Voortgangsbalken en indicatoren

Bied uw gebruikers de informatie over de ladingstatus met voortgangsbalken.

Wanneer uw toepassing iets doet dat een merkbare hoeveelheid tijd kost, wilt u een visueel element gebruiken dat de gebruiker vertelt dat er iets in de achtergrond gebeurt.

QtQuick Controls biedt twee nuttige componenten die u hiervoor kunt gebruiken.

Voortgangsbalk

Controls.ProgressBar is een component die u gemakkelijk voortgangsbalken in uw toepassing laat gebruiken. Er zijn vier hoofdeigenschappen die u nodig hebt bij gebruik:

 • from: de minimale waarde gerepresenteerd bij het begin van de voortgangsbalk
 • to: de maximale waarde gerepresenteerd bij het einde van de voortgangsbalk
 • [value]](https://doc.qt.io/qt-6/qml-qtquick-controls2-progressbar.html#value-prop):: de huidige waarde van de actie die voortgang aanduidt (bijv. 50% geladen)
 • indeterminate: als de actie die nu bezig is geen heldere voortgangswaarde heeft, dan kunt u deze eigenschap op true instellen om aan de gebruiker te tonen dat er iets gebeurt maar dat de voortgang nog niet helder is (maar spoedig wel).
import QtQuick 2.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls
import QtQuick.Layouts 1.15
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Kirigami.Page {

  Controls.ProgressBar {
    from: 0
    to: 100
    value: 50
    indeterminate: false
  }
}
Boven: voortgangsbalk op 50%; onder: onbepaalde voortgangsbalk

Boven: voortgangsbalk op 50%; onder: onbepaalde voortgangsbalk

Indicator voor bezig

In gevallen waar tijden voor laden korter zijn of voortgang meten niet mogelijk is, kunt u in plaats daarvan Controls.BusyIndicator gebruiken. Deze component biedt een eenvoudig ronddraaiend rondje dat aan de gebruikers toont dat er iets gebeurt.

Controls.BusyIndicator {}

Een indicator voor bezig

Als u de indicator wilt laten stoppen met ronddraaien, kunt u dat doen door de eigenschap running op false in te stellen.

Controls.BusyIndicator {
  running: false
}