Postavitve, seznam pogledov in kartice

Ugotavljanje različnih načinov postavitve stvari na stran

Postavitev vsebine

Zdaj, ko razumemo, kako delujejo strani, je čas, da dodamo stvari našim. Preiskali bomo številne pomembne komponente in elemente postavitve, ki bodo uporabni pri načrtovanju naše aplikacije.

Ne bodite prestrašeni z velikimi kosi kode! Preiskali bomo vse, kar še nismo še spoznali in do konca tega razdelka pa boste imeli aplikacijo, ki je lepo deluje.

Seznam pogledov

Če ste kdaj uporabljali Discover, NeoChat, ali sistemske nastavitve Plasme, ste naleteli na seznam pogledov ListView. Preprosto, seznam pogledov vam dovoli prikaz podatkov v seznamu.

Kirigami.CardsListView {
  id: cardsView
  model: kountdownModel
  delegate: kountdownDelegate
}

To se zdi skrivnostno, ampak ne skrbite. Začnimo na začetku.

Dodamo to komponento znotraj naše strani Kirigami.ScrollablePage iz zadnje vaje.

Uporabljamo Kirigami.CardsListView , kar je seznam pogledov ListView, ki nam omogoča enostavno prikazovanje kartic v seznamu. Vendar je seznam pogledov narejen tako, da prikazuje podatke, ki jih vzamemo iz modela - da se samodejno napolnijo iz nabora podatkov, na katere jih usmerimo. Tam vpliva lastnost 'model': v tem primeru kaže na 'kountdownModel'.

Model

ListModel {
  id: kountdownModel
  // Vsak element seznama je element na seznamu, ki vsebuje informacije
  ListElement {
    name: "Dog birthday!!"
    description: "Big doggo birthday blowout."
    date: 100
  }
}

Dodamo naš kountdownModel znotraj naše Kirigami.ApplicationWindow iz zadnje vaje.

Model določa način strukturiranja vnosa podatkov. Naš kountdownModel bo za zdaj sestavljen samo iz enega elementa. Z ogledom našega ListElement zgoraj, vidimo, kako so strukturirani podatki naše modela kountdownModel: vsebuje ime, opis in datum. To ni vklesano v kamen in vi imate lahko v vašem modelu različne vrste podatkov. Prva dva sta samo niza, tretja pa število, ki jo uporabljamo kot držalo prostora.

Modeli so uporabni tudi v tem, kako jih je mogoče spremeniti z uporabo več metod. Nekatere pomembne so:

Delegat

Medtem ko naš kountdownModel vsebuje podatke, ki bodo prikazani, bo naš kountdownDelegate poskrbel, kako bodo podatki prikazani v seznamu ListView. Kirigami.CardsListView je bil zasnovan, da prikaže delegate vrste kartica in smo zares uporabili element Kirigami.AbstractCard kot našega delegata v gornjem izvlečku.

Delegati samodejno prejmejo lastnosti seznama elementov, ki smo jih določili v našem modelu. Zato lahko samo napotimo na lastnosti name, description, in date našega seznama elementov, kot da so konvencionalne spremenljivke znotraj našega delegata.

Gradnja naše kartice delegata

Komponenta Component , ki bo predstavljala našega delegata bo dodana znotraj našega okna aplikacije Kirigami.ApplicationWindow . Nato bomo nadaljevali s preverjanjem, kaj počne vsak del naše komponente delegata.

Component {
  id: kountdownDelegate
  Kirigami.AbstractCard {
    contentItem: Item {
      // implicitWidth/Height določi naravno širino/višino elementa, če ni določena širina ali
      // višina. Spodnja nastavitev določa želeno velikost komponente na podlagi njene vsebine
      implicitWidth: delegateLayout.implicitWidth
      implicitHeight: delegateLayout.implicitHeight
      GridLayout {
        id: delegateLayout
        anchors {
          left: parent.left
          top: parent.top
          right: parent.right
        }
        rowSpacing: Kirigami.Units.largeSpacing
        columnSpacing: Kirigami.Units.largeSpacing
        columns: root.wideScreen ? 4 : 2

        Kirigami.Heading {
          Layout.fillHeight: true
          level: 1
          text: (date < 100000) ? date : i18n("%1 days", Math.round((date-Date.now())/86400000))
        }

        ColumnLayout {
          Kirigami.Heading {
            Layout.fillWidth: true
            level: 2
            text: name
          }
          Kirigami.Separator {
            Layout.fillWidth: true
            visible: description.length > 0
          }
          Controls.Label {
            Layout.fillWidth: true
            wrapMode: Text.WordWrap
            text: description
            visible: description.length > 0
          }
        }
        Controls.Button {
          Layout.alignment: Qt.AlignRight
          Layout.columnSpan: 2
          text: i18n("Edit")
          // onClicked: za opraviti... kmalu!
        }
      }
    }
  }
}

implicitWidth in implicitHeight

V prvem delu si bomo ogledali, kako upravljati širino in višino naše komponente:

Kirigami.AbstractCard {
  contentItem: Item {
    implicitWidth: delegateLayout.implicitWidth
    implicitHeight: delegateLayout.implicitHeight
    GridLayout {
      id: delegateLayout
      ...
    }
  }
}

Če pogledamo našo Kirigami.AbstractCard , so prve lastnosti, ki smo jih določili, so implicitWidth in implicitHeight. Te smo nastavili na delegateLayout.implicitWidth in delegateLayout.implicitHeight, to je implicitWidth in implicitHeight elementa GridLayout. Implicitne širine in višine so lastnosti, ki so določene kot neke vrste privzete vrednosti, torej če za te komponente ni nastavljena eksplicitna širina ali višina. Zato smo nastavili implicitWidth in implicitHeight naše Kirigami.AbstractCard tako GridLayout` spodaj, da zagotovimo, da se ne razlije iz kartice.

Postavitve

Postavitev GridLayout je znotraj komponente postavke Item, ki smo jo zagotovili za lastnost contentItem. To je postavka Item, ki vsebuje, kar bo prikazano v vaši kartici.

Izbrati moramo tudi postavitev layout za naše komponente, tako da se ne bodo nakopičili drug na drugega. Obstajajo trije glavni tipi, ki jih lahko izbiramo:

 • ColumnLayout naniza vaše komponente navpično v enem stolpcu
 • RowLayout naniza vaše komponente vodoravno v eni vrstici
 • GridLayout naniza vaše komponente v mreži s sestavo, ki jo izberete

Pri ColumnLayout and RowLayout moramo samo napisati naše komponente znotraj komponente Layout. Kot lahko vidite, smo šli z mrežno postavitev GridLayout, ki vključuje malo več ročnega dela.

GridLayout {
  id: delegateLayout
  anchors {
    left: parent.left
    top: parent.top
    right: parent.right
  }
  rowSpacing: Kirigami.Units.largeSpacing
  columnSpacing: Kirigami.Units.largeSpacing
  columns: root.wideScreen ? 4 : 2
  ...
}

Prva stvar, ki jo vidite je naša sidra 'anchors'. Sistem za sidranje QtQuick's anchoring system zagotavlja uporaben način, da zagotovite, da so vaše komponente postavljene na določenih delih nadrejene komponente. Zasidrali smo našo GridLayout levo, vrh in desno od nadrejene kartice, kar zagotavlja, da se naša vsebina razteza čez celotno kartico.

Nato določimo razmik med vrsticami in stolpci znotraj naše mreže, tako da se naše komponente ne stiskajo. Kirigami zagotavlja številne priročne vnaprej določene enote predefined units , ki jih uporabimo za ta namen:

Enota KirigamiSlik. točk
smallSpacing4px
largeSpacing8px
gridUnit18 tč

Kot se morda spomnite, je root id našega okna aplikacije Kirigami.ApplicationWindow . Omogoča lastnost širokega zaslona wideScreen , ki se uporablja za določitev, ali je trenutni zaslon naprave širok (tj. računalniški monitor ali telefon z zaslonom v ležečem položaju). Tu uporabljamo ternarni pogoj, da spremenimo število stolpcev v naši mreži, odvisno od zaslona, ki ga uporabljamo: če je na širokem zaslonu, bo mreža imela 4 stolpce, sicer bo imela 2.

Notranje komponente

Lahko bi ustvarili tri oznake znotraj naše komponente delegata in končali. Ampak to ne bi bilo videti posebej lepo.

GridLayout {
  ...
  Kirigami.Heading {
    Layout.fillHeight: true
    level: 1
    text: date
  }

  ColumnLayout {
    Kirigami.Heading {
      Layout.fillWidth: true
      level: 2
      text: name
    }

    Kirigami.Separator {
      Layout.fillWidth: true
      visible: description.length > 0
    }

    Controls.Label {
      Layout.fillWidth: true
      wrapMode: Text.WordWrap
      text: description
      visible: description.length > 0
    }
  }

  Controls.Button {
    Layout.alignment: Qt.AlignRight
    Layout.columnSpan: 2
    text: i18n("Edit")
  }
}

Posnetek zaslona prikazuje, kako je videti kartica

Naša aplikacija do sedaj

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
import QtQuick 2.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls
import QtQuick.Layouts 1.15
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  id: root

  title: i18nc("@title:window", "Day Kountdown")

  // ListModel needed for ListView, contains elements to be displayed
  ListModel {
    id: kountdownModel
    // Each ListElement is an element on the list, containing information
    ListElement {
      name: "Dog birthday!!"
      description: "Big doggo birthday blowout."
      date: 100
    }
  }

  Component {
    id: kountdownDelegate
    Kirigami.AbstractCard {
      contentItem: Item {
        implicitWidth: delegateLayout.implicitWidth
        implicitHeight: delegateLayout.implicitHeight
        GridLayout {
          id: delegateLayout
          anchors {
            left: parent.left
            top: parent.top
            right: parent.right
          }
          rowSpacing: Kirigami.Units.largeSpacing
          columnSpacing: Kirigami.Units.largeSpacing
          columns: root.wideScreen ? 4 : 2

          Kirigami.Heading {
            // Heading will be as tall as possible while respecting constraints
            Layout.fillHeight: true
            // Level determines the size of the heading
            level: 1
            text: date
          }

          // Layout for positioning elements vertically
          ColumnLayout {
            Kirigami.Heading {
              Layout.fillWidth: true
              level: 2
              text: name
            }
            // Horizontal rule
            Kirigami.Separator {
              Layout.fillWidth: true
              visible: description.length > 0
            }
            // Labels contain text
            Controls.Label {
              Layout.fillWidth: true
              // Word wrap makes text stay within box and shift with size
              wrapMode: Text.WordWrap
              text: description
              visible: description.length > 0
            }
          }
          Controls.Button {
            Layout.alignment: Qt.AlignRight
            // Column spanning within grid layout (vertically in this case)
            Layout.columnSpan: 2
            text: i18n("Edit")
            //onClicked: to be done...
          }
        }
      }
    }
  }

  pageStack.initialPage: Kirigami.ScrollablePage {
    title: i18nc("@title", "Kountdown")

    // List view for card elements
    Kirigami.CardsListView {
      id: cardsView
      // Model contains info to be displayed
      model: kountdownModel
      // Delegate is how the information will be presented in the ListView
      delegate: kountdownDelegate
    }
  }
}

Posnetek zaslona videza aplikacije po končanju te lekcije

Tu je naša osnovna kartica!

S temi koraki smo zdaj v postavili temeljne podlage za dodajanje vseh funkcionalnosti v našo aplikacijo.