Åtgärdsbaserade komponenter

Åtgärder (Actions) i Kirigami används för att lägga till funktionalitet i komponenter.

Åtgärder

En Kirigami.Action inkapslar en åtgärd i ett användargränssnitt. Vi kan använda dem för att tillhandahålla åtgärder i våra program som är enkla att nå och är grundläggande för deras funktion.

Liksom QtQuick Controls Actions , kan de tilldelas till menyalternativet och knappar i verktygsrader, men också till flera andra komponenter i Kirigami.

import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Kirigami.Action {
  id: copyAction
  text: i18n("&Copy")
  icon.name: "edit-copy"
  shortcut: StandardKey.Copy
  onTriggered: { ... }
}

En funktion som åtgärder i Kirigami erbjuder över [QtQuick Actions (docs:qtquickcontrols;QtQuick.Controls.Action) är möjligheten att nästla åtgärder.

import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Kirigami.Action {
  text: "View"
  icon.name: "view-list-icons"
  Kirigami.Action {
    text: "action 1"
  }
  Kirigami.Action {
    text: "action 2"
  }
  Kirigami.Action {
    text: "action 3"
  }
}

En annan funktion för åtgärder i Kirigami är att tillhandahålla olika tips för objekt som använder åtgärder om hur de ska visa åtgärden. De hanteras i huvudsak av egenskaperna displayHint och displayComponent .

Egenskaperna respekteras av objektet om möjligt. Exempelvis visas följande åtgärd som ett textfält och objektet gör sitt bästa för att hålla objektet synligt så länge som möjligt.

import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Kirigami.Action {
  text: "Search"
  icon.name: "search"

  displayComponent: TextField { }

  displayHint: Kirigami.DisplayHints.KeepVisible
}

Använda åtgärder i andra komponenter

Sida

En av funktionerna hos Kirigami.Page är att åtgärder kan läggas till i dem.

Du kan lägga till en actions.main åtgärd, en actions.left och actions.right åtgärd och ytterligare sammanhangsberoende åtgärder som visas i verktygsraden om det finns tillräckligt med plats eller in en hamburgermeny på mindre skärmar.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  globalDrawer: Kirigami.GlobalDrawer {}
  contextDrawer: Kirigami.ContextDrawer {}

  pageStack.initialPage: Kirigami.Page {
    title: "Demo"

    actions {
      main: Kirigami.Action {
        icon.name: "go-home"
        onTriggered: showPassiveNotification("Main action triggered")
      }
      left: Kirigami.Action {
        icon.name: "go-previous"
        onTriggered: showPassiveNotification("Left action triggered")
      }
      right: Kirigami.Action {
        icon.name: "go-next"
        onTriggered: showPassiveNotification("Right action triggered")
      }
      contextualActions: [
        Kirigami.Action {
          text: "Contextual Action 1"
          icon.name: "bookmarks"
          onTriggered: showPassiveNotification("Contextual action 1 clicked")
        },
        Kirigami.Action {
          text: "Contextual Action 2"
          icon.name: "folder"
          enabled: false
        }
      ]
    }
  }
}
Sidoåtgärder på skrivbordet

Sidoåtgärder på skrivbordet

Sidoåtgärder på en mobil

Sidoåtgärder på en mobil

Global låda

Den globala lådan tillhandahåller en åtgärdsbaserad navigering i programmet. Det är där nästlade åtgärder är användbara eftersom det är möjligt att skapa nästlad navigering:

Kirigami.ApplicationWindow {
  title: i18n("Demo")
  globalDrawer: Kirigami.GlobalDrawer {
    title: i18n("Demo")
    titleIcon: "applications-graphics"
    actions: [
      Kirigami.Action {
        text: i18n("View")
        icon.name: "view-list-icons"
        Kirigami.Action {
          text: i18n("View Action 1")
          onTriggered: showPassiveNotification(i18n("View Action 1 clicked"))
        }
        Kirigami.Action {
          text: i18n("View Action 2")
          onTriggered: showPassiveNotification(i18n("View Action 2 clicked"))
        }
      },
      Kirigami.Action {
        text: i18n("Action 1")
        onTriggered: showPassiveNotification(i18n("Action 1 clicked"))
      },
      Kirigami.Action {
        text: i18n("Action 2")
        onTriggered: showPassiveNotification(i18n("Action 2 clicked"))
      }
    ]
  }
  ...
}
Åtgärder i global låda på skrivbordet

Åtgärder i global låda på skrivbordet

Åtgärder i global låda på en mobil

Åtgärder i global låda på en mobil

Du kan läsa mer om globala lådor på dokumentationssidan för lådor.

ActionTextFields

Ett Kirigami.ActionTextField används för att lägga till några sammanhangsberoende åtgärder i ett textfält, exempelvis för att rensa texten eller söka efter texten.

Kirigami.ActionTextField {
  id: searchField
  rightActions: [
    Kirigami.Action {
      icon.name: "edit-clear"
      visible: searchField.text !== ""
      onTriggered: {
        searchField.text = ""
        searchField.accepted()
      }
    }
  ]
}

I det här exemplet skapar vi en "rensningsknapp" för ett sökfält som bara är synligt när text matas in.

Sökfät med text: "I want

SwipeListItem

En Kirigami.SwipeListItem är en delegat avsedd att stödja extra åtgärder. När en mus används, visas dess åtgärder alltid. På en pekskärm kan de visas genom att dra objektet med greppet. På följande bilder är det ikonerna till höger.

ListView {
  model: myModel
  delegate: SwipeListItem {
    Controls.Label {
      text: model.text
    }
    actions: [
       Action {
         icon.name: "document-decrypt"
         onTriggered: print("Action 1 clicked")
       },
       Action {
         icon.name: model.action2Icon
         onTriggered: //gör någonting
       }
    ]
  }
}
SwipeListItem på en dator

SwipeListItem på en dator

SwipeListItem på en mobil

SwipeListItem på en mobil

ActionToolBar

En Kirigami.ActionToolBar är en verktygsrad byggd av en lista över åtgärder. Normalt representeras varje åtgärd som får plats på verktygsraden med en verktygsknapp , medan de som inte får plats flyttas till en meny i slutat på verktygsraden.

Liksom ActionTextField , behöver du nog inte använda ActionToolBar direkt, eftersom den används av sidhuvuden och kort för att tillhandahålla deras egen åtgärdsvisning.

Kirigami.ActionToolBar {
  actions: [
    Kirigami.Action {
      text: i18n("View Action 1")
      onTriggered: showPassiveNotification(i18n("View Action 1 clicked"))
    },
    Kirigami.Action {
      text: i18n("View Action 2")
      onTriggered: showPassiveNotification(i18n("View Action 2 clicked"))
    },
    Kirigami.Action {
      text: i18n("Action 1")
      onTriggered: showPassiveNotification(i18n("Action 1 clicked"))
    },
    Kirigami.Action {
      text: i18n("Action 2")
      onTriggered: showPassiveNotification(i18n("Action 2 clicked"))
    }
  ]
}
En horisontell verktygsrad visas överst i programmet

En horisontell verktygsrad visas överst i programmet

Du kan läsa mer om komponenter i ActionToolBar på deras dedicerade dokumentationssida.

Kort

En Kirigami.Card används för att visa en samling av information eller åtgärder tillsammans. Åtgärderna kan läggas till i gruppen actions, på liknande sätt som för tidigare komponenter.

Kirigami.Card {
  actions: [
    Kirigami.Action {
      text: qsTr("Action1")
      icon.name: "add-placemark"
    },
    Kirigami.Action {
      text: qsTr("Action2")
      icon.name: "address-book-new-symbolic"
    },
    // ...
  ]
  banner {
    source: "../banner.jpg"
    title: "Title Alignment"
    titleAlignment: Qt.AlignLeft | Qt.AlignBottom
  }
  contentItem: Controls.Label {
    wrapMode: Text.WordWrap
    text: "My Text"
  }
}
Skärmbild av ett fullfjädrat kort med en baner i bakgrunden bakom titeln, vit bakgrund bakom texten och två åtgärder med ikoner och en hamburgermeny längst ner

För mer information se komponentsidan för Cards.