Typografie

Uw inhoud indelen

Hoofdstuktitels

Kirigami biedt een Heading dat gebruikt kan worden voor pagina- of sectietitels.

import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Kirigami.Heading {
  text: "Heading level 1"
  level: 1
}
Kirigami.Heading {
  text: "Heading level 2"
  level: 2
}
Kirigami.Heading {
  text: "Heading level 3"
  level: 3
}
Kirigami.Heading {
  text: "Heading level 4"
  level: 4
}
Kirigami.Heading {
  text: "Heading level 5"
  level: 5
}
Vijf koppen met verschillende niveaus voor vergelijken van grootte

Labels

Tekstelementen zouden de component Label uit QtQuick Controls 2 moeten gebruiken.

import QtQuick.Controls 2.15 as Controls

Controls.Label {
  text: "My text"
}

Uitlijning tekst

U kunt uw tekstelementen uitlijnen met de eigenschappen horizontalAlignment en verticalAlignment.

import QtQuick 2.15
import QtQuick.Layouts 1.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

ColumnLayout {
  Kirigami.Heading {
    Layout.fillWidth: true
    horizontalAlignment: Text.AlignHCenter 
    text: "Welcome to my application"
    wrapMode: Text.Wrap
  }
  Controls.Label {
    Layout.fillWidth: true
    horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
    text: "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante."
    wrapMode: Text.Wrap
  }
}
Kop en tekst lorem ipsum uitgelijnd naar het horizontale centrum

Kop en tekst lorem ipsum uitgelijnd naar het horizontale centrum

import QtQuick 2.15
import QtQuick.Layouts 1.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami
ColumnLayout {
  Kirigami.Heading {
    Layout.fillWidth: true
    horizontalAlignment: Text.AlignRight
    text: "Welcome to my application"
    wrapMode: Text.Wrap
  }
  Controls.Label {
    Layout.fillWidth: true
    horizontalAlignment: Text.AlignRight
    text: "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante."
    wrapMode: Text.Wrap

  }
}
Kop en tekst lorem ipsum met de tekst rechts uitgelijnd

Kop en tekst lorem ipsum met de tekst rechts uitgelijnd

import QtQuick 2.15
import QtQuick.Layouts 1.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

ColumnLayout {
  Kirigami.Heading {
    Layout.fillWidth: true
    Layout.fillHeight: true
    verticalAlignment: Text.AlignBottom
    text: "Welcome to my application"
    wrapMode: Text.WordWrap
  }
  Controls.Label {
    Layout.fillWidth: true
    Layout.fillHeight: true
    verticalAlignment: Text.AlignTop
    text: "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante."
    wrapMode: Text.WordWrap
  }
}
Kop met verticale uitlijning onderaan en tekst lorem ipsum met verticale uitlijning bovenaan

Kop met verticale uitlijning onderaan en tekst lorem ipsum met verticale uitlijning bovenaan

import QtQuick 2.15
import QtQuick.Layouts 1.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

ColumnLayout {
  Kirigami.Heading {
    Layout.fillWidth: true
    Layout.fillHeight: true
    verticalAlignment: Text.AlignTop
    text: "Welcome to my application"
    wrapMode: Text.WordWrap
  }
  Controls.Label {
    Layout.fillWidth: true
    Layout.fillHeight: true
    verticalAlignment: Text.AlignBottom
    text: "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante."
    wrapMode: Text.WordWrap
  }
}
Kop met verticale uitlijning bovenaan en tekst lorem ipsum met verticale uitlijning onderaan

Kop met verticale uitlijning bovenaan en tekst lorem ipsum met verticale uitlijning onderaan

Opgemaakte tekst

QML biedt u het tonen (en bewerken) van opgemaakte tekst. Het gedrag kan bestuurd worden via de eigenschap textFormat.

import QtQuick 2.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls

Controls.Label {
  text: "<p>List of fruits</p>
  <ul>
    <li>Apple</li>
    <li>Cherry</li>
    <li>Orange</li>
    <li><del>Banana</del></li>
  </ul>
  <p>Don't eat Banana, they are <strong>evil</strong></p>"
}
Een label met een lijst met fruit gebruikmakend van HTML tags zoals paragraaf, ongeordende lijsten en vette lettertypen

Een label met een lijst met fruit gebruikmakend van HTML tags zoals paragraaf, ongeordende lijsten en vette lettertypen

Thema

De tekengrootte van het Kirigami.Theme is beschikbaar als Kirigami.Theme.defaultFont.pointSize in uw toepassing.