Action toolbars

Twórz swoje własne paski narzędzi przy użyciu ActionToolBar

Podczas gdy strony Kirigami umożliwiają ci w łatwy sposób umieszczenie zestawu działań w nagłówku strony, to są przypadki, w których możesz chcieć czegoś bardziej elastycznego.

Kirigami provides the component Kirigami.ActionToolBar . It displays a list of Kirigami.Action objects and will display as many of them as possible, providing an overflow menu for the ones that don't fit. The ActionToolBar is dynamic and will move actions in and out of the overflow menu depending on the size available to it.

Tworzenie naszego pierwszego ActionToolBar

The layout and location of your Kirigami.ActionToolBar are really up to you, though for the sake of user-friendliness it is usually a good idea to stick to UI conventions and put your toolbar near the top or bottom of your page and to have it spread width wise.

Like most other action-holding components, Kirigami.ActionToolBar has an actions property. We can assign an array of Kirigami.Action components to this property.

import QtQuick 2.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls
import QtQuick.Layouts 1.15
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Kirigami.Page {

  Kirigami.ActionToolBar {
    anchors.fill: parent

     actions: [
      Kirigami.Action { 
        text: "Beep" 
        icon.name: "notifications" 
        onTriggered: showPassiveNotification("BEEP!") 
      },
      Kirigami.Action { 
        text: "Action Menu" 
        icon.name: "overflow-menu"

        Kirigami.Action { 
          text: "Deet"; 
          icon.name: "notifications" 
          onTriggered: showPassiveNotification("DEET!") 
        }
        Kirigami.Action { 
          text: "Doot"; 
          icon.name: "notifications" 
          onTriggered: showPassiveNotification("DOOT!") 
        }
      },
      Kirigami.Action {
        icon.name: "search"
        displayComponent: Kirigami.SearchField { }
      }
    ]
  }

}
ActionToolBar z wystarczającą ilością miejsca na wszystkie rzeczy podrzędne

ActionToolBar z wystarczającą ilością miejsca na wszystkie rzeczy podrzędne

ActionToolBar z menu przelewowym, zawierającym składniki podrzędne

ActionToolBar z menu przelewowym, zawierającym składniki podrzędne

Wyrównanie

By default, actions in the ActionToolBar will be left aligned. This might not be desirable in all situations. Thankfully we can change this with the alignment property. We can set this property to a range of values, but the three most relevant ones are Qt.AlignLeft, Qt.AlignCenter, and Qt.AlignRight (which deal with horizontal alignment ).

Controls.GroupBox {
  Layout.fillWidth: true
    
  Kirigami.ActionToolBar {
    anchors.fill: parent

    alignment: Qt.AlignCenter

    actions: [
      Kirigami.Action { 
        text: "Beep" 
        icon.name: "notifications" 
        onTriggered: showPassiveNotification("BEEP!") 
      }
    ]
  }
  
}
ActionToolBar with children center-aligned