Förklaring av sidor

Sidor låter dig organisera programmets innehåll

Vårt program

I föregående handledning, lyckades vi ställa in, bygga och kompilera vårt första Kirigami-program. Med grunderna på plats, kan vi börja vår resa mot att skapa ett program med fullständig funktion.

These tutorials will focus on creating an application that lets the user see how many days are left until an event of their choice.

We also recommend you check out the Kirigami Gallery, which provides a number of useful UI examples.

I det här avsnittet fokuserar vi på sidor, ett av de viktigaste strukturelementen i alla Kirigami-program.

Sidor

Kirigami apps are typically organized in pages by using Kirigami.Page . Pages are the different "screens" of an app. You will want to have a page dedicated to specific aspects of your app's interaction, and to make things easier you can create different QML files for each page.

Pages are organized in a page stack where they can be pushed and popped. On a phone only the top-most page is shown, whereas on a larger screen (desktop or tablet), if desired, multiple pages can be shown next to each other.

A single page on the phone

A single page on the phone

Two pages next to each other on the desktop

Two pages next to each other on the desktop

Let's go back to the Main.qml file we created in our previous tutorial:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
// Includes relevant modules used by the QML
import QtQuick
import QtQuick.Layouts
import QtQuick.Controls as Controls
import org.kde.kirigami as Kirigami

// Provides basic features needed for all kirigami applications
Kirigami.ApplicationWindow {
  // Unique identifier to reference this object
  id: root

  width: 400
  height: 300

  // Window title
  // i18nc() makes a string translatable
  // and provides additional context for the translators
  title: i18nc("@title:window", "Hello World")

  // Set the first page that will be loaded when the app opens
  // This can also be set to an id of a Kirigami.Page
  pageStack.initialPage: Kirigami.Page {
    Controls.Label {
      // Center label horizontally and vertically within parent object
      anchors.centerIn: parent
      text: i18n("Hello World!")
    }
  }
}

Vi gör så att vårt program startar på vår Kirigami.Page . Allt vi har inkluderat på den är en beteckning som innehåller "Hello World", men vi kommer att piffa upp den lite grand.

The idea behind our app is that we're going to be able to display a bunch of countdowns to the user. The problem with a normal Kirigami.Page is that it has a fixed vertical size, so instead we can use a Kirigami.ScrollablePage , which already comes with its own built-in scrollbar.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
import QtQuick
import QtQuick.Layouts
import QtQuick.Controls as Controls
import org.kde.kirigami as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  id: root

  width: 400
  height: 300

  title: i18nc("@title:window", "Day Kountdown")

  pageStack.initialPage: Kirigami.ScrollablePage {
    title: i18nc("@title", "Kountdown")
  }
}

Kirigami-sidor har också snygga titlar placerade inne i verktygsraden, som snabbt anger för användaren vilken sida de är på. Allt vi behöver göra är att ställa in en sidtitel genom att använda egenskapen title i Kirigami.ScrollablePage . Här använder vi en av i18nc() funktionerna som vi utforskade i vår förra handledning i detta syfte.