Typografi

Placera ut ditt innehåll

Rubriker

Kirigami tillhandahåller Heading som kan användas för sid- eller sektionstitlar.

import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Kirigami.Heading {
  text: "Heading level 1"
  level: 1
}
Kirigami.Heading {
  text: "Heading level 2"
  level: 2
}
Kirigami.Heading {
  text: "Heading level 3"
  level: 3
}
Kirigami.Heading {
  text: "Heading level 4"
  level: 4
}
Kirigami.Heading {
  text: "Heading level 5"
  level: 5
}
Fem rubriker med olika nivåer för storleksjämförelse

Beteckningar

Textelement ska använda komponenten Label från QtQuick Controls 2.

import QtQuick.Controls 2.15 as Controls

Controls.Label {
  text: "My text"
}

Textjustering

Du kan justera textelement genom att använda egenskaperna horizontalAlignment och verticalAlignment.

import QtQuick 2.15
import QtQuick.Layouts 1.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

ColumnLayout {
  Kirigami.Heading {
    Layout.fillWidth: true
    horizontalAlignment: Text.AlignHCenter 
    text: "Welcome to my application"
    wrapMode: Text.Wrap
  }
  Controls.Label {
    Layout.fillWidth: true
    horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
    text: "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante."
    wrapMode: Text.Wrap
  }
}
Sidhuvud- och lorem ipsum-text justerad till horisontellt centrum

Sidhuvud- och lorem ipsum-text justerad till horisontellt centrum

import QtQuick 2.15
import QtQuick.Layouts 1.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami
ColumnLayout {
  Kirigami.Heading {
    Layout.fillWidth: true
    horizontalAlignment: Text.AlignRight
    text: "Welcome to my application"
    wrapMode: Text.Wrap
  }
  Controls.Label {
    Layout.fillWidth: true
    horizontalAlignment: Text.AlignRight
    text: "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante."
    wrapMode: Text.Wrap

  }
}
Sidhuvud- och lorem ipsum-text som använder högerjusterad text

Sidhuvud- och lorem ipsum-text som använder högerjusterad text

import QtQuick 2.15
import QtQuick.Layouts 1.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

ColumnLayout {
  Kirigami.Heading {
    Layout.fillWidth: true
    Layout.fillHeight: true
    verticalAlignment: Text.AlignBottom
    text: "Welcome to my application"
    wrapMode: Text.WordWrap
  }
  Controls.Label {
    Layout.fillWidth: true
    Layout.fillHeight: true
    verticalAlignment: Text.AlignTop
    text: "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante."
    wrapMode: Text.WordWrap
  }
}
Sidhuvud med vertikal justering längst ner och lorem ipsum-text vertikal justering längst upp

Sidhuvud med vertikal justering längst ner och lorem ipsum-text vertikal justering längst upp

import QtQuick 2.15
import QtQuick.Layouts 1.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

ColumnLayout {
  Kirigami.Heading {
    Layout.fillWidth: true
    Layout.fillHeight: true
    verticalAlignment: Text.AlignTop
    text: "Welcome to my application"
    wrapMode: Text.WordWrap
  }
  Controls.Label {
    Layout.fillWidth: true
    Layout.fillHeight: true
    verticalAlignment: Text.AlignBottom
    text: "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante."
    wrapMode: Text.WordWrap
  }
}
Sidhuvud med vertikal justering längst top och lorem ipsum-text vertikal justering längst ner

Sidhuvud med vertikal justering längst top och lorem ipsum-text vertikal justering längst ner

Rich text

QML låter dig visa (och redigera) rich text. Beteendet kan styras via egenskapen textFormat.

import QtQuick 2.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls

Controls.Label {
  text: "<p>List of fruits</p>
  <ul>
    <li>Apple</li>
    <li>Cherry</li>
    <li>Orange</li>
    <li><del>Banana</del></li>
  </ul>
  <p>Don't eat Banana, they are <strong>evil</strong></p>"
}
En beteckning som innehåller en lista över frukter som använder HTML-taggar som stycken, oordnade listor och teckensnitt med fetstil

En beteckning som innehåller en lista över frukter som använder HTML-taggar som stycken, oordnade listor och teckensnitt med fetstil

Tema

Teckenstorleken på Kirigami Theme är tillgänglig som Kirigami.Theme.defaultFont.pointSize i ditt program.