Typografi

Placera ut ditt innehåll

Rubriker

Kirigami tillhandahåller Heading som kan användas för sid- eller sektionstitlar.

import QtQuick
import QtQuick.Layouts
import org.kde.kirigami as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  title: "Kirigami Heading"
  height: 400
  width: 400

  pageStack.initialPage: Kirigami.Page {
    Kirigami.AbstractCard {
      anchors.fill: parent
      contentItem: ColumnLayout {
        anchors.fill: parent
        Kirigami.Heading {
          text: "Heading level 1"
          level: 1
        }
        Kirigami.Heading {
          text: "Heading level 2"
          level: 2
        }
        Kirigami.Heading {
          text: "Heading level 3"
          level: 3
        }
        Kirigami.Heading {
          text: "Heading level 4"
          level: 4
        }
        Kirigami.Heading {
          text: "Heading level 5"
          level: 5
        }
      }
    }
  }
}

Fem rubriker med olika nivåer för storleksjämförelse

Beteckningar

Textelement ska använda komponenten Label från QtQuick Controls 2.

import QtQuick
import QtQuick.Controls as Controls
import org.kde.kirigami as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  title: "Controls Label"
  height: 400
  width: 400

  pageStack.initialPage: Kirigami.Page {
    Kirigami.AbstractCard {
      anchors.fill: parent
      contentItem: Controls.Label {
          text: "My text"
      }
    }
  }
}

Textjustering

Du kan justera textelement genom att använda egenskaperna horizontalAlignment och verticalAlignment.

import QtQuick
import QtQuick.Layouts
import QtQuick.Controls as Controls
import org.kde.kirigami as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  title: "Controls Horizontal Center"
  height: 400
  width: 400

  pageStack.initialPage: Kirigami.Page {
    Kirigami.AbstractCard {
      anchors.fill: parent
      contentItem: ColumnLayout {
        Kirigami.Heading {
          Layout.fillWidth: true
          horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
          text: "Welcome to my application"
          wrapMode: Text.Wrap
        }
        Controls.Label {
          Layout.fillWidth: true
          horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
          text: "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante."
          wrapMode: Text.Wrap
        }
      }
    }
  }
}

Sidhuvud- och lorem ipsum-text justerad till horisontellt centrum
import QtQuick
import QtQuick.Layouts
import QtQuick.Controls as Controls
import org.kde.kirigami as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  title: "Horizontal Align Right"
  height: 400
  width: 400

  pageStack.initialPage: Kirigami.Page {
    Kirigami.AbstractCard {
      anchors.fill: parent
      contentItem: ColumnLayout {
        Kirigami.Heading {
          Layout.fillWidth: true
          horizontalAlignment: Text.AlignRight
          text: "Welcome to my application"
          wrapMode: Text.Wrap
        }
        Controls.Label {
          Layout.fillWidth: true
          horizontalAlignment: Text.AlignRight
          text: "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante."
          wrapMode: Text.Wrap
        }
      }
    }
  }
}

Sidhuvud- och lorem ipsum-text som använder högerjusterad text
import QtQuick
import QtQuick.Layouts
import QtQuick.Controls as Controls
import org.kde.kirigami as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  title: "Bottom and Top"
  height: 400
  width: 400

  pageStack.initialPage: Kirigami.Page {
    Kirigami.AbstractCard {
      anchors.fill: parent
      contentItem: ColumnLayout {
        Kirigami.Heading {
          Layout.fillWidth: true
          Layout.fillHeight: true
          verticalAlignment: Text.AlignBottom
          text: "Welcome to my application"
          wrapMode: Text.WordWrap
        }
        Controls.Label {
          Layout.fillWidth: true
          Layout.fillHeight: true
          verticalAlignment: Text.AlignTop
          text: "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante."
          wrapMode: Text.WordWrap
        }
      }
    }
  }
}

Sidhuvud med vertikal justering längst ner och lorem ipsum-text vertikal justering längst upp
import QtQuick
import QtQuick.Layouts
import QtQuick.Controls as Controls
import org.kde.kirigami as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  title: "Top and Bottom"
  height: 400
  width: 400

  pageStack.initialPage: Kirigami.Page {
    Kirigami.AbstractCard {
      anchors.fill: parent
      contentItem: ColumnLayout {
        Kirigami.Heading {
          Layout.fillWidth: true
          Layout.fillHeight: true
          verticalAlignment: Text.AlignTop
          text: "Welcome to my application"
          wrapMode: Text.WordWrap
        }
        Controls.Label {
          Layout.fillWidth: true
          Layout.fillHeight: true
          verticalAlignment: Text.AlignBottom
          text: "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante."
          wrapMode: Text.WordWrap
        }
      }
    }
  }
}

Sidhuvud med vertikal justering längst top och lorem ipsum-text vertikal justering längst ner

Rich text

QML låter dig visa (och redigera) rich text. Beteendet kan styras via egenskapen textFormat.

import QtQuick
import QtQuick.Layouts
import QtQuick.Controls as Controls
import org.kde.kirigami as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  title: "Controls Label with rich text"
  height: 400
  width: 400

  pageStack.initialPage: Kirigami.Page {
    Kirigami.AbstractCard {
      anchors.fill: parent
      contentItem: Controls.Label {
        text: "<p><strong>List of fruits to purchase</strong></p>
        <ul>
        <li>Apple</li>
        <li>Cherry</li>
        <li>Orange</li>
        <li><del>Banana</del></li>
        </ul>
        <p>Kris already got some bananas yesterday.</p>"
      }
    }
  }
}

En beteckning som innehåller en lista över frukter som använder HTML-taggar som stycken, oordnade listor och teckensnitt med fetstil

Tema

The font size of the Kirigami.Theme is available as Kirigami.Theme.defaultFont.pointSize in your application.