Tipografija

Postavitev vsebine

Naslovi

Kirigami ponuja glavo naslova Heading , ki se lahko uporablja za naslove strani ali odsekov.

import QtQuick
import QtQuick.Layouts
import org.kde.kirigami as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  title: "Kirigami Heading"
  height: 400
  width: 400

  pageStack.initialPage: Kirigami.Page {
    Kirigami.AbstractCard {
      anchors.fill: parent
      contentItem: ColumnLayout {
        anchors.fill: parent
        Kirigami.Heading {
          text: "Heading level 1"
          level: 1
        }
        Kirigami.Heading {
          text: "Heading level 2"
          level: 2
        }
        Kirigami.Heading {
          text: "Heading level 3"
          level: 3
        }
        Kirigami.Heading {
          text: "Heading level 4"
          level: 4
        }
        Kirigami.Heading {
          text: "Heading level 5"
          level: 5
        }
      }
    }
  }
}

Pet glav naslovov z različnimi nivoji za primerjavo velikosti

Oznake

Besedilni elementi naj bi uporabili element oznake Label iz QtQuick Controls 2.

import QtQuick
import QtQuick.Controls as Controls
import org.kde.kirigami as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  title: "Controls Label"
  height: 400
  width: 400

  pageStack.initialPage: Kirigami.Page {
    Kirigami.AbstractCard {
      anchors.fill: parent
      contentItem: Controls.Label {
          text: "My text"
      }
    }
  }
}

Poravnava besedila

Vaše besedilne elemente lahko poravnate z uporabo lastnosti horizontalAlignment in verticalAlignment.

import QtQuick
import QtQuick.Layouts
import QtQuick.Controls as Controls
import org.kde.kirigami as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  title: "Controls Horizontal Center"
  height: 400
  width: 400

  pageStack.initialPage: Kirigami.Page {
    Kirigami.AbstractCard {
      anchors.fill: parent
      contentItem: ColumnLayout {
        Kirigami.Heading {
          Layout.fillWidth: true
          horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
          text: "Welcome to my application"
          wrapMode: Text.Wrap
        }
        Controls.Label {
          Layout.fillWidth: true
          horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
          text: "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante."
          wrapMode: Text.Wrap
        }
      }
    }
  }
}

Glava naslova in besedilo lorem ipsum poravnani na vodoravno sredino
import QtQuick
import QtQuick.Layouts
import QtQuick.Controls as Controls
import org.kde.kirigami as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  title: "Horizontal Align Right"
  height: 400
  width: 400

  pageStack.initialPage: Kirigami.Page {
    Kirigami.AbstractCard {
      anchors.fill: parent
      contentItem: ColumnLayout {
        Kirigami.Heading {
          Layout.fillWidth: true
          horizontalAlignment: Text.AlignRight
          text: "Welcome to my application"
          wrapMode: Text.Wrap
        }
        Controls.Label {
          Layout.fillWidth: true
          horizontalAlignment: Text.AlignRight
          text: "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante."
          wrapMode: Text.Wrap
        }
      }
    }
  }
}

Glava naslova in besedilo lorem ipsum desno poravnani
import QtQuick
import QtQuick.Layouts
import QtQuick.Controls as Controls
import org.kde.kirigami as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  title: "Bottom and Top"
  height: 400
  width: 400

  pageStack.initialPage: Kirigami.Page {
    Kirigami.AbstractCard {
      anchors.fill: parent
      contentItem: ColumnLayout {
        Kirigami.Heading {
          Layout.fillWidth: true
          Layout.fillHeight: true
          verticalAlignment: Text.AlignBottom
          text: "Welcome to my application"
          wrapMode: Text.WordWrap
        }
        Controls.Label {
          Layout.fillWidth: true
          Layout.fillHeight: true
          verticalAlignment: Text.AlignTop
          text: "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante."
          wrapMode: Text.WordWrap
        }
      }
    }
  }
}

Naslov z navpično poravnavo na dnu in besedilom lorem ipsum z navpično poravnavo na vrhu
import QtQuick
import QtQuick.Layouts
import QtQuick.Controls as Controls
import org.kde.kirigami as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  title: "Top and Bottom"
  height: 400
  width: 400

  pageStack.initialPage: Kirigami.Page {
    Kirigami.AbstractCard {
      anchors.fill: parent
      contentItem: ColumnLayout {
        Kirigami.Heading {
          Layout.fillWidth: true
          Layout.fillHeight: true
          verticalAlignment: Text.AlignTop
          text: "Welcome to my application"
          wrapMode: Text.WordWrap
        }
        Controls.Label {
          Layout.fillWidth: true
          Layout.fillHeight: true
          verticalAlignment: Text.AlignBottom
          text: "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante."
          wrapMode: Text.WordWrap
        }
      }
    }
  }
}

Naslov z navpično poravnavo zgoraj in besedilom lorem ipsum z navpično poravnavo na dnu

Obogateno besedilo

QML omogoča prikaz (in urejanje) obogatenega besedila. Vedenje je mogoče nadzorovati prek lastnosti textFormat.

import QtQuick
import QtQuick.Layouts
import QtQuick.Controls as Controls
import org.kde.kirigami as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  title: "Controls Label with rich text"
  height: 400
  width: 400

  pageStack.initialPage: Kirigami.Page {
    Kirigami.AbstractCard {
      anchors.fill: parent
      contentItem: Controls.Label {
        text: "<p><strong>List of fruits to purchase</strong></p>
        <ul>
        <li>Apple</li>
        <li>Cherry</li>
        <li>Orange</li>
        <li><del>Banana</del></li>
        </ul>
        <p>Kris already got some bananas yesterday.</p>"
      }
    }
  }
}

Oznaka, ki vsebuje seznam sadja z uporabo oznak HTML, kot so odstavek, neurejeni seznami in krepke pisave

Tema

Velikost pisave Kirigami.Theme je v vaši aplikaciji na voljo kot Kirigami.Theme.defaultFont.pointSize.