Op acties gebaseerde componenten

Acties van Kirigami worden gebruikt om functionaliteit aan componenten toe te voegen.

Acties

Een Kirigami.Action omvat geheel een actie in de gebruikersinterface. We kunnen deze gebruiken om onze toepassingen te voorzien van gemakkelijk te bereiken acties die essentieel zijn voor hun functionaliteit.

Net als QtQuick bestuurt acties , kunnen ze toegekend worden aan menu-items en werkbalkknoppen, maar ook aan meerdere andere Kirigami-componenten.

import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Kirigami.Action {
  id: copyAction
  text: i18n("&Copy")
  icon.name: "edit-copy"
  shortcut: StandardKey.Copy
  onTriggered: { ... }
}

Een functie geboden door acties van Kirigami bovenop QtQuick Actions is de mogelijkheid acties te nesten.

import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Kirigami.Action {
  text: "View"
  icon.name: "view-list-icons"
  Kirigami.Action {
    text: "action 1"
  }
  Kirigami.Action {
    text: "action 2"
  }
  Kirigami.Action {
    text: "action 3"
  }
}

Een andere functie van acties van Kirigami is het leveren van verschillende tips aan items net acties over hoe ze de actie zouden moeten tonen. Deze worden primair behandeld door de eigenschappen displayHint en displayComponent .

Deze eigenschappen zullen, indien mogelijk, gerespecteerd worden door het item. Bijvoorbeeld, de volgende actie zal getoond worden als een TextField met het item dat zijn best doet om het item zo lang als mogelijk zichtbaar te houden.

import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Kirigami.Action {
  text: "Search"
  icon.name: "search"

  displayComponent: TextField { }

  displayHint: Kirigami.DisplayHints.KeepVisible
}

Acties in andere componenten gebruiken

Pagina

Een van de functies van Kirigami.Page is dat acties er aan toegevoegd kunnen worden.

U kunt een actie actions.main, een actions.left en actions.right toevoegen en extra contextacties die getoond worden in de werkbalk als er genoeg plaats is of in een hamburgermenu op kleinere schermen.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  globalDrawer: Kirigami.GlobalDrawer {}
  contextDrawer: Kirigami.ContextDrawer {}

  pageStack.initialPage: Kirigami.Page {
    title: "Demo"

    actions {
      main: Kirigami.Action {
        icon.name: "go-home"
        onTriggered: showPassiveNotification("Main action triggered")
      }
      left: Kirigami.Action {
        icon.name: "go-previous"
        onTriggered: showPassiveNotification("Left action triggered")
      }
      right: Kirigami.Action {
        icon.name: "go-next"
        onTriggered: showPassiveNotification("Right action triggered")
      }
      contextualActions: [
        Kirigami.Action {
          text: "Contextual Action 1"
          icon.name: "bookmarks"
          onTriggered: showPassiveNotification("Contextual action 1 clicked")
        },
        Kirigami.Action {
          text: "Contextual Action 2"
          icon.name: "folder"
          enabled: false
        }
      ]
    }
  }
}
Pagina-acties op het bureaublad

Pagina-acties op het bureaublad

Pagina-acties op een mobiel apparaat

Pagina-acties op een mobiel apparaat

Globale schuiflade

De globale schuiflade levert een actie gebaseerd op navigatie naar uw toepassing. Dit is waar geneste acties nuttig zijn omdat het mogelijk is geneste navigatie te maken:

Kirigami.ApplicationWindow {
  title: i18n("Demo")
  globalDrawer: Kirigami.GlobalDrawer {
    title: i18n("Demo")
    titleIcon: "applications-graphics"
    actions: [
      Kirigami.Action {
        text: i18n("View")
        icon.name: "view-list-icons"
        Kirigami.Action {
          text: i18n("View Action 1")
          onTriggered: showPassiveNotification(i18n("View Action 1 clicked"))
        }
        Kirigami.Action {
          text: i18n("View Action 2")
          onTriggered: showPassiveNotification(i18n("View Action 2 clicked"))
        }
      },
      Kirigami.Action {
        text: i18n("Action 1")
        onTriggered: showPassiveNotification(i18n("Action 1 clicked"))
      },
      Kirigami.Action {
        text: i18n("Action 2")
        onTriggered: showPassiveNotification(i18n("Action 2 clicked"))
      }
    ]
  }
  ...
}
Globale schuiflade-acties op het bureaublad

Globale schuiflade-acties op het bureaublad

Globale schuiflade-acties op een mobiel apparaat

Globale schuiflade-acties op een mobiel apparaat

U kunt meer lezen over globale schuifladen in de documentatiepagina voor opvangbakken.

ActionTextFields

Een Kirigami.ActionTextField wordt gebruikt om enige contextuele acties aan een tekstveld toe te voegen, bijvoorbeeld om de tekst te wissen of naar tekst te zoeken.

Kirigami.ActionTextField {
  id: searchField
  rightActions: [
    Kirigami.Action {
      icon.name: "edit-clear"
      visible: searchField.text !== ""
      onTriggered: {
        searchField.text = ""
        searchField.accepted()
      }
    }
  ]
}

In dit voorbeeld zijn we een "wis"knop aan het maken voor een zoekveld dat alleen zichtbaar is wanneer tekst wordt ingevoerd.

Zoekveld met tekst: "Ik zoek

SwipeListItem

Een Kirigami.SwipeListItem is een gedelegeerde bedoeld om extra acties te ondersteunen. Bij gebruik van een muis zullen ze altijd getoond worden. Op een aanraakscherm kunnen ze getoond worden door het item met de hendel te verslepen. In de volgende plaatjes zijn dit de pictogrammen rechts.

ListView {
  model: myModel
  delegate: SwipeListItem {
    Controls.Label {
      text: model.text
    }
    actions: [
       Action {
         icon.name: "document-decrypt"
         onTriggered: print("Action 1 clicked")
       },
       Action {
         icon.name: model.action2Icon
         onTriggered: //iets doen
       }
    ]
  }
}
SwipeListItem op een computer

SwipeListItem op een computer

SwipeListItem op een mobiel apparaat

SwipeListItem op een mobiel apparaat

ActionToolBar

Een Kirigami.ActionToolBar is een werkbalk opgebouwd uit een lijst met acties. Standaard zal elke actie die past in de werkbalk gerepresenteerd worden door een ToolButton , met diegenen die niet passen op de werkbalk verplaatst naar een menu aan het eind van de werkbalk.

Net als ActionTextField , hoeft u ActionToolBar niet noodzakelijk direct, zoals het wordt gebruikt door paginakoppen en kaarten, te gebruiken om hun actiescherm te leveren.

Kirigami.ActionToolBar {
  actions: [
    Kirigami.Action {
      text: i18n("View Action 1")
      onTriggered: showPassiveNotification(i18n("View Action 1 clicked"))
    },
    Kirigami.Action {
      text: i18n("View Action 2")
      onTriggered: showPassiveNotification(i18n("View Action 2 clicked"))
    },
    Kirigami.Action {
      text: i18n("Action 1")
      onTriggered: showPassiveNotification(i18n("Action 1 clicked"))
    },
    Kirigami.Action {
      text: i18n("Action 2")
      onTriggered: showPassiveNotification(i18n("Action 2 clicked"))
    }
  ]
}
Een horizontale werkbalk wordt getoond bovenaan de toepassing

Een horizontale werkbalk wordt getoond bovenaan de toepassing

U kunt meer over ActionToolBar componenten lezen in hun daaraan gewijde documentatiepagina.

Kaarten

Een Kirigami.Card wordt gebruikt om een verzameling informatie of acties tezamen te tonen. Deze acties kunnen toegevoegd worden aan de groep actions, evenals eerdere componenten.

Kirigami.Card {
  actions: [
    Kirigami.Action {
      text: qsTr("Action1")
      icon.name: "add-placemark"
    },
    Kirigami.Action {
      text: qsTr("Action2")
      icon.name: "address-book-new-symbolic"
    },
    // ...
  ]
  banner {
    source: "../banner.jpg"
    title: "Title Alignment"
    titleAlignment: Qt.AlignLeft | Qt.AlignBottom
  }
  contentItem: Controls.Label {
    wrapMode: Text.WordWrap
    text: "My Text"
  }
}
Schermafdruk van een volwaardige kaart met een bannerachergrond achter zijn titel, witte achtergrond achter zijn tekst en twee acties met pictogrammen en een hamburgermenu onderaan

Voor meer informatie raadpleeg de componentpagina voor kaarten.