Explicar les pàgines

Pàgines que permeten organitzar el contingut de la vostra aplicació

La nostra aplicació

A la guia d'aprenentatge anterior, hem aconseguit configurar, construir i compilar la nostra primera aplicació escrita amb el Kirigami. Amb els conceptes bàsics en el seu lloc, podem començar el nostre viatge cap a la creació d'una aplicació amb totes les característiques.

These tutorials will focus on creating an application that lets the user see how many days are left until an event of their choice.

We also recommend you check out the Kirigami Gallery, which provides a number of useful UI examples.

En aquesta secció ens centrarem en les pàgines, un dels elements estructurals clau de qualsevol aplicació escrita amb el Kirigami.

Pàgines

Kirigami apps are typically organized in pages by using Kirigami.Page . Pages are the different "screens" of an app. You will want to have a page dedicated to specific aspects of your app's interaction, and to make things easier you can create different QML files for each page.

Pages are organized in a page stack where they can be pushed and popped. On a phone only the top-most page is shown, whereas on a larger screen (desktop or tablet), if desired, multiple pages can be shown next to each other.

A single page on the phone

A single page on the phone

Two pages next to each other on the desktop

Two pages next to each other on the desktop

Let's go back to the Main.qml file we created in our previous tutorial:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
// Includes relevant modules used by the QML
import QtQuick
import QtQuick.Layouts
import QtQuick.Controls as Controls
import org.kde.kirigami as Kirigami

// Provides basic features needed for all kirigami applications
Kirigami.ApplicationWindow {
  // Unique identifier to reference this object
  id: root

  width: 400
  height: 300

  // Window title
  // i18nc() makes a string translatable
  // and provides additional context for the translators
  title: i18nc("@title:window", "Hello World")

  // Set the first page that will be loaded when the app opens
  // This can also be set to an id of a Kirigami.Page
  pageStack.initialPage: Kirigami.Page {
    Controls.Label {
      // Center label horizontally and vertically within parent object
      anchors.centerIn: parent
      text: i18n("Hello World!")
    }
  }
}

Fem que la nostra aplicació comenci a la nostra Kirigami.Page . Tot el que hi hem inclòs és una etiqueta que conté «Hello World», però arreglarem una mica les coses.

The idea behind our app is that we're going to be able to display a bunch of countdowns to the user. The problem with a normal Kirigami.Page is that it has a fixed vertical size, so instead we can use a Kirigami.ScrollablePage , which already comes with its own built-in scrollbar.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
import QtQuick
import QtQuick.Layouts
import QtQuick.Controls as Controls
import org.kde.kirigami as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  id: root

  width: 400
  height: 300

  title: i18nc("@title:window", "Day Kountdown")

  pageStack.initialPage: Kirigami.ScrollablePage {
    title: i18nc("@title", "Kountdown")
  }
}

Les pàgines escrites amb el Kirigami també compten amb títols niuats col·locats dins de la barra d'eines, indicant ràpidament a l'usuari en quina pàgina es troba. Tot el que necessitem fer per a establir un títol de pàgina és emprar la propietat title de la Kirigami.ScrollablePage . En aquest cas, per a aquesta finalitat utilitzarem una de les funcions i18nc() que hem explorat en la nostra guia d'aprenentatge anterior.