Сторінки і панелі списків із гортанням

Сторінки із гортанням є корисними у поєднанні із вертикальними компонентами або динамічними компонентами, зокрема панелями списків.

Kirigami.ScrollablePage

Kirigami.ScrollablePage є сторінкою, яка містить дані з можливістю гортання, зокрема ListView . Гортання і індикатори гортання керуються автоматично.

Kirigami.ScrollablePage {
  id: root
  //Прямокутник буде автоматично створено придатним до гортання
  Rectangle {
    width: root.width
    height: 99999
  }
}

У майже будь-який інший спосіб, сторінка з гортанням є подібною до звичайної сторінки.

ListView у ScrollablePage

Якщо безпосередні дочірні елементи Kirigami.ScrollablePage розширюються вертикально за розмір самої сторінки, у правій частині сторінки з'являється смужка гортання, а сторінка стає сторінкою із гортанням.

Дві сторінки із гортанням, обидві містять ListView із нетиповим вмістом (знімок вікна NeoChat)

Дві сторінки із гортанням, обидві містять ListView із нетиповим вмістом (знімок вікна NeoChat)

Часто на Kirigami.ScrollablePage міститься більше одного дочірнього елемента, а розташовування елементів може бути складною справою — особливо у поєднанні із ListView .

 • Для невізуальних компонентів розташування у компоненті ListView не змінює вигляду сторінки. Тому ми можемо пересунути їх всередину області видимості панелі списку. Те саме стосується елементів, які пов'язано із центром сторінки, зокрема повідомлень-замінників для порожніх панелей списків.
 • Інші ж елементи варто пересувати у шапку або підвал Kirigami.ScrollablePage . Так часто роблять із панелями пошуку.

PlaceholderMessage

Можна додати Kirigami.PlaceholderMessage із певними настановами, якщо панель списку є порожньою.

Kirigami.ScrollablePage {
  ListView {
    id: listView
    Kirigami.PlaceholderMessage {
      anchors.centerIn: parent
      width: parent.width - (Kirigami.Units.largeSpacing * 4)
      visible: listView.count === 0
      text: i18n("No data found")
      helpfulAction: Kirigami.Action {
      text: i18n("Load data")
        // More code...
      }
    }
    model: // Model code...
  }
}

Пошук у ListView

Поле пошуку часто додають до Kirigami.ScrollablePage для фільтрування ListView . Зробити це можна замінивши типовий titleDelegate на Kirigami.SearchField .

Kirigami.ScrollablePage {
  titleDelegate: Kirigami.SearchField {
    Layout.topMargin: Kirigami.Units.smallSpacing
    Layout.bottomMargin: Kirigami.Units.smallSpacing
    Layout.fillHeight: true
    Layout.fillWidth: true
    onTextChanged: mySortFilterModel.filterText = text
    KeyNavigation.tab: listView
  }

  ListView {
    id: listView
    // Rest of listview code...
  }
}

Отримання для оновлення даних

Іншою функцією, яка надається цим компонентом є дія «виштовхнути, щоб освіжити». Щоб скористатися цією дією, активуйте її ось так:

Kirigami.ScrollablePage {
  id: view
  supportsRefreshing: true
  onRefreshingChanged: {
    if (refreshing) {
      myModel.refresh();
    }
  }
  ListView {
    // Зауваження: MyModel не походить від компонентів. Це просто приклад того, як нею можна
    // скористатися разом із певною логікою програми, яка може оновлювати список моделі і
    // сигналізувати про завершення роботи.
    model: MyModel {
      onRefreshDone: view.refreshing = false;
    }
    delegate: BasicListItem {}
  }
}

Крім того, перетягуванням вниз ви можете активувати спеціальний режим із більшим верхнім полем, яке спрощує користування програмою однією рукою.