Färger och teman i Kirigami

Få programmet att följa din användarfärguppsättning

Kirigami har en färgpalett som följer systemfärgerna, för att integreras bättre med plattformen det kör på (dvs. Plasma-skrivbord, Plasma-mobil, GNOME, Android, etc.).

Alla QML-komponenter i Kirigami och QtQuick ska redan normalt följa paletten, så oftast ska ingen egen färgläggning behövas för kontrollerna.

Primitiva komponenter såsom Rectangle ska alltid färgläggas med färgpaletten som tillhandahålls av Kirigami via bifogade egenskapen Kirigami.Theme .

Hårdkodade färger i QML, såsom #32b2fa eller red ska oftast undvikas. Om det verkligen är nödvändigt att ha element med egna färger, ska det vara ett område där bara egna färger används (oftast i programmets innehållsområde och aldrig i omgivningen som verktygsrader eller dialogrutor). Exempelvis kan inte en hårdkodad black förgrund användas över en Kirigami.Theme.backgroundColor bakgrund, eftersom om plattformen använder ett mörkt färgschema har resultatet dålig kontrast med svart ovanpå nästan svart. Det är en tillgänglighetsfråga och bör undvikas.

Tema

Kirigami.Theme är en bifogad egenskap, och är därför tillgänglig för användning i alla QML-objekt. Den innehåller alla tillgängliga färger som egenskaper i paletten, och vilken palett som ska användas, som egenskapen colorSet .

Exempel:

import QtQuick 2.15
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Rectangle {
  color: Kirigami.Theme.backgroundColor
}

Kirigami galleri tillhandahåller ett kodexempel som visar upp [alla färger tillgängliga för Kirigami](https://invent.kde.org/sdk/kirigami-gallery/-/blob/master/src /data/contents/ui/gallery/ColorsGallery.qml) genom Kirigami.Theme . Det omfattar alla deras tillstånd: om du klickar utanför fönstret ändras färgerna till sitt inaktiva tillstånd, och om du byter till ett mörkt tema på systemet ska de mörka varianterna av färgerna dyka upp i realtid.

Färgkomponenterna i Kirigami galleri

Färgkomponenterna i Kirigami galleri

Färguppsättning

Beroende på var en kontroll är placerad, ska den använda olika färguppsättningar: exempelvis när färgtemat Breeze ljus används i Views, är den normala bakgrunden nästan vit, medan i andra områden, såsom verktygsrader och dialogrutor, är den normala bakgrundsfärgen grå.

Om du definierar ett objekt en färguppsättning, ärver alla dess underliggande objekt (rekursivt) den automatiskt (om inte egenskapen inherit explicit har tilldelats false, vilket alltid bör göras när utvecklaren vill tvinga användning av en viss färguppsättning) så att det är enkelt att ändra färger för en hel objekthierarki utan att röra något av objekten själva.

Kirigami.Theme stöder fem olika färguppsättningar:

 • View: Färguppsättning för objektvyer, ofta de ljusaste av alla (i ljusa teman)
 • Window: Färguppsättning för fönster och kromområden (det är också förvald färguppsättning)
 • Button: Färguppsättning använd av knappar
 • Selection: Färguppsättning använd av markerade områden
 • Tooltip: Färguppsättning använd av verktygstips
 • Complementary: Färguppsättning avsedd att vara komplementär till Fönster: oftast är den mörk också i ljusa teman. Kan användas för eftertryck på små områden i programmet.

Här är ett exempel som visar hur färguppsättningar ärvs och kan användas för att särskilja olika komponenter. En stor kant har lagts till för att kontrastera färger.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
import QtQuick 2.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

// The comments assume the system uses the Breeze color theme

Kirigami.ApplicationWindow {
  height: 500
  width: 800

  Rectangle {
    anchors.fill: parent
    border.width: 5

    // A gray color will be used, as the default color set is Window
    color: Kirigami.Theme.backgroundColor

    Controls.Label {
      // The text will be near-black, as defined in the Window color set for light themes
      text: "Rectangle that uses default background color\nfrom the Window color set"
      padding: 100
    }
    Rectangle {
      anchors.bottom: parent.bottom
      border.width: 5
      width: parent.width
      height: Math.round(parent.height / 2)

      // Use the color set used for Views
      Kirigami.Theme.colorSet: Kirigami.Theme.View
      // Do not inherit from the parent
      Kirigami.Theme.inherit: false
      // This will be a near-white color in light themes
      color: Kirigami.Theme.backgroundColor

      Controls.Label {
        text: "Rectangle that does not inherit the default background color\nand uses the Theme.View color set"
        padding: 50

      }

      Rectangle {
        anchors.bottom: parent.bottom
        anchors.left: parent.left
        border.width: 5
        width: Math.round(parent.width / 2)
        height: Math.round(parent.height / 2)

        // This will be a near-white color too, as the color set
        // is inherited from the parent and will be View
        color: Kirigami.Theme.backgroundColor

        Controls.Label {
          // The text will be near-black, as defined in the View color set for light themes
          text: "Rectangle that inherits the Theme.View color set"
          anchors.centerIn: parent
        }
      }

      Rectangle {
        anchors.bottom: parent.bottom
        anchors.right: parent.right
        border.width: 5
        width: Math.round(parent.width / 2)
        height: Math.round(parent.height / 2)

        // Use the Complementary set
        Kirigami.Theme.colorSet: Kirigami.Theme.Complementary
        // Do not inherit from the parent
        Kirigami.Theme.inherit: false
        // This will be near-black as the background color
        // of the Complementary color set is dark in light themes
        color: Kirigami.Theme.backgroundColor

        Controls.Label {
          // The text will be near-white, as defined in the Complementary color set for light themes
          text: "Rectangle that does not inherit the Theme.View\nand uses Theme.Complementary instead"
          anchors.centerIn: parent
        }
      }
    }
  }
}
Hur färguppsättningar skiljer sig i Breeze

Hur färguppsättningar skiljer sig i Breeze

Hur färguppsättningar skiljer sig i Breeze mörk

Hur färguppsättningar skiljer sig i Breeze mörk

Använda egna färger

Även om användning av hårdkodade färger avråds från, erbjuder Kirigami ett mer underhållsbart sätt att tilldela en egen hårdkodad palett till ett objekt och alla dess underliggande objekt, som gör det möjligt att definiera sådana egna färger på ett ställe och bara en gång:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
import QtQuick 2.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Rectangle {
  Kirigami.Theme.inherit: false
  // NOTE: regardless of the color set used, it is recommended to replace 
  // all available colors in Theme, to avoid badly contrasting colors
  Kirigami.Theme.colorSet: Kirigami.Theme.Window
  Kirigami.Theme.backgroundColor: "#b9d795"
  Kirigami.Theme.textColor: "#465c2b"
  Kirigami.Theme.highlightColor: "#89e51c"
  // Redefine all the others

  // This will be "#b9d795"
  color: Kirigami.Theme.backgroundColor

  Rectangle {
    // This will be "#465c2b"
    anchors.centerIn: parent
    height: Math.round(parent.height / 2)
    width: Math.round(parent.width / 2)
    color: Kirigami.Theme.textColor
  }
}
Exempel med egna färger

Exempel med egna färger