Arkusze nakładkowe

Arkusze nakładowe mogą służyć zarówno do wyświetlania jak i wprowadzania danych.

Arkusze nakładkowe zapewniają proste składniki, których możesz użyć do uzupełnienia treści wyświetlanej na stronie aplikacji. Są stworzone do wyświetlania długiej, pionowej treści i mogą mieścić treść dłuższą niż samo okno aplikacji.

Można je odwołać naciskając lub stukając poza ich obszarem lub naciskając na ikonę 'x' na nagłówkach stron.

Nauka arkuszy

Aby użyć arkusza nakładkowego, powinniśmy stworzyć go wewnątrz strony Kirigami, na której chcemy, aby się pojawił.

import QtQuick 2.0
import QtQuick.Controls 2.0 as Controls
import QtQuick.Layouts 1.2
import org.kde.kirigami 2.5 as Kirigami

Kirigami.Page {
  id: page
  Layout.fillWidth: true

  Kirigami.OverlaySheet {
    id: mySheet
    Controls.Label {
      Layout.fillWidth: true
      wrapMode: Text.WordWrap
      text: "Weeeeee, overlay sheet!"
    }
  }
}
Simple overlay sheet

Arkusze nakładkowe zawierają metody, których możemy użyć do ich otwierania (mySheet.open()) lub zamykania (mySheet.close()) w dowolnej chwili. Domyślnie, arkusze nakładkowe są ukryte, więc będziemy musieli użyć co najmniej metody open().

Controls.Button {
  text: "Open mySheet"
  onClicked: mySheet.open()
}

Po otwarciu, ten nałożony arkusz będzie wyśrodkowany w pionie i poziomie wewnątrz swojej strony nadrzędnej. W poziomie będzie ograniczony szerokością elementu nadrzędnego, nawet gdy szerokość jego treści ją przekracza. Jeśli długość arkusza w pionie przekracza tę elementu nadrzędnego, to zostanie on wyświetlony od góry i będzie go można przewijać.

Arkusz globalny

Jeśli chcesz wyświetlić arkusz jako globalnych arkusz — taki który rozciąga się na całą szerokość aplikacji, niezależnie od tego do jakiej strony należy — to musimy zmienić właściwość element nadrzędny naszego arkusza nakładkowego na okno aplikacji. Możemy to zrobić przy użyciu właściwości parent.

Kirigami.OverlaySheet {
  id: mySheet

  parent: applicationWindow().overlay

  Controls.Label {
    Layout.fillWidth: true
    wrapMode: Text.WordWrap
    text: "Weeeeee, overlay sheet!"
  }
}
Nieglobalny arkusz nakładkowy

Nieglobalny arkusz nakładkowy

Globalny arkusz nakładkowy

Globalny arkusz nakładkowy

Stały rozmiar

Arkusz jest chciwy i wykorzysta całą dostępną szerokość strony, gdy będzie tego potrzebować. Możemy tego uniknąć, określając implicitWidth lub Layout.preferredWidth dla jego rzeczy podrzędnych, co ograniczy ilość o jaką arkusz będzie mógł rozciągnąć się na szerokość.

Kirigami.OverlaySheet {
  id: mySheet
  Controls.Label {
    Layout.preferredWidth: Kirigami.Units.gridUnit * 25
    wrapMode: Text.WordWrap
    text: "Weeeeee, overlay sheet! I'm so excited!! WEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE WEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE WEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE WEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE WEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!"
  }
}
Arkusz nakładkowy z nieustaloną szerokością

Arkusz nakładkowy z nieustaloną szerokością

Arkusz nakładkowy z ustaloną szerokością

Arkusz nakładkowy z ustaloną szerokością

Nagłówki i stopki

Arkusze nakładkowe domyślnie zawierają nagłówek, który zawiera tylko przycisk do zamykania arkusza. Możemy dodać nagłówek Kirigami jako tytuł w naszym nagłówku, aby ułatwić użytkownikom zrozumienie przeznaczenia arkuszy. Robi się to poprzez ustawienie właściwości header tak, aby zawierała składnik nagłówka Kirigami.

Kirigami.OverlaySheet {
  id: mySheet

  header: Kirigami.Heading {
    text: "My Overlay Sheet"
  }

  Controls.Label {
    Layout.fillWidth: true
    wrapMode: Text.WordWrap
    text: "Weeeeee, overlay sheet!"
  }
}
Sheet header

Możemy także nadać naszemu arkuszowi nakładkowemu stopkę. Stopki w arkuszach nakładkowych są całkiem elastyczne, lecz najczęściej są używane do danie arkuszowi nakładki szybkiego pola wprowadzania podobnego w wyglądzie do okien modalnych (np. przyciski dla 'Zastosuj', 'Ok', 'Anuluj', 'Zamknij', itp.)

Stopki są ustawiane w ten sam sposób co nagłówki:

Kirigami.OverlaySheet {
  id: mySheet

  header: Kirigami.Heading {
    text: "My Overlay Sheet"
  }

  footer: Controls.DialogButtonBox {
    standardButtons: DialogButtonBox.Close
    onRejected: mySheet.close()
  }

  Controls.Label {
    Layout.fillWidth: true
    wrapMode: Text.WordWrap
    text: "Weeeeee, overlay sheet!"
  }
}
Sheet footer

Używanie widoków delegatów / modeli

Podczas gdy arkusze nakładkowe zostały stworzone do wyświetlania pionowej treści, to mogą być szczególnie użyteczne, gdy użyte w połączeniu ze składnikami takimi jak ListViews. Podczas wyświetlania treści dłuższej niż same okno aplikacji, na arkuszu nakładki pojawiają się paski przewijania:

Kirigami.OverlaySheet {
  id: mySheet

  ListView {
    model: 100
    implicitWidth: Kirigami.Units.gridUnit * 30
    delegate: Kirigami.BasicListItem {
      label: "Item in sheet " + modelData
    }
  }
}
Sheet with a listview