Disposicions de formulari

Creant amb facilitat àrees d'interacció atractives amb les FormLayouts de Kirigami

Els components de Kirigami.FormLayout faciliten la creació de formularis que s'ajustin a les Directrius d'interfície humana de KDE. Són òptims per als diàlegs de configuració i per a grans grups de controls i camps d'entrada que estan relacionats entre si.

Quan se'ls proporciona prou espai, les disposicions de formulari ocuparan dues columnes. La columna de l'esquerra estarà ocupada per les etiquetes proporcionades pels components fills del formulari, mentre que la dreta estarà ocupada pels components fills mateixos. En les finestres amb un espai més limitat (o en dispositius mòbils), els formularis consistiran en una sola columna vertical amb les etiquetes dels components fills col·locades a sobre dels seus respectius components.

Formulari senzill

Els components de Kirigami.FormLayout són similars en ús als components QtQuick Layout com ColumnLayout o RowLayout. Els components fills s'organitzaran automàticament d'acord amb la mida disponible per a la disposició del formulari.

Els fills d'una Kirigami.FormLayout tenen una propietat anomenada Kirigami.FormData.label . Aquesta propietat permet establir l'etiqueta que es proporcionarà per al component fill en qüestió.

import QtQuick 2.15
import QtQuick.Layouts 1.15
import QtQuick.Controls 2.15 as Controls
import org.kde.kirigami 2.20 as Kirigami

Kirigami.ApplicationWindow {
  pageStack.initialPage: Kirigami.Page {

    Kirigami.FormLayout {
      anchors.fill: parent

      Controls.TextField {
        Kirigami.FormData.label: "TextField 1:"
      }
      Controls.TextField {
        Kirigami.FormData.label: "TextField 2:"
      }
      Controls.TextField {
        Kirigami.FormData.label: "TextField 3:"
      }
    }
  }
}
Una disposició de formulari senzilla en mode escriptori

Una disposició de formulari senzilla en mode escriptori

Seccions i separadors

Les FormLayout també es poden dividir en seccions. Establir on comença una secció és tan fàcil com establir la Kirigami.FormData.isSection d'un component fill a «true». Això proporcionarà al component un marge addicional a la part superior per a demarcar el començament de la secció nova.

Els components de Kirigami.Separator són els més adequats per a començar seccions noves. Els separadors s'usen per a dibuixar una prima línia horitzontal, delimitant el final d'una secció. Si preferiu no traçar dita línia entre les seccions, podeu utilitzar una propietat Item de QML estàndard. De manera alternativa, podeu utilitzar la propietat Kirigami.FormData.isSection en qualsevol altre component.

Tanmateix, això no està recomanat. Als components on Kirigami.FormData.isSection està establert a true, el text de l'etiqueta proporcionat per la propietat Kirigami.FormData.label d'aquest component es mostrarà com a text de capçalera de la secció.

Aquest text de capçalera és més gran que el text d'etiqueta normal, i proporciona als usuaris una pista visual agradable de què tracta la secció de disseny de formulari.

Kirigami.FormLayout {
  anchors.fill: parent

  Controls.TextField {
    Kirigami.FormData.label: "TextField 1:"
  }
  Controls.TextField {
    Kirigami.FormData.label: "TextField 2:"
  }
  Controls.TextField {
    Kirigami.FormData.label: "TextField 3:"
  }
  Kirigami.Separator {
    Kirigami.FormData.isSection: true
    Kirigami.FormData.label: "New Section!"
  }
  ColumnLayout {
    Kirigami.FormData.label: "Radio buttons"
    Controls.RadioButton {
      text: "Radio 1"
      checked: true
    }
    Controls.RadioButton {
      text: "Radio 2"
    }
    Controls.RadioButton {
      text: "Radio 3"
    }
  }
  Item {
    Kirigami.FormData.isSection: true
    Kirigami.FormData.label: "Another Section! (lineless though)"
  }
  Controls.TextField {
    Kirigami.FormData.label: "TextField 4:"
  }
  Controls.TextField {
    Kirigami.FormData.label: "TextField 5:"
  }
  Controls.TextField {
    Kirigami.FormData.label: "TextField 5:"
  }
}
Una disposició de formulari amb seccions

Una disposició de formulari amb seccions

Fills seleccionables

Una característica útil de Kirigami.FormLayout és que podeu afegir caselles de selecció als seus elements fills. Això pot ser útil en les pàgines de configuració, on és possiblement voldreu permetre que l'usuari habiliti o inhabiliti una opció de configuració, i també voldreu que l'usuari proporcioni informació addicional en un component com un camp de text.

Kirigami.FormLayout {
  anchors.fill: parent

  Controls.TextField {
    Kirigami.FormData.label: "First name:"
  }
  Controls.TextField {
    Kirigami.FormData.label: "Middle name:"
    Kirigami.FormData.checkable: true
    enabled: Kirigami.FormData.checked
  }
  Controls.TextField {
    Kirigami.FormData.label: "Last name:"
  }
}
Una disposició de formulari amb una etiqueta que es pot marcar.

Una disposició de formulari amb una etiqueta que es pot marcar.

Forçar una disposició d'escriptori o mòbil

Si preferiu que la disposició del formulari sigui coherent independentment de l'entorn on es trobi la vostra aplicació, podeu emprar la propietat wideMode del component Kirigami.FormLayout :

 • Quan s'estableix a true, la disposició del formulari s'estructurarà en una disposició de pantalla ampla optimitzada per a l'escriptori (doble columna).
 • Quan s'estableix a false, la disposició del formulari s'estructurarà en una disposició per a un dispositiu mòbil (una sola columna).
Kirigami.FormLayout {
  anchors.fill: parent
  wideMode: false

  Controls.TextField {
    Kirigami.FormData.label: "TextField 1:"
  }
  Controls.TextField {
    Kirigami.FormData.label: "TextField 2:"
  }
  Controls.TextField {
    Kirigami.FormData.label: "TextField 3:"
  }
}
Una disposició de formulari amb la disposició de mòbil forçada

Una disposició de formulari amb la disposició de mòbil forçada

Alineació de les etiquetes

Hi ha instàncies en què voleu assignar una etiqueta als components que tenen més d'una línia o a una llista de components. Això es pot aconseguir posant el Kirigami.FormData.label a la ColumnLayout, tal com es pot veure a Seccions i separadors. Per defecte, l'etiqueta es col·loca al centre vertical de la disposició, la qual cosa no sempre és desitjable. Podem canviar això amb l'ajuda del Kirigami.FormData.labelAlignment .

Kirigami.FormLayout {
  anchors.fill: parent

  ColumnLayout {
    Kirigami.FormData.label: "This is a label:"
    Kirigami.FormData.labelAlignment: Qt.AlignTop

    Controls.Label {
      text: "This is some rather long text \nthat should elide to multiple lines \nto show how the label gets aligned."
      elide: Text.elideLeft
    }
  }
}
Una disposició de formulari amb una etiqueta alineada a dalt

Una disposició de formulari amb una etiqueta alineada a dalt

Establir l'alineació de l'etiqueta és especialment pràctic per a gestionar els components o llistes de components la mida dels quals no coneixeu prèviament. L'Elisa és un bon exemple d'això:

L'etiqueta Comment només està alineada a dalt quan el seu component corresponent té més d'una línia

L'etiqueta Comment només està alineada a dalt quan el seu component corresponent té més d'una línia

Podem fer quelcom similar a això amb un operador JavaScript ternari:

Kirigami.FormLayout {
  anchors.fill: parent

  ColumnLayout {
    Kirigami.FormData.label: "This is a label:"
    Kirigami.FormData.labelAlignment: labelText.text.lineCount > 1 ? Qt.AlignTop : Qt.AlignVCenter

    Controls.Label {
      id: labelText
      text: "This is some rather long text \nthat should elide to a new line \nso it appears below the Form Label."
      elide: Text.elideLeft
    }
  }
}