Ряди сторінок і стоси сторінок

Додавання у програму динаміки: різні способи додавання, вилучення і зміни сторінок

Рядок сторінок

Досі ми бачили, що одним з основних компонентів вікна Kirigami є Kirigami.Page . Одна сторінка може включати увесь екран програми, або її може бути показано разом із іншими сторінками, якщо достатньо місця.

Кожного разу, коли додається або «виштовхується» сторінка, вона з'являється праворуч від наявних сторінок, формуючи рядок. Керувати цим рядком сторінок можна за допомогою відповідно названого Kirigami.PageRow .

Мінімальний рядок сторінок із однією сторінкою має виглядати ось так:

import QtQuick 2.15
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  width: 500
  height: 200

  Kirigami.PageRow {
    anchors.fill: parent

    Kirigami.Page {
      id: mainPage
      anchors.fill: parent
      Rectangle {
        anchors.fill: parent
        color: "lightblue"
      }
    }
  }
}
Одинарна сторінка із світло-блакитним кольором для демонстрації розмірів сторінки

Одинарна сторінка із світло-блакитним кольором для демонстрації розмірів сторінки

Тут можна використати два удосконалення. Перше полягає у тому, що за допомогою initialPage ми можемо одразу встановити mainPage першою сторінкою, яка з'являтиметься у рядку сторінок, і наказати системі керувати її розмірностями з рядка сторінок, замість ручного встановлення прив'язок, засобів позиціювання або компонувань. Друге полягає у додаванні панелі інструментів, яку можна встановити визначенням стилю панелі інструментів за допомогою globalToolBar.style . Існує декілька стилів, один з яких можна вибрати, але поки ми скористаємося Kirigami.ApplicationHeaderStyle.Auto .

import QtQuick 2.15
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  width: 500
  height: 200
  Kirigami.PageRow {
    anchors.fill: parent
    globalToolBar.style: Kirigami.ApplicationHeaderStyle.Auto
    initialPage: Kirigami.Page {
      Rectangle {
        anchors.fill: parent
        color: "lightblue"
      }
    }
  }
}
Одинарна сторінка з панеллю інструментів та світло-блакитним кольором для показу розмірів сторінки

Одинарна сторінка з панеллю інструментів та світло-блакитним кольором для показу розмірів сторінки

Існує лише два способи додавання сторінок до рядка сторінок: встановленням його initialPage (значенням якого, якщо потрібно може бути масив сторінок) або шляхом використання push() . Щоб вилучити сторінку з рядка сторінок, вам слід скористатися pop() , а goBack() або goForward() можна скористатися для навігації сторінками.

import QtQuick 2.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  width: 500
  height: 200
  Kirigami.PageRow {
    id: mainRow
    anchors.fill: parent
    globalToolBar.style: Kirigami.ApplicationHeaderStyle.Auto
    initialPage: Kirigami.Page {
      id: firstPage
      Rectangle {
        anchors.fill: parent
        color: "lightblue"
        Controls.Button {
          anchors.centerIn: parent
          text: "Push!"
          onClicked: mainRow.push(secondPage)
        }
      }
    }

    Component {
      id: secondPage
      Kirigami.Page {
        Rectangle {
          anchors.fill: parent
          color: "lightgreen"
          Controls.Button {
            anchors.centerIn: parent
            text: "Pop!"
            onClicked: mainRow.pop()
          }
        }
      }
    }
  }
}
Початкова сторінка зі світло-блакитним кольором

Початкова сторінка зі світло-блакитним кольором

Після натискання «Push!» буде показано другу сторінку із світло-зеленим кольором

Після натискання «Push!» буде показано другу сторінку із світло-зеленим кольором

Стос сторінок програми

Якщо Kirigami.PageRow із панеллю інструментів виглядає для вас знайомим, це через те, що ви його вже бачили. ApplicationWindow.pageStack є не більше, ніж дуже зручним загальним рядком сторінок. Усі функції, які є доступними для PageRow, також доступні для pageStack.

Попередній приклад можна значно скоротити за допомогою pageStack, із додаванням бонуса дій з навігації:

import QtQuick 2.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  width: 500
  height: 200
  pageStack.initialPage: Kirigami.Page {
      id: firstPage
      Rectangle {
        anchors.fill: parent
        color: "lightblue"
        Controls.Button {
          anchors.centerIn: parent
          text: "Push!"
          onClicked: pageStack.push(secondPage)
        }
      }
    }
    Component {
      id: secondPage
      Kirigami.Page {
        Rectangle {
          anchors.fill: parent
          color: "lightgreen"
          Controls.Button {
            anchors.centerIn: parent
            text: "Pop!"
            onClicked: pageStack.pop()
        }
      }
    }
  }
}

Загалом, вам варто користуватися pageStack, а не реалізувати ваш власний PageRow , особливо якщо ваша програма зростає і виникає потреба у поділі ваших компонентів між окремими файлами. Якщо ви створюєте ваше вікно у вашому main.qml за допомогою Kirigami.ApplicationWindow , компонент, що зберігається в іншому файлі збереже можливість безпосередньо викликати загальний pageStack шляхом виклику applicationWindow() :

// "main.qml"
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  width: 700
  height: 400
  pageStack.initialPage: BasicPage {}
}

і

// "BasicPage.qml"
import QtQuick 2.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Kirigami.Page {
  Controls.Button {
    anchors.centerIn: parent
    text: "This pushes page1 from BasicPage\ninto the pageStack from main.qml!"
    onClicked: {
      applicationWindow().pageStack.push(page1)
    }
    Component {
      id: page1
      Kirigami.Page {
        Controls.Label {
          anchors.centerIn: parent
          text: "page1 was pushed!"
        }
      }
    }
  }
}
Натискання кнопки виштовхує нову сторінку за допомогою applicationWindow

Натискання кнопки виштовхує нову сторінку за допомогою applicationWindow