Панелі інструментів дій

Створення власних налаштовуваних панелей інструментів за допомогою компонента ActionToolBar

Хоча сторінки Kirigami надають вам змогу без проблем розташовувати набір кнопок дій у шапці сторінки, іноді варто скористатися гнучкішим інструментом.

До складу Kirigami включено компонент Kirigami.ActionToolBar . Він показує список об'єктів Kirigami.Action так, щоб область перегляду вмістила якомога більше об'єктів, надаючи меню переповнення із тими об'єктами, які не вмістилися до області перегляду. ActionToolBar є динамічним об'єктом — пересуває пункти до меню переповнення і з меню переповнення, залежно від доступного розміру.

Створюємо нашу першу ActionToolBar

Компонування і розташування вашого Kirigami.ActionToolBar визначається лише вами, хоча з міркувань зручності у користуванні, зазвичай, варто користуватися традиційними принципами і розташовувати панель інструментів у верхній або нижній частині сторінки, розтягнувши її на усю ширину області перегляду.

Подібно до більшості компонентів, які містять пункти дій, Kirigami.ActionToolBar має властивість actions . Пов'язати із цією властивістю можна масив компонентів Kirigami.Action .

import QtQuick 2.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls
import QtQuick.Layouts 1.15
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Kirigami.Page {

  Kirigami.ActionToolBar {
    anchors.fill: parent

     actions: [
      Kirigami.Action { 
        text: "Beep" 
        icon.name: "notifications" 
        onTriggered: showPassiveNotification("BEEP!") 
      },
      Kirigami.Action { 
        text: "Action Menu" 
        icon.name: "overflow-menu"

        Kirigami.Action { 
          text: "Deet"; 
          icon.name: "notifications" 
          onTriggered: showPassiveNotification("DEET!") 
        }
        Kirigami.Action { 
          text: "Doot"; 
          icon.name: "notifications" 
          onTriggered: showPassiveNotification("DOOT!") 
        }
      },
      Kirigami.Action {
        icon.name: "search"
        displayComponent: Kirigami.SearchField { }
      }
    ]
  }

}
ActionToolBar із достатнім простором для усіх дочірніх елементів

ActionToolBar із достатнім простором для усіх дочірніх елементів

ActionToolBar із переповненим меню, що містить дочірні пункти

ActionToolBar із переповненим меню, що містить дочірні пункти

Вирівнювання

Типово, пункти дій на ActionToolBar буде вирівняно ліворуч. Таке вирівнювання є не завжди бажаним. На щастя, ми можемо змінити це за допомогою властивості alignment . Для цієї властивості ви можете встановити діапазон значень, але трьома найпоширенішими для ActionToolBar є Qt.AlignLeft, Qt.AlignCenter і Qt.AlignRight (які стосуються горизонтального вирівнювання ).

Controls.GroupBox {
  Layout.fillWidth: true
    
  Kirigami.ActionToolBar {
    anchors.fill: parent

    alignment: Qt.AlignCenter

    actions: [
      Kirigami.Action { 
        text: "Beep" 
        icon.name: "notifications" 
        onTriggered: showPassiveNotification("BEEP!") 
      }
    ]
  }
  
}
ActionToolBar із вирівняними за центром дочірніми елементами