Користування галереєю Kirigami

Використання Галереї Kirigami для пошуку взірців коду

Галерея Kirigami — ваш друг-помічник у розробці програм Kirigami. Це програма, яка використовує основні можливості Kirigami, надає посилання на початковий код, підказки щодо використання компонентів, а також посилання на відповідні сторінки настанов щодо зручності інтерфейсу (HIG).

Пошук таблиці карток

Здійснюючи навігацію програмою «Галерея Kirigami», ми знаходимо компонент «Режим таблиці карток» («Grid view of cards»). Це приклад, який можна застосувати до декількох випадків використання, зокрема для показу таблиці карток контактів.

Список компонентів галереї kirigami

Після вибору пункту «Grid view of cards», якщо ми натиснемо кнопку «Info» у верхній правій частині вікна, ми отримаємо певні корисні відомості щодо типів Card і Abstract Card.

Панель таблиці галереї Kirigami

У нижній частині цього вікна відомостей ми також знайдемо посилання на початковий код панелі таблиці карток. Перейдемо до цієї сторінки.

Реалізація таблиці карток

Ми повторно використаємо більшу частину коду, який зберігається на сторінці початкового коду компонента CardsGridViewGallery. Зокрема, ми вилучимо зайві частини OverlaySheet (який є реалізацією галереї Kirigami, яка допомогла нам дістатися сховища початкового коду kirigami-gallery).

Отже, ми маємо намір замінити компонент Page main.qml базової програми наведеними нижче кодом сторінки із гортанням :

Kirigami.ScrollablePage {
  title: i18n("Address book (prototype)")

  Kirigami.CardsGridView {
    id: view

    model: ListModel {
      id: mainModel
    }

    delegate: card
  }
}

Ми вже створили ScrollablePage і вставили до нього CardsGridView , оскільки нам потрібно показати таблицю карток, створену на основі моделі. Дані кожного з контактів надаються ListModel, а за показ даних відповідає делегат картки. Щоб дізнатися більше про моделі і панелі перегляду у Qt Quick, зверніться до цієї сторінки.

Тепер заповнимо модель, яка надаватиме вашій панелі таблиці дані. У визначенні Kirigami.ScrollablePage , одразу після:

   delegate: card
  }

додайте таке:

Component.onCompleted: {
  mainModel.append({
    "firstname": "Pablo",
    "lastname": "Doe",
    "cellphone": "6300000002",
    "email" : "jane-doe@example.com",
    "photo": "qrc:/konqi.jpg"
  });
  mainModel.append({
    "firstname": "Paul",
    "lastname": "Adams",
    "cellphone": "6300000003",
    "email" : "paul-adams@example.com",
    "photo": "qrc:/katie.jpg"
  });
  mainModel.append({
    "firstname": "John",
    "lastname": "Doe",
    "cellphone": "6300000001",
    "email" : "john-doe@example.com",
    "photo": "qrc:/konqi.jpg"
  });
  mainModel.append({
    "firstname": "Ken",
    "lastname": "Brown",
    "cellphone": "6300000004",
    "email" : "ken-brown@example.com",
    "photo": "qrc:/konqi.jpg"
  });
  mainModel.append({
    "firstname": "Al",
    "lastname": "Anderson",
    "cellphone": "6300000005",
    "email" : "al-anderson@example.com",
    "photo": "qrc:/katie.jpg"
  });
  mainModel.append({
    "firstname": "Kate",
    "lastname": "Adams",
    "cellphone": "6300000005",
    "email" : "kate-adams@example.com",
    "photo": "qrc:/konqi.jpg"
  });
}

Частина нашої реалізації, пов'язана із моделлю, готова. Продовжимо визначенням делегата, який відповідатиме за показ даних. Отже, ми додаємо такий код на сторінку main.qml одразу після визначення Component.onCompleted :

Component {
  id: card

  Kirigami.Card {

    height: view.cellHeight - Kirigami.Units.largeSpacing

    banner {
      title: i18nc("@title", "%1 %2", model.firstname, model.lastname)
      titleIcon: "im-user"
    }

    contentItem: Column {
      id: content

      spacing: Kirigami.Units.smallSpacing

      Controls.Label {
        wrapMode: Text.WordWrap
        text: i18nc("@label", "Mobile: %1", model.cellphone)
      }

      Controls.Label {
        wrapMode: Text.WordWrap
        text: i18nc("@label", "Email: %1", model.email)
      }
    }
  }
}

Виконуючи настанови на сторінці програмного інтерфейсу ми заповнюємо « банер », який слугуватиме верхнім колонтитулом, який показуватиме ім'я контакту, а також піктограму контакту.

Основний вміст картки заповнюватиметься номером мобільного телефону та адресою електронної пошти контакту із структуруванням за стовпчиком міток .

Вікно програми має виглядати так:

Проста таблиця карток

На останньому кроці ми додамо певну фіктивну функціональність для кожної картки. Зокрема, буде додано дію «call» («виклик»). Замість реального виклику буде показано пасивне сповіщення. Отже, змінимо компонент картки на таке:

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
      Component {
        id: card
        Kirigami.Card {
          height: view.cellHeight - Kirigami.Units.largeSpacing
          banner {
            title: i18nc("@title", "%1 %2", model.firstname, model.lastname)
            titleIcon: "im-user"
          }
          contentItem: Column {
            id: content
            spacing: Kirigami.Units.smallSpacing

            Controls.Label {
              wrapMode: Text.WordWrap
              text: i18nc("@label", "Mobile: %1", model.cellphone)
            }

            Controls.Label {
              wrapMode: Text.WordWrap
              text: i18nc("@label", "Email: %1", model.email)
            }
          }

          actions: [
            Kirigami.Action {
              text: "Call"
              icon.name: "call-start"
              onTriggered: {
                showPassiveNotification("Calling %1 %2...".arg(model.firstname).arg(model.lastname))
              }
            }                    

Отже, нами додано Kirigami.Action , яка при вмиканні (натисканні кнопки дії) покаже пасивне сповіщення .

Результат

Нарешті, вікно нашої програми має виглядати так:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
import QtQuick 2.15
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls

Kirigami.ApplicationWindow {
  id: root
  title: "Kirigami Tutorial"
  pageStack.initialPage: mainPageComponent

  Component {
    id: mainPageComponent

    Kirigami.ScrollablePage {
      title: "Address book (prototype)"
      
      Kirigami.CardsGridView{
        id: view
        model: ListModel {
          id: mainModel
        }
        delegate: card
      }

      Component.onCompleted: {
        mainModel.append({
          "firstname": "Pablo",
          "lastname": "Doe",
          "cellphone": "6300000002",
          "email" : "jane-doe@example.com",
          "photo": "qrc:/konqi.jpg"
        });
        mainModel.append({
          "firstname": "Paul",
          "lastname": "Adams",
          "cellphone": "6300000003",
          "email" : "paul-adams@example.com",
          "photo": "qrc:/katie.jpg"
        });
        mainModel.append({
          "firstname": "John",
          "lastname": "Doe",
          "cellphone": "6300000001",
          "email" : "john-doe@example.com",
          "photo": "qrc:/konqi.jpg"
        });
        mainModel.append({
          "firstname": "Ken",
          "lastname": "Brown",
          "cellphone": "6300000004",
          "email" : "ken-brown@example.com",
          "photo": "qrc:/konqi.jpg"
        });
        mainModel.append({
          "firstname": "Al",
          "lastname": "Anderson",
          "cellphone": "6300000005",
          "email" : "al-anderson@example.com",
          "photo": "qrc:/katie.jpg"
        });
        mainModel.append({
          "firstname": "Kate",
          "lastname": "Adams",
          "cellphone": "6300000005",
          "email" : "kate-adams@example.com",
          "photo": "qrc:/konqi.jpg"
        });
      }

      Component {
        id: card
        Kirigami.Card {
          height: view.cellHeight - Kirigami.Units.largeSpacing
          banner {
            title: i18nc("@title", "%1 %2", model.firstname, model.lastname)
            titleIcon: "im-user"
          }
          contentItem: Column {
            id: content
            spacing: Kirigami.Units.smallSpacing

            Controls.Label {
              wrapMode: Text.WordWrap
              text: i18nc("@label", "Mobile: %1", model.cellphone)
            }

            Controls.Label {
              wrapMode: Text.WordWrap
              text: i18nc("@label", "Email: %1", model.email)
            }
          }

          actions: [
            Kirigami.Action {
              text: "Call"
              icon.name: "call-start"
              onTriggered: {
                showPassiveNotification("Calling %1 %2...".arg(model.firstname).arg(model.lastname))
              }
            }                    
          ]
        }
      }
    }
  }
}

Таблиця із увімкненою дією виклику