Overlay-vellen

Overlay-vellen kunnen een verschillend aantal gebruiksdoelen dienen zowel voor leveren als invoeren van gegevens.

Een Kirigami.OverlaySheet is een eenvoudige component die gebruikt kan worden om de getoonde inhoud van een pagina van de toepassing aan te vullen. Ze zijn ontworpen om lange, verticale inhoud te tonen en kunnen inhoud langer dan het toepassingsvenster zelf bevatten.

Ze kunnen afgewezen worden door te klikken of te tikken buiten hun gebied of door op het 'x'-pictogram te klikken op koppen van vellen.

Iets te weten te komen over het vel

Om een overlay-vel te gebruiken, moeten we het aanmaken binnen de Kirigami pagina waarin we het willen laten verschijnen.

import QtQuick 2.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls
import QtQuick.Layouts 1.15
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Kirigami.Page {
  id: page
  Layout.fillWidth: true

  Kirigami.OverlaySheet {
    id: mySheet
    Controls.Label {
      Layout.fillWidth: true
      wrapMode: Text.WordWrap
      text: "Weeeeee, overlay sheet!"
    }
  }
}
Eenvoudig overlay-vel dat alleen tekst bevat

Overlay-vellen komen met methoden die we kunnen kunnen gebruiken om te openen open() of sluiten close() zoals we dat nodig hebben. Standaard zijn overlay-vellen verborgen, dus zullen we ten minste de methode open() nodig hebben.

Controls.Button {
  text: "Open mySheet"
  onClicked: mySheet.open()
}

Bij openen zal dit overlay-vel verticaal en horizontaal gecentreerd verschijnen in zijn ouderpagina. Horizontaal zal het begrenst zijn door zijn ouder zelfs als zijn breedte van de inhoud groter is dan zijn ouder. Als de verticale lengte van het vel groter is dan die van zijn ouder, zal het vel getoond worden vanaf zijn bovenkant en zal te verschuiven zijn.

Globaal vel

Als u het vel als een globaal vel wilt tonen—een die spant over de gehele breedte van de toepassing, ongeacht of de pagina een kind is—moeten we ons overlay-vel opnieuw een ouder geven naar de overlay-eigenschap van ons toepassingsvenster. We kunnen dat doen met de eigenschap parent.

Kirigami.OverlaySheet {
  id: mySheet

  parent: applicationWindow().overlay

  Controls.Label {
    Layout.fillWidth: true
    wrapMode: Text.WordWrap
    text: "Weeeeee, overlay sheet!"
  }
}
Niet-globaal overlay-vel

Niet-globaal overlay-vel

Globaal overlay-vel

Globaal overlay-vel

Gerepresenteerde grootte

Een vel is hebberig en zal, indien nodig, de maximale hoeveelheid van beschikbare breedte in een pagina nemen. We kunnen dit vermijden door een implicitWidth of een Layout.preferredWidth voor zijn kindelementen, die, hoeveel het vel zal groeien in de breedte, zal beperken.

Kirigami.OverlaySheet {
  id: mySheet
  Controls.Label {
    Layout.preferredWidth: Kirigami.Units.gridUnit * 25
    wrapMode: Text.WordWrap
    text: "Weeeeee, overlay sheet! I'm so excited!! WEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE WEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE WEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE WEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE WEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!"
  }
}
Overlay-vel met niet-vastgezette breedte

Overlay-vel met niet-vastgezette breedte

Overlay-vel met vaste breedte

Overlay-vel met vaste breedte

Koppen en voeten

Overlay-vellen komen standaard met een header die alleen een knop voor sluiten van ons overlay-vel bevat. We kunnen een Kirigami.Heading als een titel in onze header toevoegen om het gemakkelijk voor gebruikers te maken om te begrijpen waar het vel voor is. Dit wordt gedaan door de header de kopcomponent te laten bevatten.

Kirigami.OverlaySheet {
  id: mySheet

  header: Kirigami.Heading {
    text: "My Overlay Sheet"
  }

  Controls.Label {
    Layout.fillWidth: true
    wrapMode: Text.WordWrap
    text: "Weeeeee, overlay sheet!"
  }
}
Overlay-vel met titeltekst in het kopgebied

We kunnen ook ons overlay-vel voorzien van een footer . Voettekst in overlay-vellen zijn behoorlijk flexibel, maar meestal worden ze gebruikt om overlay-vellen te voorzien van een soort van snelle interactieve invoer gelijkend op wat geleverd wordt door modale dialogen (bijv. knoppen voor "Toepassen", "OK", "Annuleren", "Sluiten", etc.)

Voeten worden ingesteld op vrijwel dezelfde manier als koppen:

Kirigami.OverlaySheet {
  id: mySheet

  header: Kirigami.Heading {
    text: "My Overlay Sheet"
  }

  footer: Controls.DialogButtonBox {
    standardButtons: DialogButtonBox.Close
    onRejected: mySheet.close()
  }

  Controls.Label {
    Layout.fillWidth: true
    wrapMode: Text.WordWrap
    text: "Weeeeee, overlay sheet!"
  }
}
Overlay-vel met een knop voor zijn voettekstgebied

Gedelegeerde / model weergave gebruiken

Omdat overlay-vellen ontworpen zijn om verticale inhoud te tonen, kunnen ze speciaal nuttig zijn bij gebruik samen met componenten zoals ListViews . Wanneer de inhoud langer is dan het toepassingsvenster zelf, wordt het overlay-vel schuifbaar:

Kirigami.OverlaySheet {
  id: mySheet

  ListView {
    model: 100
    implicitWidth: Kirigami.Units.gridUnit * 30
    delegate: Kirigami.BasicListItem {
      label: "Item in sheet " + modelData
    }
  }
}
Overlay-vel met a lijstweergave