Progress bars and indicators

Pokaż swoim użytkownikom postęp wczytywania przy użyciu pasków postępu.

Za każdym razem, gdy twoja aplikacja robi coś, co trwa znaczą ilość czasu, to będziesz chciał, aby użytkownik mógł widzieć postęp i że coś się dzieje w tle.

QtQuick Controls daje dwa użyteczne składniki, których możesz użyć do tego.

Pasek postępu

Controls.ProgressBar is a component that lets you easily include progress bars in your application. There are four main properties you will need to use:

 • from: the minimum value represented by the start of the progress bar
 • to: the maximum value represented by the end of the progress bar
 • value: the current value of the action that is in progress (e.g. 50% loaded)
 • indeterminate: if the action that is in process currently has no clear progress value, you can set this property to true to show the user that something is happening but its progress is not yet clear (but will be soon).
import QtQuick 2.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls
import QtQuick.Layouts 1.15
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Kirigami.Page {

  Controls.ProgressBar {
    from: 0
    to: 100
    value: 50
    indeterminate: false
  }
}
Above: progress bar at 50%; below: indeterminate progress bar

Above: progress bar at 50%; below: indeterminate progress bar

Wskaźnik zajętości

In cases where loading times are shorter or measuring progress is not feasible, you can instead use Controls.BusyIndicator . This component provides a simple spinning wheel that shows users that something is happening.

Controls.BusyIndicator {}

A busy indicator

If you want the indicator to stop running, you can do so by setting the running property to false.

Controls.BusyIndicator {
  running: false
}