Типографія

Компонування ваших даних

Заголовки

У Kirigami передбачено елемент заголовка , яким можна скористатися для заголовків сторінок або розділів.

import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Kirigami.Heading {
  text: "Heading level 1"
  level: 1
}
Kirigami.Heading {
  text: "Heading level 2"
  level: 2
}
Kirigami.Heading {
  text: "Heading level 3"
  level: 3
}
Kirigami.Heading {
  text: "Heading level 4"
  level: 4
}
Kirigami.Heading {
  text: "Heading level 5"
  level: 5
}
П'ять заголовків із різними рівнями для порівняння розмірів

Мітки

Текстові елементи мають використовувати компонент Label з QtQuick Controls 2.

import QtQuick.Controls 2.15 as Controls

Controls.Label {
  text: "My text"
}

Вирівнювання тексту

Ви можете вирівняти текстові елементи за допомогою властивостей horizontalAlignment і verticalAlignment.

import QtQuick 2.15
import QtQuick.Layouts 1.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

ColumnLayout {
  Kirigami.Heading {
    Layout.fillWidth: true
    horizontalAlignment: Text.AlignHCenter 
    text: "Welcome to my application"
    wrapMode: Text.Wrap
  }
  Controls.Label {
    Layout.fillWidth: true
    horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
    text: "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante."
    wrapMode: Text.Wrap
  }
}
Заголовок і текст lorem ipsum вирівняно горизонтально за центром

Заголовок і текст lorem ipsum вирівняно горизонтально за центром

import QtQuick 2.15
import QtQuick.Layouts 1.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami
ColumnLayout {
  Kirigami.Heading {
    Layout.fillWidth: true
    horizontalAlignment: Text.AlignRight
    text: "Welcome to my application"
    wrapMode: Text.Wrap
  }
  Controls.Label {
    Layout.fillWidth: true
    horizontalAlignment: Text.AlignRight
    text: "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante."
    wrapMode: Text.Wrap

  }
}
Заголовок і текст lorem ipsum з використанням вирівняного праворуч тексту

Заголовок і текст lorem ipsum з використанням вирівняного праворуч тексту

import QtQuick 2.15
import QtQuick.Layouts 1.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

ColumnLayout {
  Kirigami.Heading {
    Layout.fillWidth: true
    Layout.fillHeight: true
    verticalAlignment: Text.AlignBottom
    text: "Welcome to my application"
    wrapMode: Text.WordWrap
  }
  Controls.Label {
    Layout.fillWidth: true
    Layout.fillHeight: true
    verticalAlignment: Text.AlignTop
    text: "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante."
    wrapMode: Text.WordWrap
  }
}
Заголовок із вертикальним вирівнюванням вниз і текстом lorem ipsum із вертикальним вирівнюванням вгору

Заголовок із вертикальним вирівнюванням вниз і текстом lorem ipsum із вертикальним вирівнюванням вгору

import QtQuick 2.15
import QtQuick.Layouts 1.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

ColumnLayout {
  Kirigami.Heading {
    Layout.fillWidth: true
    Layout.fillHeight: true
    verticalAlignment: Text.AlignTop
    text: "Welcome to my application"
    wrapMode: Text.WordWrap
  }
  Controls.Label {
    Layout.fillWidth: true
    Layout.fillHeight: true
    verticalAlignment: Text.AlignBottom
    text: "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante."
    wrapMode: Text.WordWrap
  }
}
Заголовок із вертикальним вирівнюванням вгору і текстом lorem ipsum із вертикальним вирівнюванням вниз

Заголовок із вертикальним вирівнюванням вгору і текстом lorem ipsum із вертикальним вирівнюванням вниз

Форматований текст

У QML передбачено можливість показу (і редагування) форматованого тексту. Поведінкою засобу форматування можна керувати за допомогою властивості textFormat.

import QtQuick 2.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls

Controls.Label {
  text: "<p>List of fruits</p>
  <ul>
    <li>Apple</li>
    <li>Cherry</li>
    <li>Orange</li>
    <li><del>Banana</del></li>
  </ul>
  <p>Don't eat Banana, they are <strong>evil</strong></p>"
}
Мітка, що містить список фруктів із використанням теґів HTML, зокрема теґів абзаців, неупорядкованих списків та напівжирних шрифтів

Мітка, що містить список фруктів із використанням теґів HTML, зокрема теґів абзаців, неупорядкованих списків та напівжирних шрифтів

Тема

Доступ до розміру шрифту Kirigami.Theme у вашій програмі можна отримати за допомогою Kirigami.Theme.defaultFont.pointSize.