Vrstice napredka in indikatorji

Svojim uporabnikom zagotovite informacije o stanju nalaganja z uporabo vrstic napredka.

Kadarkoli vaša aplikacija naredi nekaj, kar zahteva vidno količino časa, bi želeli uporabiti vizualni element, ki uporabniku pove, da se nekaj dogaja v ozadju.

QtQuick Controls ponuja dve uporabni komponenti, ki jih lahko uporabite v ta namen.

Vrstica napredka

Controls.ProgressBar je komponenta, ki vam v aplikacijo dovoli enostavno vključiti vrstico napredka. Obstajajo štiri glavne lastnosti, ki jih boste morali uporabiti:

 • from: najmanjša vrednost, ki jo predstavlja začetek vrstice napredka
 • to: največja vrednost, ki jo predstavlja konec vrstice napredka
 • value: trenutna vrednost dejavnosti, ki je v teku (npr. 50% naloženo)
 • nedoločljivo indeterminate: če dejanje, ki je v postopku, trenutno nima jasne vrednosti napredka, lahko to lastnost nastavite tako, da bo uporabniku pokazala, da se nekaj dogaja, vendar njegov napredek še ni jasen (vendar bo kmalu).
import QtQuick
import QtQuick.Layouts
import QtQuick.Controls as Controls
import org.kde.kirigami as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  title: "Progressbar App"
  width: 400
  height: 400
  pageStack.initialPage: Kirigami.Page {
    ColumnLayout {
      anchors.left: parent.left
      anchors.right: parent.right
      Controls.ProgressBar {
        Layout.fillWidth: true
        from: 0
        to: 100
        value: 50
        indeterminate: false
      }
      Controls.ProgressBar {
        Layout.fillWidth: true
        from: 0
        to: 100
        // value: 50
        indeterminate: true
      }
    }
  }
}

Zgoraj: vrstica napredka pri 50 %; spodaj: nedoločljiva vrstica napredka

Zgoraj: vrstica napredka pri 50 %; spodaj: nedoločljiva vrstica napredka

Indikator zasedenosti

V primerih, ko so časi nalaganja krajši ali merjenje napredka ni smiselno, lahko namesto tega uporabite Controls.BusyIndicator . Ta komponenta zagotavlja preprosto vrteče kolo, ki uporabnikom pokaže, da se nekaj dogaja.

Če želite, da se indikator preneha izvajati, lahko to storite tako, da lastnost running nastavite na false, v tem primeru .

import QtQuick
import QtQuick.Controls as Controls
import org.kde.kirigami as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  title: "Progressbar App"
  width: 400
  height: 400
  pageStack.initialPage: Kirigami.Page {
    actions: [
      Kirigami.Action {
        text: "Toggle busy indicator"
        onTriggered: indicator.running ? indicator.running = false : indicator.running = true
      }
    ]
    Controls.BusyIndicator {
      id: indicator
      anchors.centerIn: parent
    }
  }
}