Sidrader och sidstaplar

Lägg till flöde i ditt program: Lägg till, ta bort och ersätt sidor på olika sätt

En rad med sidor

Hittills har vi sett att en av kärnkomponenterna i ett Kirigami-fönster är en Kirigami.Page . En enskild sida kan omsluta hela programmets skärm, eller så kan den visas tillsammans med andra sidor samtidigt, om det finns plats.

Så fort en sida läggs till, visas den till höger om de befintliga sidorna och bildar en rad. Raden med sidor kan hanteras med det passande namngivna Kirigami.PageRow .

En minimal sidrad med en enda sida skulle kunna se ut så här:

import QtQuick
import org.kde.kirigami as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  title: "Single Page"
  width: 500
  height: 200

  Kirigami.PageRow {
    anchors.fill: parent

    Kirigami.Page {
      id: mainPage
      anchors.fill: parent
      Rectangle {
        anchors.fill: parent
        color: "lightblue"
      }
    }
  }
}
En enstaka sida med ljusblå färg för att visa sidans dimensioner

En enstaka sida med ljusblå färg för att visa sidans dimensioner

Det finns två förbättringar som kan göras här. Den första är att med initialPage kan vi både ställa in 'mainPage' som den första sidan som visas på sidraden, och låta dess dimensioner hanteras av sidraden istället av via manuella anchors, [positioners](https://doc.qt.io/qt-6/qtquick- positioning-layouts.html) eller layouts. Den andra är att ha en verktygsrad, som kan ställas in genom att definiera en stil för verktygsrader med globalToolBar.style . Det finns några stilar vi kan välja mellan, men vi använder Kirigami.ApplicationHeaderStyle.Auto tills vidare.

import QtQuick
import org.kde.kirigami as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  title: "With globalToolBar and initialPage"
  width: 500
  height: 200
  Kirigami.PageRow {
    anchors.fill: parent
    globalToolBar.style: Kirigami.ApplicationHeaderStyle.Auto
    initialPage: Kirigami.Page {
      Rectangle {
        anchors.fill: parent
        color: "lightblue"
      }
    }
  }
}
En enstaka sida med verktygsrad och ljusblå färg för att visa sidans dimensioner

En enstaka sida med verktygsrad och ljusblå färg för att visa sidans dimensioner

Det finns bara två sätt att lägga till sidor på en sidrad: genom att ställa in dess initialPage (som valfritt kan använda en uppsättning sidor) eller genom att använda [push()](docs: kirigami2;PageRow::push). För att ta bort en sida från sidraden bör du använda pop() , medan goBack() eller [goForward()] (docs:kirigami2;PageRow::goForward) kan användas för att navigera mellan sidor.

import QtQuick
import QtQuick.Controls as Controls
import org.kde.kirigami as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  title: "Multiple pages in a row"
  width: 700
  height: 300
  Kirigami.PageRow {
    id: mainRow
    anchors.fill: parent
    globalToolBar.style: Kirigami.ApplicationHeaderStyle.Auto
    initialPage: Kirigami.Page {
      id: firstPage
      Rectangle {
        anchors.fill: parent
        color: "lightblue"
        Controls.Button {
          anchors.centerIn: parent
          text: "Push!"
          onClicked: mainRow.push(secondPage)
        }
      }
    }

    Component {
      id: secondPage
      Kirigami.Page {
        Rectangle {
          anchors.fill: parent
          color: "lightgreen"
          Controls.Button {
            anchors.centerIn: parent
            text: "Pop!"
            onClicked: mainRow.pop()
          }
        }
      }
    }
  }
}
Initial sida med ljusblå färg

Initial sida med ljusblå färg

Vid klick på "Push!", dyker en andra sida med ljusgrön färg upp

Vid klick på "Push!", dyker en andra sida med ljusgrön färg upp

Programmets stapel av sidor

Om en Kirigami.PageRow med ett verktygsfält ser bekant ut, beror det på att du har sett det förut. En ApplicationWindow.pageStack är inget annat än en mycket bekväm, global sidrad. Varje funktion som är tillgänglig i PageRow är också tillgänglig i pageStack.

Det föregående exemplet kan reduceras avsevärt med en pageStack, med den extra bonusen av navigeringsåtgärder:

import QtQuick
import QtQuick.Controls as Controls
import org.kde.kirigami as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  title: "Using the pageStack"
  width: 500
  height: 200
  pageStack.initialPage: Kirigami.Page {
      id: firstPage
      Rectangle {
        anchors.fill: parent
        color: "lightblue"
        Controls.Button {
          anchors.centerIn: parent
          text: "Push!"
          onClicked: pageStack.push(secondPage)
        }
      }
    }
    Component {
      id: secondPage
      Kirigami.Page {
        Rectangle {
          anchors.fill: parent
          color: "lightgreen"
          Controls.Button {
            anchors.centerIn: parent
            text: "Pop!"
            onClicked: pageStack.pop()
        }
      }
    }
  }
}

I allmänhet ska man använda en pageStack snarare än att implementera sin egen PageRow , speciellt när programmet blir större och komponenterna måste finnas i separata filer. Om fönstret skapas i Main.qml med en Kirigami.ApplicationWindow , kan en komponent som finns i en annan fil fortfarande direkt anropa en global pageStack genom ett anrop till applicationWindow() :

// "Main.qml"
import org.kde.kirigami as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  title: "Pushing a Page from a different QML file"
  width: 700
  height: 400
  pageStack.initialPage: BasicPage {}
}

och

// "BasicPage.qml"
import QtQuick
import QtQuick.Controls as Controls
import org.kde.kirigami as Kirigami

Kirigami.Page {
  Controls.Button {
    anchors.centerIn: parent
    text: "This pushes page1 from BasicPage\ninto the pageStack from Main.qml!"
    onClicked: {
      applicationWindow().pageStack.push(page1)
    }
    Component {
      id: page1
      Kirigami.Page {
        Controls.Label {
          anchors.centerIn: parent
          text: "page1 was pushed!"
        }
      }
    }
  }
}
Att klicka på knappen lägger till en ny sida med hjälp av applicationWindow

Att klicka på knappen lägger till en ny sida med hjälp av applicationWindow