Vrstice strani in skladi strani

Dodajanje toka v aplikacijo: dodajanje, odstranjevanje in zamenjava strani na različne načine

Vrstica strani

Do sedaj smo videli, da je ena od osnovnih komponent okna Kirigami stran Kirigami.Page . Ena stran lahko ovije celotni zaslon aplikacije, ali pa jo lahko prikazujemo skupaj z drugimi stranmi, če je še prostor.

Kadar koli je stran dodana ali potisnjena, se pojavi desno od obstoječih strani in tvori vrstico. To vrstico strani lahko upravljate z ustrezno naslovljeno vrsto strani Kirigami.PageRow .

Minimalna vrstica strani z eno stranjo bi lahko bila videti tako:

import QtQuick 2.15
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  width: 500
  height: 200

  Kirigami.PageRow {
    anchors.fill: parent

    Kirigami.Page {
      id: mainPage
      anchors.fill: parent
      Rectangle {
        anchors.fill: parent
        color: "lightblue"
      }
    }
  }
}
Ena sama stran s svetlo modro barvo, ki prikazuje dimenzije strani

Ena sama stran s svetlo modro barvo, ki prikazuje dimenzije strani

Tu lahko naredimo dve izboljšavi. Prva je, da lahko z začetno stranjo initialPage , nastavimo dve lastnosti glavne strani, da je mainPage prva stran, ki se pokaže v vrstici strani in njene dimenzije upravlja vrstica strani namesto ročni anchors, positioners ali layouts. Druga izboljšava je, da imamo orodno vrstico, ki jo lahko določimo s slogom orodne vrstice z globalToolBar.style . Obstaja na izbiro nekaj slogov, za zdaj bomo uporabili Kirigami.ApplicationHeaderStyle.Auto .

import QtQuick 2.15
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  width: 500
  height: 200
  Kirigami.PageRow {
    anchors.fill: parent
    globalToolBar.style: Kirigami.ApplicationHeaderStyle.Auto
    initialPage: Kirigami.Page {
      Rectangle {
        anchors.fill: parent
        color: "lightblue"
      }
    }
  }
}
Ena stran z orodno vrstico in svetlo modro barvo, ki prikazuje dimenzije strani

Ena stran z orodno vrstico in svetlo modro barvo, ki prikazuje dimenzije strani

V vrstici strani obstajata samo dva načina dodajanja strani: z nastavitvijo njene začetne strani initialPage (ki neobvezno lahko prevzame vektor strani) ali z uporabo funkcije push() . Za brisanje strani iz vrstice strani , uporabite funkcijo pop() , kjer lahko uporabite še goBack() ali goForward() za navigacijo med stranmi.

import QtQuick 2.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  width: 500
  height: 200
  Kirigami.PageRow {
    id: mainRow
    anchors.fill: parent
    globalToolBar.style: Kirigami.ApplicationHeaderStyle.Auto
    initialPage: Kirigami.Page {
      id: firstPage
      Rectangle {
        anchors.fill: parent
        color: "lightblue"
        Controls.Button {
          anchors.centerIn: parent
          text: "Push!"
          onClicked: mainRow.push(secondPage)
        }
      }
    }

    Component {
      id: secondPage
      Kirigami.Page {
        Rectangle {
          anchors.fill: parent
          color: "lightgreen"
          Controls.Button {
            anchors.centerIn: parent
            text: "Pop!"
            onClicked: mainRow.pop()
          }
        }
      }
    }
  }
}
Začetna stran s svetlo modro barvo

Začetna stran s svetlo modro barvo

Ko kliknete "Push!", se prikaže druga stran s svetlo zeleno barvo

Ko kliknete "Push!", se prikaže druga stran s svetlo zeleno barvo

Sklad strani aplikacije

Če se vam zdi Kirigami.PageRow z orodno vrstico že znan, je to ker ste to že videli prej. Sklad ApplicationWindow.pageStack ni nič drugega kot zelo priročna globalna vrstica strani. Vsaka funkcija, ki je na voljo za PageRow je tudi na voljo za pageStack.

Prejšnji primer je mogoče znatno zmanjšati s pageStack z dodanim bonusom dejavnosti navigacije:

import QtQuick 2.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  width: 500
  height: 200
  pageStack.initialPage: Kirigami.Page {
      id: firstPage
      Rectangle {
        anchors.fill: parent
        color: "lightblue"
        Controls.Button {
          anchors.centerIn: parent
          text: "Push!"
          onClicked: pageStack.push(secondPage)
        }
      }
    }
    Component {
      id: secondPage
      Kirigami.Page {
        Rectangle {
          anchors.fill: parent
          color: "lightgreen"
          Controls.Button {
            anchors.centerIn: parent
            text: "Pop!"
            onClicked: pageStack.pop()
        }
      }
    }
  }
}

Na splošno boste želeli uporabiti "pageStack", namesto da bi implementirali svojo vrstico PageRow , še posebej, ko postane vaša aplikacija večja in je potrebno, da vaše komponente živijo v posameznih datotekah. Če ustvarite vaše okno v vašem main.qml z uporabo Kirigami.ApplicationWindow , lahko komponenta iz druge datoteke še vedno neposredno kliče globalnega pageStack s klicem applicationWindow() :

// "main.qml"
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  width: 700
  height: 400
  pageStack.initialPage: BasicPage {}
}

in

// "BasicPage.qml"
import QtQuick 2.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Kirigami.Page {
  Controls.Button {
    anchors.centerIn: parent
    text: "This pushes page1 from BasicPage\ninto the pageStack from main.qml!"
    onClicked: {
      applicationWindow().pageStack.push(page1)
    }
    Component {
      id: page1
      Kirigami.Page {
        Controls.Label {
          anchors.centerIn: parent
          text: "page1 was pushed!"
        }
      }
    }
  }
}
Klik na gumb potisne novo stran s pomočjo applicationWindow

Klik na gumb potisne novo stran s pomočjo applicationWindow