KDE:s riktlinjer för mänskliga gränssnitt

KDE:s riktlinjer för mänskliga gränssnitt (HIG) ger konstruktörer och utvecklare en mängd rekommendationer för att skapa vackra, användbara och likformiga användargränssnitt för konvergerande skrivbordsprogram och mobilapplikationer samt komponenter på arbetsytan. Målet är att förbättra användarupplevelsen genom att göra program och komponentgränssnitt mer likformiga och därmed mer intuitiva och lättlärda.

Normalt enkelt, kraftfullt vid behov.

Designvision

KDE:s designvision fokuserar på två egenskaper hos KDE:s programvara som kopplar dess framtid till dess historia.

Normalt enkelt …

Enkelt och inbjudande. KDE:s programvara är trevligt att uppleva och lätt att använda.

  • Gör det enkelt att fokusera på det som är viktigt: Ta bort eller minimera element som inte är väsentliga för den primära uppgiften eller huvuduppgiften. Använd mellanrum för att hålla saker och ting organiserade. Använd färg för att få uppmärksamhet. Avslöja bara ytterligare information eller valfria funktioner när det behövs.
  • Jag vet hur man gör det!: Gör det enklare att lära genom att återanvända designmönster från andra program. Andra program som använder bra design och är lämpliga att följa.
  • Gör grovjobbet åt mig: Gör komplicerade uppgifter enkla. Låt nybörjare känna sig som experter. Skapa sätt som gör att användare kan känna sig naturligt kraftfulla.

… kraftfullt vid behov

Kraft och flexibilitet. KDE:s programvara låter användare enkelt vara kreativa och effektivt produktiva.

  • Lös ett problem: Identifiera och gör helt klart för användaren vilket behov som uppfylls och hur.
  • Ha alltid kontroll!: Det ska alltid vara klart vad som kan göras, vad som för närvarande sker, och vad som just har skett. Användaren ska aldrig vara i verktygets händer. Ge användaren slutordet.
  • Var flexibel: Tillhandahåll vettiga förval men överväg valfria funktioner och anpassningsalternativ som inte interfererar den primära uppgiften.