Paginarijen en paginastapels

Iets vloeiendst aan uw toepassing toevoegen: pagina's op verschillende manieren toevoegen, verwijderen en vervangen

Een rij pagina's

We hebben tot nu gezien dat een van de kerncomponenten van een Kirigami-venster een Kirigami.Page is. Een enkele pagina kan het gehele scherm van de toepassing omgeven of het kan tegelijk getoond worden samen met andere pagina's, als er ruimte is.

Wanneer er een pagina wordt toegevoegd of pushed, verschijnt het rechts van de bestaande pagina(s) en vormt een rij. Deze rij pagina's kan beheerd worden met de passing genaamd Kirigami.PageRow .

Een minimale paginarij met een enkele pagina zou er uit kunnen zien als:

import QtQuick 2.15
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  width: 500
  height: 200

  Kirigami.PageRow {
    anchors.fill: parent

    Kirigami.Page {
      id: mainPage
      anchors.fill: parent
      Rectangle {
        anchors.fill: parent
        color: "lightblue"
      }
    }
  }
}
Een enkele pagina met lichtblauwe kleur om afmetingen van de pagina te tonen

Een enkele pagina met lichtblauwe kleur om afmetingen van de pagina te tonen

Er zijn twee verbeteringen die hier gedaan kunnen worden. De eerste is dat, met initialPage , we zowel mainPage als de eerste pagina kunnen instellen, die verschijnt in de paginarij, en zijn afmetingen te laten beheren door de paginarij in plaats van via handmatige ankers, positioneerders of indelingen. De tweede is het hebben van een werkbalk, die ingesteld kan worden door een werkbalkstijl te definiëren met globalToolBar.style . Er zijn een paar stijlen waar we uit kunnen kiezen, maar we gaan voor nu met Kirigami.ApplicationHeaderStyle.Auto .

import QtQuick 2.15
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  width: 500
  height: 200
  Kirigami.PageRow {
    anchors.fill: parent
    globalToolBar.style: Kirigami.ApplicationHeaderStyle.Auto
    initialPage: Kirigami.Page {
      Rectangle {
        anchors.fill: parent
        color: "lightblue"
      }
    }
  }
}
Een enkele pagina met werkbalk en lichtblauwe kleur om afmetingen van de pagina te tonen

Een enkele pagina met werkbalk en lichtblauwe kleur om afmetingen van de pagina te tonen

Er zijn slechts twee manieren voor toevoegen van pagina's aan een paginarij: door zijn initialPage in te stellen (die optioneel een array van pagina's kan nemen) of door push() te gebruiken. Om een pagina te verwijderen uit de paginarij zou u pop() kunnen gebruiken, terwijl goBack() of goForward() gebruikt kan worden om tussen pagina's te navigeren.

import QtQuick 2.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  width: 500
  height: 200
  Kirigami.PageRow {
    id: mainRow
    anchors.fill: parent
    globalToolBar.style: Kirigami.ApplicationHeaderStyle.Auto
    initialPage: Kirigami.Page {
      id: firstPage
      Rectangle {
        anchors.fill: parent
        color: "lightblue"
        Controls.Button {
          anchors.centerIn: parent
          text: "Push!"
          onClicked: mainRow.push(secondPage)
        }
      }
    }

    Component {
      id: secondPage
      Kirigami.Page {
        Rectangle {
          anchors.fill: parent
          color: "lightgreen"
          Controls.Button {
            anchors.centerIn: parent
            text: "Pop!"
            onClicked: mainRow.pop()
          }
        }
      }
    }
  }
}
Initiële pagina met lichtblauwe kleur

Initiële pagina met lichtblauwe kleur

Bij klikken op "Druk!" zal een tweede pagina verschijnen met een lichtgroene kleur

Bij klikken op "Druk!" zal een tweede pagina verschijnen met een lichtgroene kleur

De stapel pagina's van de toepassing

Als een Kirigami.PageRow met een werkbalk u bekent voor komt, dan is dat omdat u het eerder hebt gezien. Een ApplicationWindow.pageStack is niets meer dan een erg handig, globale paginarij. Elke functie beschikbaar in een PageRow is ook beschikbaar in de pageStack.

Het vorige voorbeeld kan aanzienlijk gereduceerd worden met een pageStack, met de toegevoegde bonus met navigatie-acties:

import QtQuick 2.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  width: 500
  height: 200
  pageStack.initialPage: Kirigami.Page {
      id: firstPage
      Rectangle {
        anchors.fill: parent
        color: "lightblue"
        Controls.Button {
          anchors.centerIn: parent
          text: "Push!"
          onClicked: pageStack.push(secondPage)
        }
      }
    }
    Component {
      id: secondPage
      Kirigami.Page {
        Rectangle {
          anchors.fill: parent
          color: "lightgreen"
          Controls.Button {
            anchors.centerIn: parent
            text: "Pop!"
            onClicked: pageStack.pop()
        }
      }
    }
  }
}

In het algemeen zult u een pageStack willen gebruiken in plaats van uw eigen PageRow te implementeren, speciaal wanneer uw toepassing groter wordt en u hebt het nodig om uw componenten aanwezig te hebben in aparte bestanden. Als u uw venster in uw main.qml aanmaakt met een Kirigami.ApplicationWindow , kan een component, die zich in een ander bestand bevindt, nog steeds direct aangeroepen worden in de globale pageStack door middel van een oproep naar het applicationWindow() :

// "main.qml"
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  width: 700
  height: 400
  pageStack.initialPage: BasicPage {}
}

en

// "BasicPage.qml"
import QtQuick 2.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Kirigami.Page {
  Controls.Button {
    anchors.centerIn: parent
    text: "This pushes page1 from BasicPage\ninto the pageStack from main.qml!"
    onClicked: {
      applicationWindow().pageStack.push(page1)
    }
    Component {
      id: page1
      Kirigami.Page {
        Controls.Label {
          anchors.centerIn: parent
          text: "page1 was pushed!"
        }
      }
    }
  }
}
Op de knop klikken brengt een nieuwe pagina met behulp van applicationWindow

Op de knop klikken brengt een nieuwe pagina met behulp van applicationWindow