Створення аркушів-накладок

Знайомимося із накладними аркушами.

Робимо нашу програму корисною

У нас є вікно, у нас є картки і у нас є дії. Але нам усе ще потрібне спосіб введення назви, опису та вибраної дати.

Одним зі способів досягти потрібного результату є створення сторінки, на якій ми розташуємо потрібні нам елементи для введення даних. Втім, надавати цілу сторінку для введення назви, опис та дати забагато.

Замість цього, ми використовуватимемо аркуш-накладку.

Аркуш-накладка, що з'являється посередині вікна програми як діалогове вікно

Аркуш додавання відліку

Новим доданим нами компонентом є Kirigami.OverlaySheet . Аркуші-накладки розташовуються над вмістом вікна. Ними можна скористатися для виконання багатьох завдань, зокрема надання додаткових відомостей, пов'язаних із поточним вмістом вікна. Вони є типом красивих контекстних вікон, але їх не можна пересувати.

Kirigami.OverlaySheet {
  id: addSheet
  header: Kirigami.Heading {
    text: i18nc("@title:window", "Add kountdown")
  }
  Kirigami.FormLayout {
    Controls.TextField {
      id: nameField
      Kirigami.FormData.label: i18nc("@label:textbox", "Name:")
      placeholderText: i18n("Event name (required)")
      onAccepted: descriptionField.forceActiveFocus()
    }
    Controls.TextField {
      id: descriptionField
      Kirigami.FormData.label: i18nc("@label:textbox", "Description:")
      placeholderText: i18n("Optional")
      onAccepted: dateField.forceActiveFocus()
    }
    Controls.TextField {
      id: dateField
      Kirigami.FormData.label: i18nc("@label:textbox", "Date:")
      placeholderText: i18n("YYYY-MM-DD")
      inputMask: "0000-00-00"
    }
    Controls.Button {
      id: doneButton
      Layout.fillWidth: true
      text: i18nc("@action:button", "Done")
      enabled: nameField.text.length > 0
      onClicked: {
        kountdownModel.append({
          name: nameField.text,
          description: descriptionField.text,
          // Метод parse() обробляє рядок і повертає кількість мілісекунд з моменту часу 1
          // січня 1970 року, 00:00:00 UTC.
          date: Date.parse(dateField.text)
        });
        nameField.text = ""
        descriptionField.text = ""
        dateField.text = ""
        addSheet.close();
      }
    }
  }
}

Для аркушів-накладок можна визначати заголовки. Заголовки визначаються властивістю ` header . Ми надали цій властивості у нашому випадку значення Kirigami.Heading , які містить відповідний заголовок: «Add Kountdown».

Далі, ми переходимо до Kirigami.FormLayout . Цей об'єкт надає нам змогу без проблем створювати форми для введення даних, які раціонально показують мітки для полів введення та самі поля введення на широкоекранних дисплеях комп'ютерів та вузьких дисплеях мобільних пристроїв. Ці компонування форм розроблено для роботи із різними типами полів введення, хоча тут ми використовуємо прості поля Controls.Textfield , якщо відповідають простим текстовим блоками для вписування простих текстових фрагментів.

Нами створено елементи Textfield, які працюють як:

 1. Поле для введення назви нашого відліку
 2. Поле для введення опису нашого відліку
 3. Поле для введення дати, до якої ми ведемо відлік і яка надається у форматі YYYY-MM-DD.

У кожному з цих елементів Controls.Textfield ми встановлюємо значення властивості Kirigami.FormData.label , яка надає нам змогу визначити мітки для елементів. Форма покаже належні мітки ліворуч від кожного з цих текстових полів введення. Ми також визначаємо текст-замінник у полях за допомогою властивості TextField.placeholderText — цей текст зникне, щойно користувач почне вводити текст у поле. Нарешті, ми встановлюємо значення властивості onAccepted для вмикання методу forceActiveFocus() наступного поля; ця властивість перемкне активне поле, щойно користувач натисне клавішу ENTER. Така поведінка робить користування формою зручнішим.

Ми також встановлюємо для текстового поля для нашої дати властивість із назвою inputMask. Встановлення значення "0000-00-00" забороняє користувачеві вводити будь-що, що може зашкодити нормальній роботі програми (наприклад, звичайний текст). Користувач зможе вводити лише цифри, які згодом може бути перетворено на об'єкт дати.

Наприкінці нашої форми ми включаємо кнопку , яка додає новий відлік до моделі списку. Ми встановили для властивості enabled умовну інструкцію, яка перевіряє, чи є поле назви порожнім: якщо це так, кнопку буде вимкнено, і навпаки. Якщо кнопку увімкнено, вона вмикає метод append нашої моделі списку kountdownModel, додаючи об'єкт Javascript, включно із наданими нами властивостями. Крім того, ми спорожнюємо текстові поля, встановлюючи для їхні властивостей text порожні рядки. Нарешті, ми викликаємо метод для нашого аркуша-наклади, close() , який закриває його.

Використання нашого аркуша

actions.main: Kirigami.Action {
  id: addAction
  icon.name: "list-add"
  text: i18nc("@action:button", "Add kountdown")
  onTriggered: addSheet.open()
}

Для аркушів-накладок передбачено два методи, open() і close() , які керують відкриттям і закриттям цього компонента. У цьому випадку, ми встановили, що аркуш буде відкрито, коли ми увімкнемо нашу дію. Щойно наші файли буде збережено, а програму буде зібрано, ми зможемо додавати наші власні нетипові відліки!

Наша програма на поточний момент

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
import QtQuick 2.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls
import QtQuick.Layouts 1.15
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  id: root

  title: i18nc("@title:window", "Day Kountdown")

  globalDrawer: Kirigami.GlobalDrawer {
    isMenu: true
    actions: [
      Kirigami.Action {
        text: i18n("Quit")
        icon.name: "gtk-quit"
        shortcut: StandardKey.Quit
        onTriggered: Qt.quit()
      }
    ]
  }

  ListModel {
    id: kountdownModel
  }

  Component {
    id: kountdownDelegate
    Kirigami.AbstractCard {
      contentItem: Item {
        implicitWidth: delegateLayout.implicitWidth
        implicitHeight: delegateLayout.implicitHeight
        GridLayout {
          id: delegateLayout
          anchors {
            left: parent.left
            top: parent.top
            right: parent.right
          }
          rowSpacing: Kirigami.Units.largeSpacing
          columnSpacing: Kirigami.Units.largeSpacing
          columns: root.wideScreen ? 4 : 2

          Kirigami.Heading {
            Layout.fillHeight: true
            level: 1
            text: i18n("%1 days", Math.round((date-Date.now())/86400000))
          }

          ColumnLayout {
            Kirigami.Heading {
              Layout.fillWidth: true
              level: 2
              text: name
            }
            Kirigami.Separator {
              Layout.fillWidth: true
              visible: description.length > 0
            }
            Controls.Label {
              Layout.fillWidth: true
              wrapMode: Text.WordWrap
              text: description
              visible: description.length > 0
            }
          }
          Controls.Button {
            Layout.alignment: Qt.AlignRight
            Layout.columnSpan: 2
            text: i18n("Edit")
          }
        }
      }
    }
  }

  // Overlay sheets appear over a part of the window
  Kirigami.OverlaySheet {
    id: addSheet
    header: Kirigami.Heading {
      text: i18nc("@title:window", "Add kountdown")
    }
    // Form layouts help align and structure a layout with several inputs
    Kirigami.FormLayout {
      // Textfields let you input text in a thin textbox
      Controls.TextField {
        id: nameField
        // Provides label attached to the textfield
        Kirigami.FormData.label: i18nc("@label:textbox", "Name:")
        // Placeholder text is visible before you enter anything
        placeholderText: i18n("Event name (required)")
        // What to do after input is accepted (i.e. pressed enter)
        // In this case, it moves the focus to the next field
        onAccepted: descriptionField.forceActiveFocus()
      }
      Controls.TextField {
        id: descriptionField
        Kirigami.FormData.label: i18nc("@label:textbox", "Description:")
        placeholderText: i18n("Optional")
        onAccepted: dateField.forceActiveFocus()
      }
      Controls.TextField {
        id: dateField
        Kirigami.FormData.label: i18nc("@label:textbox", "Date:")
        placeholderText: i18n("YYYY-MM-DD")
        inputMask: "0000-00-00"
      }
      Controls.Button {
        id: doneButton
        Layout.fillWidth: true
        text: i18nc("@action:button", "Done")
        // Button is only enabled if the user has entered something into the nameField
        enabled: nameField.text.length > 0
        onClicked: {
          // Add a listelement to the kountdownModel ListModel
          kountdownModel.append({
            name: nameField.text,
            description: descriptionField.text,
            date: Date.parse(dateField.text)
          });
          nameField.text = ""
          descriptionField.text = ""
          dateField.text = ""
          addSheet.close();
        }
      }
    }
  }

  pageStack.initialPage: Kirigami.ScrollablePage {
    title: i18nc("@title", "Kountdown")

    // Kirigami.Action encapsulates a UI action. Inherits from Controls.Action
    actions.main: Kirigami.Action {
      id: addAction
      // Name of icon associated with the action
      icon.name: "list-add"
      // Action text, i18n function returns translated string
      text: i18nc("@action:button", "Add kountdown")
      // What to do when triggering the action
      onTriggered: addSheet.open()
    }

    Kirigami.CardsListView {
      id: layout
      model: kountdownModel
      delegate: kountdownDelegate
    }
  }
}

Знімок вікна програми з чотирма картками-прикладами