Paski postępu i wskaźniki

Pokaż swoim użytkownikom postęp wczytywania przy użyciu pasków postępu.

Za każdym razem, gdy twoja aplikacja robi coś, co trwa znaczą ilość czasu, to będziesz chciał, aby użytkownik mógł widzieć postęp i że coś się dzieje w tle.

QtQuick Controls daje dwa użyteczne składniki, których możesz użyć do tego.

Pasek postępu

Controls.ProgressBar jest składnikiem, który w łatwy sposób umożliwia dodanie pasków postępu do aplikacji. Istnieją czerty główne właściwości, których będziesz musiał używać:

 • from: najmniejsza wartość przedstawione wartością początkową paska postępu
 • to: największa wartość przedstawione wartością końcową paska postępu
 • value: bieżąca wartość działania, które jest w trakcie (np. 50% wczytane)
 • indeterminate: jeśli działanie, które jest w trakcie, obecnie nie ma wartości, świadczącej o jego postępie, to możesz ustawić tę własność na true, aby pokazać użytkownikowi, że coś się dzieje, lecz postęp nie jest jasny (lecz wkrótce będzie).
import QtQuick 2.6
import QtQuick.Controls 2.0 as Controls
import QtQuick.Layouts 1.2
import org.kde.kirigami 2.13 as Kirigami

Kirigami.Page {

  Controls.ProgressBar {
    from: 0
    to: 100
    value: 50
    indeterminate: false
  }

}
Powyżej: pasek postępu na 50%; Poniżej: nieograniczony pasek postępu

Powyżej: pasek postępu na 50%; Poniżej: nieograniczony pasek postępu

Wskaźnik zajętości

W przypadkach, gdy czasy wczytywania są krótsze lub mierzenie postępu jest niemożliwe, to można użyć Controls.BusyIndicator. Ten składnik dostarcza prostego kręcącego się koła, które powiadamia użytkowników o tym, że coś się dzieje.

Controls.BusyIndicator {}
A busy indicator

Jeśli chcesz, aby wskaźnik przestał działać, to możesz tak zrobić ustawiając jego właściwość running na false.

Controls.BusyIndicator {
  running: false
}