Actiewerkbalken

Maak uw eigen aanpasbare werkbalken met de component ActionToolBar

Terwijl Kirigami pagina's u toestaan om gemakkelijk een set acties in de paginakop te plaatsen, zijn er tijden wanneer u de voorkeur geeft iets meer flexibiliteit.

Kirigami levert de component Kirigami.ActionToolBar . Het zal een lijst met objecten [Kirigami.Action]docs:kirigami2;Action) tonen en zal er zoveel als mogelijk tonen, en een overflow-menu tonen voor diegenen die niet passen. De ActionToolBar is dynamisch en zal acties in en uit het overflow-menu plaatsen afhankelijk van de er voor beschikbare grootte.

Uw eerste ActionToolBar aanmaken

De indeling en locatie van uw Kirigami.ActionToolBar zijn echt aan u, hoewel voor gebruikersvriendelijkheid is het gewoonlijk een goed idee om bij UI-conventies te blijven en uw werkbalk boven of onderaan uw pagina te te plaatsen om het in de breedte te spreiden.

Zoals de meeste andere actiehoudende componenten, heeft Kirigami.ActionToolBar een eigenschap actions . We kunnen een array met componenten Kirigami.Action aan deze eigenschap toekennen.

import QtQuick 2.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls
import QtQuick.Layouts 1.15
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Kirigami.Page {

  Kirigami.ActionToolBar {
    anchors.fill: parent

     actions: [
      Kirigami.Action { 
        text: "Beep" 
        icon.name: "notifications" 
        onTriggered: showPassiveNotification("BEEP!") 
      },
      Kirigami.Action { 
        text: "Action Menu" 
        icon.name: "overflow-menu"

        Kirigami.Action { 
          text: "Deet"; 
          icon.name: "notifications" 
          onTriggered: showPassiveNotification("DEET!") 
        }
        Kirigami.Action { 
          text: "Doot"; 
          icon.name: "notifications" 
          onTriggered: showPassiveNotification("DOOT!") 
        }
      },
      Kirigami.Action {
        icon.name: "search"
        displayComponent: Kirigami.SearchField { }
      }
    ]
  }

}
ActionToolBar met genoeg ruimte voor alle kinderen

ActionToolBar met genoeg ruimte voor alle kinderen

ActionToolBar met overflow-menu met kinderen

ActionToolBar met overflow-menu met kinderen

Uitlijning

Standaard worden acties in de ActionToolBar links uitgelijnd. Dit kan niet in alle situaties gewenst zijn. Gelukkig kunnen we dit wijzigen met de eigenschap alignment . We kunnen deze eigenschap instellen op een reeks van waarden, maar de drie meest relevante zijn Qt.AlignLeft, Qt.AlignCenter en Qt.AlignRight (die met horizontale uitlijning zich bezig houden).

Controls.GroupBox {
  Layout.fillWidth: true
    
  Kirigami.ActionToolBar {
    anchors.fill: parent

    alignment: Qt.AlignCenter

    actions: [
      Kirigami.Action { 
        text: "Beep" 
        icon.name: "notifications" 
        onTriggered: showPassiveNotification("BEEP!") 
      }
    ]
  }
  
}
ActionToolBar met kinderen centraal uitgelijnd