Tipografia

Dissenyar el contingut

Capçaleres

El Kirigami proporciona un element de capçalera que es pot utilitzar per a títols de pàgines o de seccions.

import org.kde.kirigami 2.14 as Kirigami

Kirigami.Heading {
 text: "Heading level 1"
 level: 1
}
Kirigami.Heading {
 text: "Heading level 2"
 level: 2
}
Kirigami.Heading {
 text: "Heading level 3"
 level: 3
}
Kirigami.Heading {
 text: "Heading level 4"
 level: 4
}
Kirigami.Heading {
 text: "Heading level 5"
 level: 5
}
Capçalera

Etiquetes

Els elements de text hauran d'emprar l'element Label de QtQuick Controls 2.

import QtQuick.Controls 2.15 as QQC2
QQC2.Label {
  text: "My text"
}

Alineació del text

Podeu alinear els vostres elements de text utilitzant la propietat horizontalAlignment de l'element de text.

import QtQuick.Layouts 1.15 
import QtQuick.Controls 2.15 as QQC2
import org.kde.kirigami 2.14 as Kirigami

ColumnLayout {
  Kirigami.Heading {
    Layout.fillWidth: true
    horizontalAlignment: Text.AlignHCenter 
    text: "Welcome to my application"
    wrapMode: Text.Wrap
  }
  QQC2.Label {
    Layout.fillWidth: true
    horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
    text: "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante."
    wrapMode: Text.Wrap
  }
}
Text centrat
import QtQuick.Layouts 1.15 
import QtQuick.Controls 2.15 as QQC2
import org.kde.kirigami 2.14 as Kirigami

ColumnLayout {
  Kirigami.Heading {
    Layout.fillWidth: true
    horizontalAlignment: Text.AlignRight
    text: "Welcome to my application"
    wrapMode: Text.Wrap
  }
  QQC2.Label {
    Layout.fillWidth: true
    horizontalAlignment: Text.AlignRight
    text: "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante."
    wrapMode: Text.Wrap
  }
}
Text alineat a la dreta

Text enriquit

El QML permet mostrar (i editar) en text enriquit. El comportament es pot controlar mitjançant la propietat textFormat.

import QtQuick 2.15
import QtQuick.Controls 2.15 as QQC2

QQC2.Label {
  text: "<p>List of fruits</p>
  <ul>
    <li>Apple</li>
    <li>Cherry</li>
    <li>Orange</li>
    <li><del>Banana</del></li>
  </ul>
  <p>Don't eat Banana, they are <strong>evil</strong></p>"
}
Mostrar text enriquit

Tema

La mida del tipus de lletra del Theme de Kirigami està disponible en la vostra aplicació com una Kirigami.Theme.defaultFont.pointSize.