Åtgärdsverktygsrader

Skapa dina egna anpassningsbara verktygsrader med komponenten ActionToolBar

Även om Kirigami låter dig enkelt placera en uppsättning åtgärder i sidhuvuden, finns det tillfällen då man kan föredra att ha någonting flexiblare.

Kirigami tillhandahåller komponenten Kirigami.ActionToolBar . Den visar en lista över Kirigami.Action objekt och visar så många av dem som möjligt, och tillhandahåller en överflödesmeny för de som inte får plats. ActionToolBar är dynamisk och flyttar åtgärderna in och ut från överflödesmenyn beroende på tillgänglig storlek.

Skapa vår första ActionToolBar

Layout och plats för din Kirigami.ActionToolBar är helt upp till dig, även om för att vara användarvänlig är det oftast en bra idé att hålla sig till konventioner för användargränssnittet och placera verktygsraden nära toppen och längst ner på sidan och låta den sprida sig på bredden.

Liksom de flesta andra komponenter som innehåller åtgärder, har Kirigami.ActionToolBar egenskapen actions . Vi kan tilldela ett fält av Kirigami.Action komponenter till egenskapen.

import QtQuick 2.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls
import QtQuick.Layouts 1.15
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Kirigami.Page {

  Kirigami.ActionToolBar {
    anchors.fill: parent

     actions: [
      Kirigami.Action { 
        text: "Beep" 
        icon.name: "notifications" 
        onTriggered: showPassiveNotification("BEEP!") 
      },
      Kirigami.Action { 
        text: "Action Menu" 
        icon.name: "overflow-menu"

        Kirigami.Action { 
          text: "Deet"; 
          icon.name: "notifications" 
          onTriggered: showPassiveNotification("DEET!") 
        }
        Kirigami.Action { 
          text: "Doot"; 
          icon.name: "notifications" 
          onTriggered: showPassiveNotification("DOOT!") 
        }
      },
      Kirigami.Action {
        icon.name: "search"
        displayComponent: Kirigami.SearchField { }
      }
    ]
  }

}
ActionToolBar med tillräckligt utrymme för alla underliggande objekt

ActionToolBar med tillräckligt utrymme för alla underliggande objekt

ActionToolBar med överflödesmeny som innehåller underliggande objekt

ActionToolBar med överflödesmeny som innehåller underliggande objekt

Justering

Normalt är åtgärder i en ActionToolBar vänsterjusterade. Det kanske inte är önskvärt i alla situationer. Som tur är kan vi ändra det med egenskapen alignment . Vi kan ställa in egenskapen till ett intervall av olika värden, men de tre mest relevanta för ActionToolBar är Qt.AlignLeft, Qt.AlignCenter och Qt.AlignRight (som hanterar horisontell justering ).

Controls.GroupBox {
  Layout.fillWidth: true
    
  Kirigami.ActionToolBar {
    anchors.fill: parent

    alignment: Qt.AlignCenter

    actions: [
      Kirigami.Action { 
        text: "Beep" 
        icon.name: "notifications" 
        onTriggered: showPassiveNotification("BEEP!") 
      }
    ]
  }
  
}
ActionToolBar med underliggande objekt centrerade