Files de pàgines i piles de pàgines

Afegint flux a la vostra aplicació: afegir, eliminar i substituir pàgines de maneres diferents

La «PageRow»

La PageRow és un contenidor que col·loca els elements horitzontalment en una fila. Si tots els elements fills no caben a la PageRow, es comportarà com una superfície Flickable i es convertirà en una vista de columnes desplaçable horitzontalment.

Una PageRow pot mostrar una sola pàgina o diverses com a columnes, depenent de l'amplada de la finestra. En un telèfon, es podria veure una sola columna, mentre que en una tauleta o un ordinador d'escriptori, es veuran més d'una columna alhora.

Les columnes poden tenir totes la mateixa mida fixa, dimensionar-les amb impllicitWidth o expandir-les automàticament per a ocupar tota l'amplada disponible. De manera predeterminada, l'última columna s'expandirà per a ocupar tot l'espai disponible.

Captura de pantalla d'una «PageRow»

Podeu accedir als mètodes de vista de columna des de la propietat pageStack del vostre element Kirigami.ApplicationWindow o des de qualsevol altre lloc emprant applicationWindow().pageStack.

La pàgina inicial s'afegeix amb la propietat pageStack.initialPage. Com a exemple: en una aplicació senzilla que requereixi que l'usuari s'autentiqui, la pàgina inicial seria una pàgina d'inici de sessió.

Kirigami.ApplicationWindow {
  pageStack.initialPage: LoginPage {}
}

Una vegada l'usuari hagi iniciat la sessió, haureu de substituir la pàgina d'inici de sessió amb la pàgina inicial de l'aplicació. Per a fer això, empraríem pageStack.replace, eliminant la LoginPage i substituint-la amb una HomePage.

// LoginPage.qml
Kirigami.Page {
  // formulari d'inici de sessió

  Button {
    onClicked: {
      const user = Backend.authentificate(usernameField.text, passwordField.text);
      if (user) {
        applicationWindow().pageStack.replace("qrc:/HomePage.qml", {
          user: user, // proporciona la informació de l'usuari registrat a la pàgina
                // d'inici
        });
      } else {
        // mostra el missatge d'error
      }
    }
  }
}

Ara imaginem que teniu una pàgina de configuració a la qual voleu que l'usuari accedeixi des de la pàgina inicial. Voleu que l'usuari torni a la pàgina inicial, de manera que no podreu emprar replace. En el seu lloc, emprarem push per a inserir una pàgina nova en la pila.

// ConfigurationPage.qml
Kirigami.Page {
  required property string var1
}
// HomePage.qml
applicationWindow().pageStack.push("qrc:/MyPage.qml", {
  'var1': 'Hello',
});

També podeu veure:

 • pop una pàgina (la qual elimina l'última pàgina de la pila) o
 • empreu insertPage per a inserir una pàgina en una posició específica a la pila,
 • empreu movePage per a moure pàgines específiques dins de la pila, o
 • netegeu totes les pàgines de la pila.

També podeu modificar currentIndex per a canviar la pàgina actualment activa mitjançant la programació, o emprar flickBack per a simular moure una pàgina cap enrere en la pila.

Capes (Layer)

De moment, només hem vist la navegació horitzontal funcionant en una pila bidimensional. També podeu emprar capes a l'aplicació per a inserir-hi una pàgina de pantalla completa.

En aquest cas, només estarà visible una pàgina alhora en el dispositiu mòbil i a l'escriptori.

Les capes són accessibles des d'una pageStack.layers i utilitzen la mateixa API que pageStack.