Налаштовування і перші кроки

Готуємося до створення нашої першої програми Kirigami

Встановлення потрібних пакунків

Перш ніж починати щось робити, нам слід дещо встановити. Нам знадобиться компілятор C++, пакунки для розробки Qt та Kirigami.

KubuntuKDE Neon
sudo apt install build-essential cmake extra-cmake-modules qtbase5-dev qtdeclarative5-dev qtquickcontrols2-5-dev kirigami2-dev libkf5i18n-dev gettext libkf5coreaddons-dev
ManjaroArch
sudo pacman -S base-devel extra-cmake-modules cmake qt5-base qt5-declarative qt5-quickcontrols2 kirigami2 ki18n kcoreaddons breeze
OpenSUSE
sudo zypper install --type pattern devel_C_C++
sudo zypper install cmake extra-cmake-modules libQt5Core-devel libqt5-qtdeclarative-devel libQt5QuickControls2-devel kirigami2-devel ki18n-devel kcoreaddons-devel qqc2-breeze-style
Fedora
sudo dnf groupinstall "Development Tools" "Development Libraries"
sudo dnf install cmake extra-cmake-modules qt5-qtbase-devel qt5-qtdeclarative-devel qt5-qtquickcontrols2-devel kf5-kirigami2-devel kf5-ki18n-devel kf5-kcoreaddons-devel qqc2-breeze-style

Подальші відомості для інших дистрибутивів наведено тут.

Структура проєкту

Хоча існують інструменти, за допомогою яких можна просто налаштувати наші файли, ми створимо їх вручну. Це надасть нам змогу краще зрозуміти частини, з яких буде створено нашу нову програму.

Спочатку ми створимо теку нашого проєкту. Назвемо цю теку «helloworld».

helloworld/
├── CMakeLists.txt
└── src/
  ├── CMakeLists.txt
  ├── main.cpp
  ├── resources.qrc
  └── contents/
    └── ui/
      └── main.qml

У цій теці ми створимо теку src/ і файл CMakeLists.txt. Зазвичай, вважається за правило розташовувати усі файли основного коду у теці src/. У нашій теці src/ міститиметься тека contents, яка міститиме теку із назвою ui. Там ми створимо наші файли QML.

Це загальні угоди KDE, але ця структура використовується не в усіх проєктах KDE. Ви можете скомпонувати ваші частини програми інакше, але це слід взяти до уваги при створенні ваших файлів CMakeLists.txt і resources.qrc.

main.qml

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
// Includes relevant modules used by the QML
import QtQuick 2.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls
import QtQuick.Layouts 1.15
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

// Provides basic features needed for all kirigami applications
Kirigami.ApplicationWindow {
  // Unique identifier to reference this object
  id: root

  // Window title
  // i18nc() makes a string translatable
  // and provides additional context for the translators
  title: i18nc("@title:window", "Hello World")

  // Set the first page that will be loaded when the app opens
  // This can also be set to an id of a Kirigami.Page
  pageStack.initialPage: Kirigami.Page {
    Controls.Label {
      // Center label horizontally and vertically within parent object
      anchors.centerIn: parent
      text: i18n("Hello World!")
    }
  }
}

Тут ми працюватимемо із оболонкою нашої програми.

Якщо ви трохи знаєте Javascript, більша частина QML видасться вам знайомою (хоча тут є свої особливості). У документації до Qt є багато матеріалу щодо цієї мови, якщо вам захочеться спробувати щось самостійно. Вивчаючи курс підручника, ми зосередимося на нашому коді QML, де ми використовуватимемо Kirigami, щоб отримати максимальні переваги від цього.

Тепер зосередимо увагу на main.qml. Спочатку ми імпортуємо декілька важливих модулів:

 • QtQuick, стандартну бібліотеку, яку використовують програми QML.
 • QtQuick Controls, які забезпечують роботу декількох стандартних засобів керування, якими ми можемо скористатися для того, щоб зробити наші програми інтерактивними.
 • QtQuick Layouts, які містять інструменти для розташовування компонентів у вікні програм.
 • Kirigami , яка містить декілька компонентів, які пристосовано для створення програм, що можуть працювати на різних пристроях і екранах з різними формами та розмірами.

Далі, ми перейдемо до нашого базового елемента, Kirigami.ApplicationWindow , який надає певні базові можливості, потрібні для усіх програм Kirigami. Це вікно, які міститиме усі наші сторінки, основні розділи нашого інтерфейсу користувача.

Далі, ми встановимо для властивості id вікна значення 'root'. Ідентифікатори є корисними, оскільки за їх допомогою ми отримуємо унікальну прив'язку до компонента, навіть коли у нас є декілька компонентів одного типу.

Ми також встановимо для властивості вікна title значення «Hello World». Ми зауважимо, що рядок «Hello World» огорнуто у функцію із назвою i18nc(). У цій функції ми деталізуємо контекст рядка, а також вказуємо сам рядок.

Далі, ми визначаємо першу сторінку нашого стосу сторінок. Більшість програм Kirigami упорядковано як стос сторінок — кожну сторінку призначено для виконання окремого завдання. У нашому прикладі ми створимо простий стос, який складатиметься із однієї сторінки. pageStack є початково порожнім стосом сторінок, роботу якого забезпечує Kirigami.ApplicationWindow , і за допомогою pageStack.initialPage: Kirigami.Page{...} ми задаємо для першої сторінки, яку буде показано після завантаження програми, значення Kirigami.Page . Відповідна сторінка міститиме усі наші дані.

Нарешті, ми включаємо до нашої сторінки Controls.Label , яка надасть нам змогу розмістити на нашій сторінці текст. Ми використовуємо anchors.centerIn: parent для центрування нашої мітки горизонтально і вертикально у нашому батьківському елементі. У цьому випадку батьківським для компонента нашої мітки буде компонент Kirigami.Page . Нарешті, ми маємо встановити для мітки текст: text: i18n("Hello World!").

main.cpp

main.cpp обробляє «ділову логіку» нашої програми. Мова C++ є зручною для цього, оскільки вона є гнучкою і швидкою, хоча і потребує більше знань, ніж деякі інші мови програмування.

main.cpp є також вхідним пунктом нашої програми. Тут налаштовуються і запускаються обидві частини нашого проєкту — модуль обробки і інтерфейс користувача.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
#include <QApplication>
#include <QQmlApplicationEngine>
#include <QtQml>
#include <QUrl>
#include <KLocalizedContext>
#include <KLocalizedString>

int main(int argc, char *argv[])
{
  QCoreApplication::setAttribute(Qt::AA_EnableHighDpiScaling);
  QApplication app(argc, argv);
  KLocalizedString::setApplicationDomain("helloworld");
  QCoreApplication::setOrganizationName(QStringLiteral("KDE"));
  QCoreApplication::setOrganizationDomain(QStringLiteral("kde.org"));
  QCoreApplication::setApplicationName(QStringLiteral("Hello World"));

  QQmlApplicationEngine engine;

  engine.rootContext()->setContextObject(new KLocalizedContext(&engine));
  engine.load(QUrl(QStringLiteral("qrc:/main.qml")));

  if (engine.rootObjects().isEmpty()) {
    return -1;
  }

  return app.exec();
}

До цього моменту у нас не було потреби заглиблюватися у подробиці дій, які виконує код нашого main.cpp, але його роль значно зросте, якщо ми вирішимо додати складні функціональні можливості до нашої програми у майбутньому. Якщо ви вирішите продовжити, ви можете дізнатися більше щодо того, як працює цей main.cpp, з цієї сторінки.

resources.qrc

Наш resources.qrc є файл ресурсів Qt і містить список усіх файлів QML, а також усіх інших файлів (зокрема нетипових піктограм), які буде включено до виконуваного файла.

1
2
3
4
5
<RCC>
  <qresource prefix="/">
    <file alias="main.qml">contents/ui/main.qml</file>
  </qresource>
</RCC>

Зауважте рядок <file alias="main.qml">contents/ui/main.qml</file>. Цей рядок вказує, які файли QML буде включено у процесі компіляції. У нашому випадку ми використовуємо лише main.qml, але якщо б нам захотілося додати до нашого коду інші файли QML, нам довелося б включити їх до resources.qrc додаванням подібних рядків.

Цей файл ресурсів надає нам змогу скористатися шляхом "qrc:" + "/main.qml" у нашому main.cpp, замість потреби у визначенні повного шляху "contents/ui/main.qml".

CMakeLists.txt

Для використання вибраної системи збирання KDE, CMake, потрібні файли CMakeLists.txt. Файл CMakeLists.txt у нашій теці верхнього рівня має вказати певні характеристики нашої програми. До цього файла також включено записи певних залежностей, які нам потрібні, щоб зібрати наш проєкт.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
cmake_minimum_required(VERSION 3.16)
project(helloworld)

set(KF_MIN_VERSION "5.68.0")
set(QT_MIN_VERSION "5.12.0")

find_package(ECM ${KF_MIN_VERSION} REQUIRED NO_MODULE)

set(CMAKE_MODULE_PATH ${ECM_MODULE_PATH})

include(KDEInstallDirs)
include(KDECMakeSettings)
include(KDECompilerSettings NO_POLICY_SCOPE)

find_package(Qt5 ${QT_MIN_VERSION} REQUIRED NO_MODULE COMPONENTS Core Quick Test Gui QuickControls2 Widgets)
find_package(KF5 ${KF_MIN_VERSION} REQUIRED COMPONENTS Kirigami2 I18n CoreAddons)

set(CMAKE_CXX_STANDARD 17)
set(CMAKE_CXX_STANDARD_REQUIRED ON)

add_subdirectory(src)

feature_summary(WHAT ALL INCLUDE_QUIET_PACKAGES FATAL_ON_MISSING_REQUIRED_PACKAGES)

CMakeLists.txt визначає, як збирати ваші проєкти. Більшість даних тут призначено лише для збирання з нуля вашого проєкту. Порядкове глибинне пояснення дій, які описано у цьому файлі CMakeLists, наведено тут.

Найважливішим, про що слід пам'ятати, є те, що залежності від Qt і KDE Frameworks керуються за допомогою find_package(). У процесі розробки вашої програми вам слід вносити зміни до цих рядків і включати усі додаткові компоненти, які ви вирішите використовувати.

Останній рядок, add_subdirectory(src), вказує каталог helloworld/src/ для CMake, де зберігатиметься наш початковий код. Розгляньмо докладніше файл helloworld/src/CMakeLists.txt у цьому каталозі.

1
2
add_executable(helloworld main.cpp resources.qrc)
target_link_libraries(helloworld Qt5::Quick Qt5::Qml Qt5::Gui Qt5::QuickControls2 Qt5::Widgets KF5::Kirigami2 KF5::I18n)

Він набагато коротший! Ознайомимося з його вмістом:

 • add_executable() створює виконуваний файл на основі вказаних початкових файлів.
 • target_link_libraries() пов'язує ціль із бібліотеками, які використовуються у нашому коді для створення виконуваного файла.

Тепер, коли ми подбали про CMake, погляньмо на файли, з якими ми маємо намір працювати переважний час під час розробки програми.

Збирання і запуск програми

Ми наблизилися до фінішу. Наприкінці процесу нам слід побудувати і зібрати нашу програму. Для цього нам потрібно увійти до нашої теки «helloworld» у програмі-терміналі і віддати такі команди:

cmake -B build/
cmake --build build/

І запустити програму такою командою:

./build/bin/helloworld

Ось і все! Тепер ви бачите перед собою вашу першу програму Kirigami вашими власними очима.

Знімок вікна створеної програми Kirigami