Dodajanje dejanj

Več informacij o Kirigamijevih aktivnostih nam bo pomagalo, da bo naša aplikacija še bolj uporabna.

Povzetek

Doslej nam je uspelo zgraditi preprosto aplikacijo, ki lahko prikazuje kartice. Vendar še nimamo načina dodajanja novih kartic v naš pogled kartic.

V tem učbeniku, bomo videli akcije Kirigami. Te nam bodo pomagale dodati interaktivnost v našo aplikacijo na dosleden, hiter in dostopen način.

Dejanja

Kirigami.Action vsebuje dejanje uporabniškega vmesnika. Z njimi lahko našim aplikacijam zagotovimo enostavno dostopna dejanja, ki so bistvena za njihovo funkcionalnost.

Dejanja strani na namizju

Dejanja strani na namizju

Dejanja strani na mobilni napravi

Dejanja strani na mobilni napravi

Če ste že prej uporabljali aplikacije Kirigami, ste zagotovo že spoznali interakcijo z Kirigami Actions. Na tej sliki lahko vidimo dejanja na desni strani naslova z različnimi ikonami. Kirigami Actions se lahko prikažejo na več načinov in lahko naredijo veliko različnih stvari.

Dodajanje odštevanj

Aplikacija za odštevanje je precej neuporabna brez možnosti dodajanja odštevanja. Ustvarimo akcijo, ki nam bo to dovolila.

pageStack.initialPage: Kirigami.ScrollablePage {
  ...
  actions.main: Kirigami.Action {
    id: addAction
    icon.name: "list-add"
    text: i18nc("@action:button", "Add kountdown")
    onTriggered: kountdownModel.append({
      name: "Kirigami Action added card!",
      description: "Congratulations, your Kirigami Action works!",
      date: 1000
    })
  }
  ...
}

Mi smo postavili naše dejanje Kirigami Action znotraj naše glavne strani iz naših prejšnjih vaj. Če bi želeli, bi lahko na našo stran dodali še več dejanj (in celo ugnezdili dejanja znotraj dejanj!). Komponente Kirigami.Action se uporabljajo kot kontekstualna dejanja na straneh Kirigami. Posebej nastavljamo lastnost strani actions.main predmet naše strani Kirigami.Page ima lastnosti, ki nam dovolijo nastaviti različna dejanja na različnih položajih, ker pa je naše dejanje 'Add kountdown' osrednje za naš uporabniški vmesnik, ga nastavljamo kot glavno dejanje te strani.

Lastnosti 'id' in 'text' bi vam morale biti znane iz prejšnjih vaj. Vendar pa bi morala biti nova podedovana lastnost Action.icon zanimiva: je namreč predmet z več lastnostmi, ki vam dovolijo prikazati določene ikone za dejanja. Na srečo je za uporabo ikon KDE vse, kar moramo storiti, zagotoviti ime lastnosti ikone 'icon.name'.

Prožilnik onTriggered je najpomembnejši. To bo naredila naša dejavnost, ko bo uporabljena. Opazili boste, da v našem primeru uporabljamo metodo kountdownModel.append modela 'kountdownModel', ki smo ga ustvarili v prejšnjih vajah. S to metodo lahko v naš model seznama priložimo nov element. Ponujamo mu predmet, ki ima ustrezne lastnosti za naše odštevanje (ime - name, opis - description in datum bodoče lokacije - placeholder date).

Vsakič, ko kliknemo naš gumb "Add kountdown" na zgornjem desnem kotu, je dodano naše odštevanje po meri

Vsakič, ko kliknemo naš gumb "Add kountdown" na zgornjem desnem kotu, je dodano naše odštevanje po meri

Mobilna verzija

Mobilna verzija

Globalni predal

Ste opazili tiste tri vrstice poleg naslova strani na prejšnjem zajemu zaslona? To je hamburger meni, ki odpira globalni predal Kirigami.GlobalDrawer . Globalni predali so uporabni za globalno krmarjenje in dejanja: z drugimi besedami, tiste stvari, ki jih boste morda morali uporabljati vseskozi v aplikaciji. Ustvarili bomo preprost globalni predal, ki vključuje gumb za zapiranje.

Kirigami.ApplicationWindow {
  id: root
  ...
  globalDrawer: Kirigami.GlobalDrawer {
    isMenu: true
    actions: [
      Kirigami.Action {
        text: i18n("Quit")
        icon.name: "gtk-quit"
        shortcut: StandardKey.Quit
        onTriggered: Qt.quit()
      }
    ]
  }
  ...
}

Tukaj smo dali naš globalni predal v okno aplikacije. Glavna lastnost, na katero moramo biti pozorni, so dejavnosti GlobalDrawer.actions , ki so v obliki elementov vektorja komponent Kirigami.Action . To dejanje ima ustrezno ikono in sproži funkcijo Qt.quit() in zapre program.

Ker za zdaj ohranjamo naš globalni predal preprost, postavljamo lastnost GlobalDrawer.isMenu na true. To prikazuje naš globalni predal kot običajni meni aplikacije, ki zavzame manj prostora kot privzeto podokno globalnega predala.

Globalni predal

Globalni predal

Globalni predal kot meni

Globalni predal kot meni

Naša aplikacija do sedaj

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
import QtQuick 2.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls
import QtQuick.Layouts 1.15
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  id: root

  title: i18nc("@title:window", "Day Kountdown")

  // Global drawer element with app-wide actions
  globalDrawer: Kirigami.GlobalDrawer {
    // Makes drawer a small menu rather than sliding pane
    isMenu: true
    actions: [
      Kirigami.Action {
        text: i18n("Quit")
        icon.name: "gtk-quit"
        shortcut: StandardKey.Quit
        onTriggered: Qt.quit()
      }
    ]
  }

  ListModel {
    id: kountdownModel
    ListElement {
      name: "Dog birthday!!"
      description: "Big doggo birthday blowout."
      date: 100
    }
  }

  Component {
    id: kountdownDelegate
    Kirigami.AbstractCard {
      contentItem: Item {
        implicitWidth: delegateLayout.implicitWidth
        implicitHeight: delegateLayout.implicitHeight
        GridLayout {
          id: delegateLayout
          anchors {
            left: parent.left
            top: parent.top
            right: parent.right
          }
          rowSpacing: Kirigami.Units.largeSpacing
          columnSpacing: Kirigami.Units.largeSpacing
          columns: root.wideScreen ? 4 : 2

          Kirigami.Heading {
            Layout.fillHeight: true
            level: 1
            text: date
          }

          ColumnLayout {
            Kirigami.Heading {
              Layout.fillWidth: true
              level: 2
              text: name
            }
            Kirigami.Separator {
              Layout.fillWidth: true
              visible: description.length > 0
            }
            Controls.Label {
              Layout.fillWidth: true
              wrapMode: Text.WordWrap
              text: description
              visible: description.length > 0
            }
          }
          Controls.Button {
            Layout.alignment: Qt.AlignRight
            Layout.columnSpan: 2
            text: i18n("Edit")
            //onClicked: to be done... soon!
          }
        }
      }
    }
  }

  pageStack.initialPage: Kirigami.ScrollablePage {
    title: i18nc("@title", "Kountdown")

    // Kirigami.Action encapsulates a UI action. Inherits from Controls.Action
    actions.main: Kirigami.Action {
      id: addAction
      // Name of icon associated with the action
      icon.name: "list-add"
      // Action text, i18n function returns translated string
      text: i18nc("@action:button", "Add kountdown")
      // What to do when triggering the action
      onTriggered: kountdownModel.append({
        name: "Kirigami Action added card!",
        description: "Congratulations, your Kirigami Action works!",
        date: 1000
      })
    }

    Kirigami.CardsListView {
      id: layout
      model: kountdownModel
      delegate: kountdownDelegate
    }
  }
}