Typografie

Uw inhoud indelen

Hoofdstuktitels

Kirigami biedt een Heading dat gebruikt kan worden voor pagina- of sectietitels.

import QtQuick
import QtQuick.Layouts
import org.kde.kirigami as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  title: "Kirigami Heading"
  height: 400
  width: 400

  pageStack.initialPage: Kirigami.Page {
    Kirigami.AbstractCard {
      anchors.fill: parent
      contentItem: ColumnLayout {
        anchors.fill: parent
        Kirigami.Heading {
          text: "Heading level 1"
          level: 1
        }
        Kirigami.Heading {
          text: "Heading level 2"
          level: 2
        }
        Kirigami.Heading {
          text: "Heading level 3"
          level: 3
        }
        Kirigami.Heading {
          text: "Heading level 4"
          level: 4
        }
        Kirigami.Heading {
          text: "Heading level 5"
          level: 5
        }
      }
    }
  }
}

Vijf koppen met verschillende niveaus voor vergelijken van grootte

Labels

Tekstelementen zouden de component Label uit QtQuick Controls 2 moeten gebruiken.

import QtQuick
import QtQuick.Controls as Controls
import org.kde.kirigami as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  title: "Controls Label"
  height: 400
  width: 400

  pageStack.initialPage: Kirigami.Page {
    Kirigami.AbstractCard {
      anchors.fill: parent
      contentItem: Controls.Label {
          text: "My text"
      }
    }
  }
}

Uitlijning tekst

U kunt uw tekstelementen uitlijnen met de eigenschappen horizontalAlignment en verticalAlignment.

import QtQuick
import QtQuick.Layouts
import QtQuick.Controls as Controls
import org.kde.kirigami as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  title: "Controls Horizontal Center"
  height: 400
  width: 400

  pageStack.initialPage: Kirigami.Page {
    Kirigami.AbstractCard {
      anchors.fill: parent
      contentItem: ColumnLayout {
        Kirigami.Heading {
          Layout.fillWidth: true
          horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
          text: "Welcome to my application"
          wrapMode: Text.Wrap
        }
        Controls.Label {
          Layout.fillWidth: true
          horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
          text: "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante."
          wrapMode: Text.Wrap
        }
      }
    }
  }
}

Kop en tekst lorem ipsum uitgelijnd naar het horizontale centrum
import QtQuick
import QtQuick.Layouts
import QtQuick.Controls as Controls
import org.kde.kirigami as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  title: "Horizontal Align Right"
  height: 400
  width: 400

  pageStack.initialPage: Kirigami.Page {
    Kirigami.AbstractCard {
      anchors.fill: parent
      contentItem: ColumnLayout {
        Kirigami.Heading {
          Layout.fillWidth: true
          horizontalAlignment: Text.AlignRight
          text: "Welcome to my application"
          wrapMode: Text.Wrap
        }
        Controls.Label {
          Layout.fillWidth: true
          horizontalAlignment: Text.AlignRight
          text: "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante."
          wrapMode: Text.Wrap
        }
      }
    }
  }
}

Kop en tekst lorem ipsum met de tekst rechts uitgelijnd
import QtQuick
import QtQuick.Layouts
import QtQuick.Controls as Controls
import org.kde.kirigami as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  title: "Bottom and Top"
  height: 400
  width: 400

  pageStack.initialPage: Kirigami.Page {
    Kirigami.AbstractCard {
      anchors.fill: parent
      contentItem: ColumnLayout {
        Kirigami.Heading {
          Layout.fillWidth: true
          Layout.fillHeight: true
          verticalAlignment: Text.AlignBottom
          text: "Welcome to my application"
          wrapMode: Text.WordWrap
        }
        Controls.Label {
          Layout.fillWidth: true
          Layout.fillHeight: true
          verticalAlignment: Text.AlignTop
          text: "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante."
          wrapMode: Text.WordWrap
        }
      }
    }
  }
}

Kop met verticale uitlijning onderaan en tekst lorem ipsum met verticale uitlijning bovenaan
import QtQuick
import QtQuick.Layouts
import QtQuick.Controls as Controls
import org.kde.kirigami as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  title: "Top and Bottom"
  height: 400
  width: 400

  pageStack.initialPage: Kirigami.Page {
    Kirigami.AbstractCard {
      anchors.fill: parent
      contentItem: ColumnLayout {
        Kirigami.Heading {
          Layout.fillWidth: true
          Layout.fillHeight: true
          verticalAlignment: Text.AlignTop
          text: "Welcome to my application"
          wrapMode: Text.WordWrap
        }
        Controls.Label {
          Layout.fillWidth: true
          Layout.fillHeight: true
          verticalAlignment: Text.AlignBottom
          text: "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante."
          wrapMode: Text.WordWrap
        }
      }
    }
  }
}

Kop met verticale uitlijning bovenaan en tekst lorem ipsum met verticale uitlijning onderaan

Opgemaakte tekst

QML biedt u het tonen (en bewerken) van opgemaakte tekst. Het gedrag kan bestuurd worden via de eigenschap textFormat.

import QtQuick
import QtQuick.Layouts
import QtQuick.Controls as Controls
import org.kde.kirigami as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  title: "Controls Label with rich text"
  height: 400
  width: 400

  pageStack.initialPage: Kirigami.Page {
    Kirigami.AbstractCard {
      anchors.fill: parent
      contentItem: Controls.Label {
        text: "<p><strong>List of fruits to purchase</strong></p>
        <ul>
        <li>Apple</li>
        <li>Cherry</li>
        <li>Orange</li>
        <li><del>Banana</del></li>
        </ul>
        <p>Kris already got some bananas yesterday.</p>"
      }
    }
  }
}

Een label met een lijst met fruit gebruikmakend van HTML tags zoals paragraaf, ongeordende lijsten en vette lettertypen

Thema

De tekengrootte van het Kirigami.Theme is beschikbaar als Kirigami.Theme.defaultFont.pointSize in uw toepassing.