Förloppsrader och indikatorer

Tillhandahåll dina användare med information om inläsningstillstånd genom att använda förloppsrader.

När programmet än gör något som tar en märkbart lång tid, bör du använda ett visuellt element som talar om för användaren att någonting händer i bakgrunden.

QtQuick Controls tillhandahåller två användbara komponenter som du kan använda i detta syfte.

Förloppsrad

Controls.ProgressBar is a component that lets you easily include progress bars in your application. There are four main properties you will need to use:

 • from: the minimum value represented by the start of the progress bar
 • to: the maximum value represented by the end of the progress bar
 • value: the current value of the action that is in progress (e.g. 50% loaded)
 • indeterminate: if the action that is in process currently has no clear progress value, you can set this property to true to show the user that something is happening but its progress is not yet clear (but will be soon).
import QtQuick 2.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls
import QtQuick.Layouts 1.15
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Kirigami.Page {

  Controls.ProgressBar {
    from: 0
    to: 100
    value: 50
    indeterminate: false
  }
}
Above: progress bar at 50%; below: indeterminate progress bar

Above: progress bar at 50%; below: indeterminate progress bar

Upptagetindikering

In cases where loading times are shorter or measuring progress is not feasible, you can instead use Controls.BusyIndicator . This component provides a simple spinning wheel that shows users that something is happening.

Controls.BusyIndicator {}

A busy indicator

If you want the indicator to stop running, you can do so by setting the running property to false.

Controls.BusyIndicator {
  running: false
}