Wytyczne dotyczące Przewodnik po interfejsach ludzkich KDE

Wytyczne dotyczące Przewodnika po interfejsach ludzkich KDE (HIG) oferują projektantom i programistom zestaw zaleceń dotyczących tworzenia pięknych, użytecznych i spójnych interfejsów użytkownika dla konwergentnych aplikacji biurkowych, przenośnych oraz elementów przestrzeni pracy. Ich celem jest poprawienie wrażeń użytkowników poprzez uczynienie interfejsów aplikacji i elementów interfejsu bardziej spójnymi, a przez to bardziej intuicyjnymi i łatwiejszymi do nauczenia.

![Domyślnie proste, w razie potrzeby potężne.] (/hig/HIGDesignVisionFullBleed.png)

Wizja projektu

Wizja projektowa KDE skupia się na dwóch atrybutach oprogramowania KDE, które łączą jego przyszłość z historią:

Domyślnie proste…

Proste i zachęcające. Oprogramowanie KDE jest przyjemne w odbiorze i łatwe w użyciu.

  • Ułatwiaj skupienie się na tym, co ważne — Usuń lub zmniejsz elementy, które nie są kluczowe dla głównego zadania. Zastosuj odstępy, aby wszystko było uporządkowane. Używaj kolorów, aby przyciągnąć uwagę. Pokazuj dodatkowe informacje lub opcjonalne funkcje tylko wtedy, gdy są potrzebne.
  • Wiem, jak to zrobić! — Ułatwiaj naukę, wykorzystując wzorce projektowe z innych aplikacji. Inne aplikacje, w których zastosowano dobry projekt, stanowią przykład do naśladowania.
  • Zrób to za mnie — Spraw, aby skomplikowane zadania stały się proste. Spraw, aby początkujący czuli się jak specjaliści. Stwórz sposoby, dzięki którym użytkownicy w naturalny sposób poczują się wzmocnieni dzięki twojemu oprogramowaniu.

…Potężny w razie potrzeby

*Moc i elastyczność. Oprogramowanie KDE pozwala użytkownikom być twórczymi i wydajnymi bez wysiłku.

  • Rozwiąż problem — Określ i wyjaśnij użytkownikowi, jakie potrzeby są zaspokajane i w jaki sposób.
  • Zawsze pod kontrolą — Zawsze powinno być jasne, co można zrobić, co się aktualnie dzieje i co się właśnie wydarzyło. Użytkownik nigdy nie powinien czuć się zdany na łaskę narzędzia. Użytkownik powinien mieć ostatnie słowo.
  • Bądź elastyczny — Zapewnij rozsądne ustawienia domyślne, ale uwzględnij opcjonalną funkcjonalność i opcje dostosowywania, które nie przeszkadzają w wykonywaniu podstawowego zadania.