Tipografija

Postavitev vsebine

Naslovi

Kirigami ponuja glavo naslova Heading , ki se lahko uporablja za naslove strani ali odsekov.

import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Kirigami.Heading {
  text: "Heading level 1"
  level: 1
}
Kirigami.Heading {
  text: "Heading level 2"
  level: 2
}
Kirigami.Heading {
  text: "Heading level 3"
  level: 3
}
Kirigami.Heading {
  text: "Heading level 4"
  level: 4
}
Kirigami.Heading {
  text: "Heading level 5"
  level: 5
}
Pet glav naslovov z različnimi nivoji za primerjavo velikosti

Oznake

Besedilni elementi naj bi uporabili element oznake Label iz QtQuick Controls 2.

import QtQuick.Controls 2.15 as Controls

Controls.Label {
  text: "My text"
}

Poravnava besedila

Vaše besedilne elemente lahko poravnate z uporabo lastnosti horizontalAlignment in verticalAlignment.

import QtQuick 2.15
import QtQuick.Layouts 1.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

ColumnLayout {
  Kirigami.Heading {
    Layout.fillWidth: true
    horizontalAlignment: Text.AlignHCenter 
    text: "Welcome to my application"
    wrapMode: Text.Wrap
  }
  Controls.Label {
    Layout.fillWidth: true
    horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
    text: "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante."
    wrapMode: Text.Wrap
  }
}
Glava naslova in besedilo lorem ipsum poravnani na vodoravno sredino

Glava naslova in besedilo lorem ipsum poravnani na vodoravno sredino

import QtQuick 2.15
import QtQuick.Layouts 1.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami
ColumnLayout {
  Kirigami.Heading {
    Layout.fillWidth: true
    horizontalAlignment: Text.AlignRight
    text: "Welcome to my application"
    wrapMode: Text.Wrap
  }
  Controls.Label {
    Layout.fillWidth: true
    horizontalAlignment: Text.AlignRight
    text: "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante."
    wrapMode: Text.Wrap

  }
}
Glava naslova in besedilo lorem ipsum desno poravnani

Glava naslova in besedilo lorem ipsum desno poravnani

import QtQuick 2.15
import QtQuick.Layouts 1.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

ColumnLayout {
  Kirigami.Heading {
    Layout.fillWidth: true
    Layout.fillHeight: true
    verticalAlignment: Text.AlignBottom
    text: "Welcome to my application"
    wrapMode: Text.WordWrap
  }
  Controls.Label {
    Layout.fillWidth: true
    Layout.fillHeight: true
    verticalAlignment: Text.AlignTop
    text: "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante."
    wrapMode: Text.WordWrap
  }
}
Naslov z navpično poravnavo na dnu in besedilom lorem ipsum z navpično poravnavo na vrhu

Naslov z navpično poravnavo na dnu in besedilom lorem ipsum z navpično poravnavo na vrhu

import QtQuick 2.15
import QtQuick.Layouts 1.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

ColumnLayout {
  Kirigami.Heading {
    Layout.fillWidth: true
    Layout.fillHeight: true
    verticalAlignment: Text.AlignTop
    text: "Welcome to my application"
    wrapMode: Text.WordWrap
  }
  Controls.Label {
    Layout.fillWidth: true
    Layout.fillHeight: true
    verticalAlignment: Text.AlignBottom
    text: "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante."
    wrapMode: Text.WordWrap
  }
}
Naslov z navpično poravnavo zgoraj in besedilom lorem ipsum z navpično poravnavo na dnu

Naslov z navpično poravnavo zgoraj in besedilom lorem ipsum z navpično poravnavo na dnu

Obogateno besedilo

QML omogoča prikaz (in urejanje) obogatenega besedila. Vedenje je mogoče nadzorovati prek lastnosti textFormat.

import QtQuick 2.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls

Controls.Label {
  text: "<p>List of fruits</p>
  <ul>
    <li>Apple</li>
    <li>Cherry</li>
    <li>Orange</li>
    <li><del>Banana</del></li>
  </ul>
  <p>Don't eat Banana, they are <strong>evil</strong></p>"
}
Oznaka, ki vsebuje seznam sadja z uporabo oznak HTML, kot so odstavek, neurejeni seznami in krepke pisave

Oznaka, ki vsebuje seznam sadja z uporabo oznak HTML, kot so odstavek, neurejeni seznami in krepke pisave

Tema

Velikost pisave programa Kirigami.Theme Kirigami je na voljo kot Kirigami.Theme.defaultFont.pointSize v vaši aplikaciji.