Dodawanie działań

Nauka o działaniach Kirigami pomoże nam uczynić naszą aplikację bardziej użyteczną.

Powtórka

Do tej chwili, daliśmy radę zbudować prostą aplikację, która może wyświetlać karty. Jednakże nie mamy sposobu na dodawanie nowych kart do naszego widoku kart.

W tym samouczku, spojrzymy na działania Kirigami. Pomoże nam to dodawać interaktywnie do naszej aplikacji w spójny, szybki i przystępny sposób.

Działania

A Kirigami.Action encapsulates a user interface action. We can use these to provide our applications with easy-to-reach actions that are essential to their functionality.

Działania stron na urządzeniach biurkowych

Działania stron na urządzeniach biurkowych

Page actions on mobile

Page actions on mobile

Jeśli używałeś wcześniej aplikacji Kirigami, to na pewno obsługiwałeś je poprzez Działania Kirigami. Na tym obrazie, widzimy działania po prawej stronie tytułu okna z różnymi ikonami. Działania Kirigami można wyświetlić na kilka sposobów i są one w stanie robić różne rzeczy.

Dodawanie odliczań

Aplikacja odliczająca jest całkowicie bezużyteczna bez możliwości dodawania odliczań. Stwórzmy działanie, które nam to umożliwi.

pageStack.initialPage: Kirigami.ScrollablePage {
  ...
  actions.main: Kirigami.Action {
    id: addAction
    icon.name: "list-add"
    text: i18nc("@action:button", "Add kountdown")
    onTriggered: kountdownModel.append({
      name: "Kirigami Action added card!",
      description: "Congratulations, your Kirigami Action works!",
      date: 1000
    })
  }
  ...
}

We are placing our Kirigami Action within our main page from our previous tutorials. If we wanted to, we could add more actions to our page (and even nest actions within actions!). Kirigami.Action components are used as contextual actions within Kirigami pages. We are setting it specifically to the actions.main property of our Kirigami.Page : the actions object has properties that let us set different actions in different positions, but since our "Add kountdown" action is central to our UI we are setting it as the main action of this page.

The id and text properties should be familiar from previous tutorials. However, the inherited Action.icon property should be interesting: it is an object with several properties letting you display certain icons for your actions. Fortunately, to use KDE icons all we need to do is provide the name property for the icon property, icon.name.

The onTriggered signal handler is the most important. This is what our action will do when it is used. You'll notice that in our example we're using the method kountdownModel.append of the kountdownModel we created in our previous tutorial. This method lets us append a new element to our list model. We are providing it with an object (indicated by curly braces {}) that has the relevant properties for our countdowns (name, description, and a placeholder date).

Each time we click our "Add kountdown" button on the top right, our custom countdown is added

Each time we click our "Add kountdown" button on the top right, our custom countdown is added

Mobile version

Mobile version

Globalna półka

Did you notice those three lines next to the page title on the previous screenshot? That's a hamburger menu that opens a Kirigami.GlobalDrawer . Global drawers are useful for global navigation and actions: in other words, those things you might need to use throughout your application. We are going to create a simple global drawer that includes a "quit" button.

Kirigami.ApplicationWindow {
  id: root
  ...
  globalDrawer: Kirigami.GlobalDrawer {
    isMenu: true
    actions: [
      Kirigami.Action {
        text: i18n("Quit")
        icon.name: "gtk-quit"
        shortcut: StandardKey.Quit
        onTriggered: Qt.quit()
      }
    ]
  }
  ...
}

Here, we put our global drawer inside our application window. The main property we need to pay attention to is GlobalDrawer.actions , which takes the form of an array of Kirigami.Action components. This action has an appropriate icon and executes the Qt.quit() function when triggered, closing the application.

Since we are keeping our global drawer simple for now, we are setting the GlobalDrawer.isMenu property to true. This displays our global drawer as a normal application menu, taking up less space than the default global drawer pane.

Globalna półka

Globalna półka

Global drawer as a menu

Global drawer as a menu

Nasza aplikacja w tej chwili

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
import QtQuick 2.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls
import QtQuick.Layouts 1.15
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  id: root

  title: i18nc("@title:window", "Day Kountdown")

  // Global drawer element with app-wide actions
  globalDrawer: Kirigami.GlobalDrawer {
    // Makes drawer a small menu rather than sliding pane
    isMenu: true
    actions: [
      Kirigami.Action {
        text: i18n("Quit")
        icon.name: "gtk-quit"
        shortcut: StandardKey.Quit
        onTriggered: Qt.quit()
      }
    ]
  }

  ListModel {
    id: kountdownModel
    ListElement {
      name: "Dog birthday!!"
      description: "Big doggo birthday blowout."
      date: 100
    }
  }

  Component {
    id: kountdownDelegate
    Kirigami.AbstractCard {
      contentItem: Item {
        implicitWidth: delegateLayout.implicitWidth
        implicitHeight: delegateLayout.implicitHeight
        GridLayout {
          id: delegateLayout
          anchors {
            left: parent.left
            top: parent.top
            right: parent.right
          }
          rowSpacing: Kirigami.Units.largeSpacing
          columnSpacing: Kirigami.Units.largeSpacing
          columns: root.wideScreen ? 4 : 2

          Kirigami.Heading {
            Layout.fillHeight: true
            level: 1
            text: date
          }

          ColumnLayout {
            Kirigami.Heading {
              Layout.fillWidth: true
              level: 2
              text: name
            }
            Kirigami.Separator {
              Layout.fillWidth: true
              visible: description.length > 0
            }
            Controls.Label {
              Layout.fillWidth: true
              wrapMode: Text.WordWrap
              text: description
              visible: description.length > 0
            }
          }
          Controls.Button {
            Layout.alignment: Qt.AlignRight
            Layout.columnSpan: 2
            text: i18n("Edit")
            //onClicked: to be done... soon!
          }
        }
      }
    }
  }

  pageStack.initialPage: Kirigami.ScrollablePage {
    title: i18nc("@title", "Kountdown")

    // Kirigami.Action encapsulates a UI action. Inherits from Controls.Action
    actions.main: Kirigami.Action {
      id: addAction
      // Name of icon associated with the action
      icon.name: "list-add"
      // Action text, i18n function returns translated string
      text: i18nc("@action:button", "Add kountdown")
      // What to do when triggering the action
      onTriggered: kountdownModel.append({
        name: "Kirigami Action added card!",
        description: "Congratulations, your Kirigami Action works!",
        date: 1000
      })
    }

    Kirigami.CardsListView {
      id: layout
      model: kountdownModel
      delegate: kountdownDelegate
    }
  }
}