Com començar amb el Kirigami

Aprenent a crear les vostres primeres aplicacions amb el Kirigami

Aquesta guia d'aprenentatge us guiarà a través del procés de creació de la vostra pròpia aplicació convergent emprant el marc de treball Kirigami. Una aplicació convergent, en aquest context, vol dir que les persones poden utilitzar el programa amb facilitat independentment del dispositiu en el qual s'estigui executant. Si està en un ordinador d'escriptori, s'adaptarà a una pantalla gran amb un ratolí i teclat. Si està en un dispositiu mòbil, acceptarà l'entrada d'una pantalla tàctil i s'adaptarà a una pantalla vertical més petita. I així successivament.

El Kirigami està construït sobre el llenguatge QML i els components Qt Quick Controls 2 proporcionats pel projecte Qt. El QML està integrat en construir per a admetre sistemes tàctils, el qual el fa ideal per a aplicacions mòbils. Els components Qt Quick són elements visuals reutilitzables que podem utilitzar en crear les interfícies de les nostres aplicacions. El Kirigami és un conjunt de components Qt Quick dissenyats per a crear aplicacions convergents.

Si bé fareu servir QML per a crear la part visual de la vostra aplicació, la lògica empresarial farà que el codi per a la feina pesada de la funcionalitat de la vostra aplicació generalment es creï en C++ per raons de rendiment. També explorarem com integrar la nostra lògica empresarial amb la nostra interfície d'usuari en les guies d'aprenentatge següents.

Introducció

Estil

Components

Avançat

Complements del Kirigami