KDE:s riktlinjer för mänskliga gränssnitt

Välkommen till KDE:s riktlinjer för människa-maskin-gränssnitt! Att följa dem hjälper dig att bygga ett snyggt och kraftfullt program som känns hemma i en KDE-miljö och fungerar bra utanför den. Användare lär sig snabbt att använda det, uppnå sina mål med lätthet och stöta på färre problem som kräver support.

Det här dokumentet täcker KDE:s designfilosofi och kultur, vanliga arbetsflöden och mönster, standardkonventioner för användargränssnitt och rekommendationer för plattformsintegration.

Varför är bra design så viktigt?

Design avgör inte bara hur väl något uppfyller sitt funktionella syfte, utan också hur njutbart det är att interagera med. Om någondera saknas blir resultatet frustrerande. Folk vill inte använda ett dåligt utformat program, och om de tvingas till det blir de förbittrade och sprider negativitet om det. Undvik det genom bra design!

Design innebär riktade beslut och avvägningar som för ett projekt närmare dess avsedda mål och användningsparadigm. De bästa programmen vet vilka användare och användningsfall de riktar sig till och vilka de lämnar åt andra. Det är bättre att lyckas genom att fokusera på vad du kan göra bra än att sprida sig för brett och misslyckas. Lova lite och leverera mer, aldrig tvärtom.

Ämnen som inte tas upp

Dokument är en uppsättning riktlinjer för design, inte instruktioner för implementering av varje specifik komponent. Även om viss teknisk vägledning tillhandahålls, kan mycket mer information hittas i komponenternas egen användning och API dokumentation samt källkoden för befintliga KDE-program. Det är mer ett vad och ett varför, inte ett hur.

Dokumentet är inte avsett att vara en oangripbar lag. Genom att lära dig och följa reglerna förstår du hur du säkert kan förnya dig inom riktlinjerna och när det kan vara lämpligt att bryta mot dem om det ger ett överlägset resultat.

Bidra

Det här är ett levande dokument, avsett att uppdateras med tiden för att återspegla aktuella KDE-designtrender och bästa praxis. Bidrag är välkomna!

Content is written in Markdown, and the source files are hosted in a Git repository. To quickly edit a page, the GitLab editor can be opened on any page with the “Edit this page” button in the drawer on the right. Tasks and changes are organized via https://invent.kde.org. To learn how to submit changes, see the README file.