Typografie

Uw inhoud indelen

Hoofdstuktitels

Kirigami biedt een kopelement dat gebruikt kan worden voor pagina- of sectietitels.

import org.kde.kirigami 2.14 as Kirigami

Kirigami.Heading {
 text: "Heading level 1"
 level: 1
}
Kirigami.Heading {
 text: "Heading level 2"
 level: 2
}
Kirigami.Heading {
 text: "Heading level 3"
 level: 3
}
Kirigami.Heading {
 text: "Heading level 4"
 level: 4
}
Kirigami.Heading {
 text: "Heading level 5"
 level: 5
}
Kop

Labels

Tekstelementen zouden het labelelement uit QtQuick Controls 2 moeten gebruiken.

import QtQuick.Controls 2.15 as QQC2
QQC2.Label {
  text: "My text"
}

Uitlijning tekst

U kunt uw tekstelementen uitlijnen met de eigenschap horizontalAlignment van het tekstelement.

import QtQuick.Layouts 1.15 
import QtQuick.Controls 2.15 as QQC2
import org.kde.kirigami 2.14 as Kirigami

ColumnLayout {
  Kirigami.Heading {
    Layout.fillWidth: true
    horizontalAlignment: Text.AlignHCenter 
    text: "Welcome to my application"
    wrapMode: Text.Wrap
  }
  QQC2.Label {
    Layout.fillWidth: true
    horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
    text: "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante."
    wrapMode: Text.Wrap
  }
}
Tekst gecentreerd
import QtQuick.Layouts 1.15 
import QtQuick.Controls 2.15 as QQC2
import org.kde.kirigami 2.14 as Kirigami

ColumnLayout {
  Kirigami.Heading {
    Layout.fillWidth: true
    horizontalAlignment: Text.AlignRight
    text: "Welcome to my application"
    wrapMode: Text.Wrap
  }
  QQC2.Label {
    Layout.fillWidth: true
    horizontalAlignment: Text.AlignRight
    text: "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante."
    wrapMode: Text.Wrap
  }
}
Tekst rechts uitgelijnd

Opgemaakte tekst

QML biedt u het tonen (en bewerken) van opgemaakte tekst. Het gedrag kan bestuurd worden via de eigenschap textFormat.

import QtQuick 2.15
import QtQuick.Controls 2.15 as QQC2

QQC2.Label {
  text: "<p>List of fruits</p>
  <ul>
    <li>Apple</li>
    <li>Cherry</li>
    <li>Orange</li>
    <li><del>Banana</del></li>
  </ul>
  <p>Don't eat Banana, they are <strong>evil</strong></p>"
}
Opgemaakte tekst tonen

Thema

De tekengrootte van het Kirigami thema is beschikbaar als Kirigami.Theme.defaultFont.pointSize in uw toepassing.