Vrstice in kazalniki napredka

Svojim uporabnikom zagotovite informacije o stanju nalaganja z uporabo vrstic napredka.

Kadarkoli vaša aplikacija naredi nekaj, kar zahteva vidno količino časa, bi želeli uporabiti vizualni element, ki uporabniku pove, da se nekaj dogaja v ozadju.

QtQuick Controls ponuja dve uporabni komponenti, ki jih lahko uporabite v ta namen.

Vrstica napredka

Controls.ProgressBar je komponenta, ki vam v aplikacijo dovoli enostavno vključiti vrstico napredka. Obstajajo štiri glavne lastnosti, ki jih boste morali uporabiti:

 • from: najmanjša vrednost, ki jo predstavlja začetek vrstice napredka
 • to: največja vrednost, ki jo predstavlja konec vrstice napredka
 • value: trenutna vrednost dejavnosti, ki je v teku (npr. 50% naloženo)
 • nedoločljivo indeterminate: če dejanje, ki je v postopku, trenutno nima jasne vrednosti napredka, lahko to lastnost nastavite tako, da bo uporabniku pokazala, da se nekaj dogaja, vendar njegov napredek še ni jasen (vendar bo kmalu).
import QtQuick 2.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls
import QtQuick.Layouts 1.15
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Kirigami.Page {

  Controls.ProgressBar {
    from: 0
    to: 100
    value: 50
    indeterminate: false
  }
}
Zgoraj: vrstica napredka pri 50 %; spodaj: nedoločljiva vrstica napredka

Zgoraj: vrstica napredka pri 50 %; spodaj: nedoločljiva vrstica napredka

Indikator zasedenosti

V primerih, ko so časi nalaganja krajši ali merjenje napredka ni smiselno, lahko namesto tega uporabite Controls.BusyIndicator . Ta komponenta zagotavlja preprosto vrteče kolo, ki uporabnikom pokaže, da se nekaj dogaja.

Controls.BusyIndicator {}

Indikator zasedenosti

Če želite, da se indikator ustavi, lahko to storite tako, da nastavite lastnost running na false.

Controls.BusyIndicator {
  running: false
}