Керування і інтерактивні елементи

Надання вашими програмам додаткової інтерактивності за допомогою кнопок, елементів керування вибором, повзунками та полями для введення тексту.

Kirigami пропонує вам широкий діапазон різних інтерактивних елементів, якими ви можете скористатися у ваших програмах. Різні типи мають дещо різні стилі взаємодії, візуальні стилі та функціональні можливості. Використання належного типу засобу керування у вашій програмі може допомогти зробити інтерфейс користувача зручнішим та інтуїтивно зрозумілішим.

Кнопки

У програмах Kirigami ми використовуємо кнопки з QtQuick Controls. Користування кнопками є доволі простим: ми призначаємо фрагмент тексту для властивості text, усі дії, які слід виконати вписуємо у властивість onClicked.

import QtQuick 2.0
import QtQuick.Controls 2.2 as Controls
import QtQuick.Layouts 1.2
import org.kde.kirigami 2.5

Kirigami.Page {

  Controls.Button {
    text: "Beep!"
    onClicked: showPassiveNotification("Boop!")
  }

}
Щойно натиснута кнопка

Кнопки-перемикачі

Змінити поведінку кнопок можна зробивши їх кнопками-перемикачами: у цьому режимі вони лишатимуться натиснутими, аж доки їх не буде натиснуто ще раз. Цей режим можна активувати встановленням для властивості checkable значення true; ми можемо також зробити кнопки типово перемкнутими встановленням для властивості checked значення true.

Отримати максимум від кнопок-перемикачів можна за допомогою властивості onCheckedChanged. Вона працює подібно до onClicked, але тут пов'язану дію буде виконано, коли змінюється властивість кнопки checked. checked є булевою властивістю, яка може бути надзвичайно зручною у певних випадках.

У цьому прикладі ми встановлюємо видимість вбудованої панелі за станом кнопки-перемикача:

Controls.Button {
  text: "Toggle!!"
  checkable: true
  checked: true
  onCheckedChanged: myDrawer.visible = checked
}

Kirigami.OverlayDrawer {
  id: myDrawer
  edge: Qt.BottomEdge
  modal: false

  contentItem: Controls.Label {
    text: "Peekaboo!"
  }
}
Кнопка-перемикач

Кнопки панелі інструментів

Існує специфічний тип кнопок, який призначено для використання на панелях користувачів, Controls.ToolButton. Найочевиднішою відмінністю між цією кнопкою і звичайною кнопкою є стилізація — кнопки інструментів плоскі (хоча це і можна змінити за допомогою булевої властивості flat).

Controls.ToolButton {
  text: "Tool beep..."
  onClicked: showPassiveNotification("Tool boop!")
}
Кнопка інструмента

Засоби позначення

За допомогою засобів позначення користувачі можуть зробити вибір або вибрати певний варіант. Існують різні типи, які пристосовано до різних ситуацій.

Позначки

Позначки призначено для випадків, коли вибір не є взаємовиключним, а кожний пункт має чітку альтернативу.

Controls.CheckBox {
  text: "Beep!"
  checked: true
}
Controls.CheckBox {
  text: "Boop!"
  checked: false
}
Набір пунктів-позначок

Як можна бачити, ними просто користуватися. Властивість checked містить булеве значення, що визначає, чи було пункт позначено.

Кнопки варіантів

Кнопки варіантів призначено для випадків, коли користувач має вибрати варіант із набору з декількох варіантів.

Кнопки варіантів є типово взаємно виключними: одночасно у батьківському елементі може бути позначено лише одну кнопку.

Подібно до кнопок-позначок, для них можна типово встановити стан позначеності або непозначеності за допомогою властивості checked.

ColumnLayout {
  Controls.RadioButton {
    text: "Tick!"
    checked: true
  }
  Controls.RadioButton {
    text: "Tock!"
    checked: false
  }
}
Набір кнопок-перемикачів

Перемикачі

Перемикачі, в основному, призначено для використання на мобільних пристроях.

На звичайному комп'ютері зміна параметрів, зазвичай, включає зміну параметра, а потім застосування параметра натисканням кнопки «Застосувати» або «Гаразд». На мобільному пристрої ми можемо замість цих кнопок можна скористатися перемикачами.

Перемикачі можна перемикати між увімкненим і вимкненим станами. Їх можна натискати або торкатися їх, їх можна також перетягувати між позиціями «увімкнено» і «вимкнено». Знову ж таки, типово для перемикачів можна встановлювати стани «увімкнено» і «вимкнено» за допомогою властивості checked.

Controls.Switch {
  text: "Switchy"
  checked: true
}
Controls.Switch {
  text: "Swootchy"
  checked: false
}
Набір перемикачів

Повзунки

За допомогою повзунків користувачі можуть вибрати певні значення перетягуванням елемента керування уздовж доріжки. Завдяки QtQuick Controls, маємо декілька типів, один з яких ви можете вибрати, залежно від значень, які користувачі мають вибирати у вашій програмі.

Стандартні повзунки і повзунки із позначками

За допомогою повзунка користувач може точно вказати вибране значення.

Типово, повзунки рухаються зліва праворуч у напрямку збільшення значень (знизу вгору для збільшення значення, якщо повзунок рухається вертикально). Розфарбовування є візуальним індикатором того, наскільки великим є вибране значення.

У повзунків декілька важливих властивостей, на які слід звернути увагу:

 • value: містить значення, на якому розташовано повзунок, і яке може бути встановлено вручну для надання типового початкового значення
 • to: визначає діапазон повзунка, вказуючи максимальне значення, до якого його можна пересунути
 • orientation: надає змогу встановлювати вертикальну орієнтацію повзунка за допомогою Qt.Vertical
Controls.Slider {
  id: normalSlider
  orientation: Qt.Vertical
  value: 5.0
  to: 10.0
}
Набір повзунків

Ще однією корисною властивістю є stepSize. Встановлення для цієї властивості числового значення надає нам змогу створити повзунок, який прилипатиме до значень, кратних до вказаного значення stepSize, а самі ці кратні значення вказуються позначками на лінії руху повзунка. Отже, якщо ми встановимо для властивості значення 2.0, коли користувач перетягуватиме повзунок, він зможе вибрати лише значення 0.0, 2.0, 4.0 тощо, аж до значення, яке вказано за допомогою властивості to.

Controls.Slider {
  id: tickmarkedSlider
  value: 6.0
  to: 10.0
  stepSize: 2.0
}
Набір повзунків із позначками

Повзунок із діапазоном

До складу QtQuick Controls включено також повзунки із діапазоном. Такі повзунки мають два елементи керування, отже надає вам змогу визначити діапазон чисел між цими двома елементами керування.

Слід звернути увагу на дві нові властивості: first.value і second.value, у яких зберігаються значення для двох елементів керування. Подібно до властивості value стандартних повзунків, ці значення цих властивостей можна вказати наперед.

Controls.RangeSlider {
  id: rangeSlider
  to: 10.0
  first.value: 3.0
  second.value: 6.0
}
Набір повзунків із діапазоном

Ми також можемо додати на лінію повзунка позначки встановленням для властивості stepSize числового значення у точно такий самий спосіб, що і для стандартного повзунка.

Controls.RangeSlider {
  id: rangeTickmarkedSlider
  to: 10.0
  first.value: 4.0
  second.value: 6.0
  stepSize: 2.0
}