Färger och teman i Kirigami

Få programmet att följa din användarfärguppsättning

Kirigami har en färgpalett som följer systemfärgerna, för att integreras bättre med plattformen det kör på (dvs. Plasma-skrivbord, Plasma-mobil, GNOME, Android, etc.).

Alla QML-komponenter i Kirigami och QtQuick ska redan normalt följa paletten, så oftast ska ingen egen färgläggning behövas för kontrollerna.

Primitive components such as Rectangle should always be colored with the color palette provided by Kirigami via the Kirigami.Theme attached property.

Hardcoded colors in QML, such as #32b2fa or red, should usually be avoided; if it is really necessary to have elements with custom colors, it should be an area where only custom colors are used (usually in the content area of the app, and never in chrome areas such as toolbars or dialogs). For instance, a hardcoded black foreground cannot be used over a Kirigami.Theme.backgroundColor background, because if the platform uses a dark color scheme the result will have poor contrast with black over almost black. This is an accessibility issue and should be avoided.

Tema

Kirigami.Theme is an attached property, and therefore it is available to use for any QML item. Its properties include all the colors available in the palette, and what palette to use, such as the colorSet property.

import QtQuick
import org.kde.kirigami as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  height: 300
  width: 400

  pageStack.initialPage: Kirigami.Page {
    Rectangle {
      anchors.centerIn: parent
      implicitHeight: 100
      implicitWidth: 200
      color: Kirigami.Theme.highlightColor
    }
  }
}

Kirigami Gallery provides a code example showcasing all colors available for Kirigami through Kirigami.Theme . This includes all their states: if you click outside the window, the colors change to their inactive state, and if you switch your system to a dark theme, the dark variants of the colors should show up in real time.

Färgkomponenterna i Kirigami galleri

Färgkomponenterna i Kirigami galleri

Färguppsättning

Beroende på var en kontroll är placerad, ska den använda olika färguppsättningar: exempelvis när färgtemat Breeze ljus används i Views, är den normala bakgrunden nästan vit, medan i andra områden, såsom verktygsrader och dialogrutor, är den normala bakgrundsfärgen grå.

If you define a color set for an item, all of its child items will recursively inherit it automatically (unless the property inherit has explicitly been set to false, which should always be done when the developer wants to force a specific color set) so it is easy to change colors for an entire hierarchy of items without touching any of the items themselves.

Kirigami.Theme supports 5 different color sets:

 • View: Färguppsättning för objektvyer, ofta de ljusaste av alla (i ljusa teman)
 • Window: Färguppsättning för fönster och kromområden (det är också förvald färguppsättning)
 • Button: Färguppsättning använd av knappar
 • Selection: Färguppsättning använd av markerade områden
 • Tooltip: Färguppsättning använd av verktygstips
 • Complementary: Färguppsättning avsedd att vara komplementär till Fönster: oftast är den mörk också i ljusa teman. Kan användas för eftertryck på små områden i programmet.

Här är ett exempel som visar hur färguppsättningar ärvs och kan användas för att särskilja olika komponenter. En stor kant har lagts till för att kontrastera färger.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
import QtQuick
import QtQuick.Controls as Controls
import org.kde.kirigami as Kirigami

// The comments assume the system uses the Breeze color theme

Kirigami.ApplicationWindow {
  height: 500
  width: 800

  Rectangle {
    anchors.fill: parent
    border.width: 5

    // A gray color will be used, as the default color set is Window
    color: Kirigami.Theme.backgroundColor

    Controls.Label {
      // The text will be near-black, as defined in the Window color set for light themes
      text: "Rectangle that uses default background color\nfrom the Window color set"
      padding: 100
    }
    Rectangle {
      anchors.bottom: parent.bottom
      border.width: 5
      width: parent.width
      height: Math.round(parent.height / 2)

      // Use the color set used for Views
      Kirigami.Theme.colorSet: Kirigami.Theme.View
      // Do not inherit from the parent
      Kirigami.Theme.inherit: false
      // This will be a near-white color in light themes
      color: Kirigami.Theme.backgroundColor

      Controls.Label {
        text: "Rectangle that does not inherit the default background color\nand uses the Theme.View color set"
        padding: 50

      }

      Rectangle {
        anchors.bottom: parent.bottom
        anchors.left: parent.left
        border.width: 5
        width: Math.round(parent.width / 2)
        height: Math.round(parent.height / 2)

        // This will be a near-white color too, as the color set
        // is inherited from the parent and will be View
        color: Kirigami.Theme.backgroundColor

        Controls.Label {
          // The text will be near-black, as defined in the View color set for light themes
          text: "Rectangle that inherits the Theme.View color set"
          anchors.centerIn: parent
        }
      }

      Rectangle {
        anchors.bottom: parent.bottom
        anchors.right: parent.right
        border.width: 5
        width: Math.round(parent.width / 2)
        height: Math.round(parent.height / 2)

        // Use the Complementary set
        Kirigami.Theme.colorSet: Kirigami.Theme.Complementary
        // Do not inherit from the parent
        Kirigami.Theme.inherit: false
        // This will be near-black as the background color
        // of the Complementary color set is dark in light themes
        color: Kirigami.Theme.backgroundColor

        Controls.Label {
          // The text will be near-white, as defined in the Complementary color set for light themes
          text: "Rectangle that does not inherit the Theme.View\nand uses Theme.Complementary instead"
          anchors.centerIn: parent
        }
      }
    }
  }
}
Hur färguppsättningar skiljer sig i Breeze

Hur färguppsättningar skiljer sig i Breeze

Hur färguppsättningar skiljer sig i Breeze mörk

Hur färguppsättningar skiljer sig i Breeze mörk

Använda egna färger

Även om användning av hårdkodade färger avråds från, erbjuder Kirigami ett mer underhållsbart sätt att tilldela en egen hårdkodad palett till ett objekt och alla dess underliggande objekt, som gör det möjligt att definiera sådana egna färger på ett ställe och bara en gång:

import QtQuick
import org.kde.kirigami as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  title: "Custom colors"
  height: 300
  width: 300

  Rectangle {
    anchors.fill: parent
    Kirigami.Theme.inherit: false
    // NOTE: regardless of the color set used, it is recommended to replace all available colors
    // in Theme, to avoid badly contrasting colors

    Kirigami.Theme.colorSet: Kirigami.Theme.Window
    Kirigami.Theme.backgroundColor: "#b9d795"
    Kirigami.Theme.textColor: "#465c2b"
    Kirigami.Theme.highlightColor: "#89e51c"
    // Redefine all the other colors you want

    // This will be "#b9d795"
    color: Kirigami.Theme.backgroundColor

    Rectangle {
      // This will be "#465c2b"
      anchors.centerIn: parent
      height: Math.round(parent.height / 2)
      width: Math.round(parent.width / 2)
      color: Kirigami.Theme.textColor
    }
  }
}

Exempel med egna färger

Exempel med egna färger