Usar la Galeria del Kirigami

Utilitzant la Galeria del Kirigami per a trobar patrons de codi

La Galeria del Kirigami és un amic útil quan es desenvolupa una aplicació amb el Kirigami. És una aplicació que utilitza les característiques del Kirigami, proporciona enllaços amb el codi font, consells sobre com utilitzar els components i enllaços amb les pàgines HIG corresponents.

Trobar una quadrícula de targetes

Navegant a través de l'aplicació Galeria del Kirigami, ens toparem amb el component de la galeria «Vista de quadrícula de les targetes». Aquest és un bon candidat, per exemple, per a mostrar una quadrícula de targetes de contacte.

Llista de components de la Galeria del Kirigami

Després de seleccionar el component de la galeria «Vista de quadrícula de les targetes», farem clic en el botó d'acció a la part inferior i obtindrem informació útil sobre els tipus Targeta i Targeta abstracta.

Vista de quadrícula de la Galeria del Kirigami

En aquest diàleg d'informació també trobarem un enllaç amb el codi font de la Vista de quadrícula de les targetes. Anem fins a aquesta pàgina.

Implementar la quadrícula de targetes

Reutilitzarem la major part del codi que es troba a la pàgina del codi font de la galeria Vista de quadrícula de les targetes. En particular, eliminarem les parts addicionals d'OverlaySheet (la qual és la implementació de la Galeria del Kirigami que ens ha ajudat a arribar fins al repositori de codi font kirigami-gallery).

Llavors, substituirem el component Page de main.qml a l'esquelet de l'aplicació amb la pàgina desplaçable següent:

Kirigami.ScrollablePage {
  title: i18n("Address book (prototype)")

  Kirigami.CardsGridView {
    id: view

    model: ListModel {
      id: mainModel
    }

    delegate: card
  }
}

El que hem fet fins ara és crear una ScrollablePage i posar una CardsGridView en ella, ja que volem mostrar una quadrícula de targetes generada a partir d'un model. Les dades de cada contacte són proporcionats per un ListModel, mentre que el delegat de la targeta és responsable de la presentació de les dades. Per a obtenir més informació sobre els models i vistes a Qt Quick, vegeu aquí.

Ara, completem el model que alimentarà amb dades la nostra vista de quadrícula. En la definició de Kirigami.ScrollablePage , just després:

   delegate: card
  }

afegiu el següent:

Component.onCompleted: {
  mainModel.append({"firstname": "Pablo", "lastname": "Doe", "cellphone": "6300000002", "email" : "jane-doe@example.com", "photo": "qrc:/konqi.jpg"});
  mainModel.append({"firstname": "Paul", "lastname": "Adams", "cellphone": "6300000003", "email" : "paul-adams@example.com", "photo": "qrc:/katie.jpg"});
  mainModel.append({"firstname": "John", "lastname": "Doe", "cellphone": "6300000001", "email" : "john-doe@example.com", "photo": "qrc:/konqi.jpg"});
  mainModel.append({"firstname": "Ken", "lastname": "Brown", "cellphone": "6300000004", "email" : "ken-brown@example.com", "photo": "qrc:/konqi.jpg"});
  mainModel.append({"firstname": "Al", "lastname": "Anderson", "cellphone": "6300000005", "email" : "al-anderson@example.com", "photo": "qrc:/katie.jpg"});
  mainModel.append({"firstname": "Kate", "lastname": "Adams", "cellphone": "6300000005", "email" : "kate-adams@example.com", "photo": "qrc:/konqi.jpg"});
}

La part del model de la nostra implementació està llista. Procedim a definir un delegat que serà responsable de mostrar les dades. Llavors, afegim el codi següent a la pàgina main.qml, just després de la definició Component.onCompleted:

Component {
  id: card

  Kirigami.Card {

    height: view.cellHeight - Kirigami.Units.largeSpacing

    banner {
      title: model.firstname + " " + model.lastname
      titleIcon: "im-user"
    }

    contentItem: Column {
      id: content

      spacing: Kirigami.Units.smallSpacing

      Controls.Label {
        wrapMode: Text.WordWrap
        text: "Mobile: " + model.cellphone
      }

      Controls.Label {
        wrapMode: Text.WordWrap
        text: "Email: " + model.email
      }
    }
  }
}

Seguint la informació relacionada a la pàgina de l'API , omplim un «banner» (tot i que encara sense imatge), que actuarà com una capçalera que mostrarà el nom del contacte, així com una icona.

El contingut principal de la targeta s'ha omplert amb el número de mòbil i el correu electrònic del contacte, estructurat com una columna d'etiquetes.

L'aplicació hauria de ser així:

Quadrícula senzilla de targetes

Com a últim pas, afegirem algunes funcions fictícies a cada targeta. En particular, s'afegirà una acció de «crida». No obstant això, en lloc d'una crida real, es mostrarà una notificació passiva. Llavors, canviarem el Component de la targeta al següent:

Component {
  id: card

  Kirigami.Card {

    height: view.cellHeight - Kirigami.Units.largeSpacing

    banner {
      title: model.firstname + " " + model.lastname
      titleIcon: "im-user"
    }

    contentItem: Column {
      id: content

      spacing: Kirigami.Units.smallSpacing

      Controls.Label {
        wrapMode: Text.WordWrap
        text: "Mobile: " + model.cellphone
      }

      Controls.Label {
        wrapMode: Text.WordWrap
        text: "Email: " + model.email
      }
    }

    actions: [
      Kirigami.Action {
        text: "Call"
        icon.name: "call-start"

        onTriggered: { showPassiveNotification("Calling " + model.firstname + " " + model.lastname + " ...") }
      }
    ]
  }
}

Llavors, afegirem una acció que, tan aviat com s'activi (prement el botó d'acció), es mostrarà una notificació passiva .

Finalment, la nostra aplicació s'hauria de veure així:

Quadrícula amb una acció de crida activada